Vietnam
Với IoT Connector của Bosch Rexroth, các bộ điều khiển hàn PRC7000 và PSI6000 có thể mở rộng để đáp ứng các yêu cầu của Công nghiệp 4.0.
Với IoT Connector của Bosch Rexroth, các bộ điều khiển hàn PRC7000 và PSI6000 có thể mở rộng để đáp ứng các yêu cầu của Công nghiệp 4.0.
Phương pháp Hàn bằng điện trở

Bắt kịp xu hướng của Công nghiệp 4.0

Tại sao hệ thống điều khiển hàn cần có khả năng của Công nghiệp 4.0? Hàn mang lại kho báu thực sự dưới dạng lượng dữ liệu khổng lồ, có thể dùng làm cơ sở để tối ưu hóa quy trình, học máy và tạo giá trị. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, dữ liệu trước tiên phải được thu thập, phân tích và xử lý. Các tiêu chuẩn phổ biến để truy cập dữ liệu này là MQTT và OPC UA. Bosch Rexroth kết hợp hai loại giao tiếp này trong bộ “IoT Connector”. Điều này cho phép người dùng xử lý dữ liệu được thu thập theo nhu cầu của họ và, ví dụ, thực hiện ghi nhật ký tự động để đảm bảo chất lượng.

Có thể dễ dàng chuẩn bị bộ điều khiển hàn PRC7000 cho Công nghiệp 4.0 với gói "IoT Connector", kết hợp hai loại giao tiếp MQTT và OPC UA.

Hệ thống điều khiển hoạt động như một thiết bị xử lý và cổng giao tiếp toàn diện. IoT Connector cung cấp dữ liệu để xử lý thêm, chẳng hạn như để đánh giá thống kê hoặc ghi nhật ký vĩnh viễn. Các mục tiêu bao gồm tiết kiệm chi phí trong quản lý chất lượng và bảo trì phòng ngừa. Đây là những ưu tiên ngày càng quan trọng trong hàn bằng điện trở, chẳng hạn như trong ngành công nghiệp ô tô dành cho kết cấu thân xe màu trắng, trong lĩnh vực nhà cung cấp CẤP 1 và cả trong kỹ thuật cơ khí.

Xử lý dữ liệu và chuyển đổi chúng thành giá trị gia tăng

Cả hai đều dẫn đầu trong lĩnh vực: MQTT như một giao thức mạng mở và OPC UA như một tiêu chuẩn giao tiếp trong tự động hóa.

MQTT được thiết kế cho môi trường băng thông thấp, độ trễ cao. Giao thức này phù hợp lý tưởng để gửi một lượng lớn dữ liệu trong các gói. Ví dụ: một hệ thống điều khiển lưu trữ và gửi tới 30.000 điểm hàn mỗi ngày. Bộ điều khiển PRC7000 gửi dữ liệu ở định dạng JSON – một định dạng tự mô tả, dựa trên văn bản mà con người có thể hiểu được.

OPC UA không chỉ có khả năng vận chuyển dữ liệu của máy móc mà còn có thể mô tả ngữ nghĩa dữ liệu đó ở dạng máy móc có thể đọc được. Bằng cách này, dữ liệu có thể được gửi lên đám mây, được phân tích và kết quả được ghi lại vào hệ thống điều khiển. Điều này tạo cơ sở cho các ứng dụng tiếp cận với công nghệ học máy và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cả hai tiêu chuẩn này đều có sẵn trong IoT Connector. Chức năng cơ bản của hệ thống điều khiển máy hàn PRC7000 không chỉ bao gồm trình xuất bản MQTT mà còn có máy chủ OPC UA theo tiêu chuẩn. Phạm vi dữ liệu có thể được mở rộng bằng giấy phép, điều này giupw mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng hơn nữa.

Các hệ thống điều khiển hàn trước đây không được thiết kế để thực hiện các giao thức như MQTT và OPC UA do hiệu suất không đủ. Thay vào đó, phần mềm trung gian hoặc phần mềm gateway, có thể yêu cầu phần cứng riêng, phải được kết nối giữa thiết bị và lớp biên hoặc lớp đám mây. Dữ liệu được tải, tổng hợp và gửi bởi phần mềm trung gian.

Đảm bảo chất lượng và bảo trì dự đoán

Ví dụ: IoT Connector hỗ trợ tích hợp dọc từ bên trong thiết bị xử lý, tới đám mây hoặc biên. Là một hệ thống mở, IoT Connector không phụ thuộc vào bất kỳ cấu trúc độc quyền nào và cung cấp khả năng giao tiếp tiên tiến nhất. Người dùng có thể xử lý dữ liệu theo nhu cầu của họ. Với bộ điều khiển PRC7000, một phạm vi dữ liệu đã xác định – ví dụ, để đánh giá iO/niO – sẽ được đưa vào làm tiêu chuẩn.

Gói mở rộng cho phép luồng dữ liệu mở rộng hơn nữa và do đó giúp tăng trường hợp sử dụng. Ví dụ: IoT Connector có thể được sử dụng để xác định hơn 200 giá trị thực tế trên mỗi điểm hàn. Chúng bao gồm các giá trị chất lượng, dữ liệu thô từ các đường hàn, các thông số khác nhau như điểm cài đặt, cài đặt và đường cong tham chiếu, cũng như các thay đổi dữ liệu. Có thể thực hiện các khái niệm về bảo trì phòng ngừa khi kết hợp với việc đánh giá các nguồn dữ liệu khác. Các lợi ích khác giúp đảm bảo tính minh bạch bằng cách cho phép người dùng xác định và khai thác tiềm năng tối ưu hóa: Có thể thực hiện ghi nhật ký tự động cho mục đích đảm bảo chất lượng, các thay đổi tham số được ghi lại cho phép phân tích chất lượng mối hàn điểm và trạng thái trong thân xe có thể được hiển thị thông qua thông tin tham số.

Chuẩn bị sẵn sàng cho thời đại Công nghiệp 4.0

Ngành công nghiệp ngày nay đòi hỏi sản xuất linh hoạt và đa năng có thể đáp ứng các yêu cầu thay đổi linh hoạt. Điều này đòi hỏi các giải pháp thích ứng hỗ trợ kết nối mạng và đảm bảo tính nhất quán. Bosch Rexroth sẽ đáp ứng nhu cầu của nhà máy hiện đại với IoT Connector. Công cụ này cho phép mở rộng các bộ điều khiển hàn PRC7000 và PSI6000 của Bosch Rexroth để đáp ứng các yêu cầu của thời gian Công nghiệp 4.0 và khai thác kho dữ liệu.

Tác giả: Domenico Livani

Chức vụ: Quản lý sản phẩm Bộ phận Hàn điểm bằng điện trở, Bosch Rexroth AG