Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Số liệu

Số liệu

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trên toàn cầu. Với trụ sở tại hơn 80 quốc gia cùng đội ngũ gồm khoảng 31.000 cộng sự, Bosch Rexroth đã tạo ra doanh thu bán hàng khoảng 6,2 tỷ euro vào năm 2021.

cộng sự theo khu vực vào năm 2021

Tổng số cộng sự và cộng sự theo khu vực

doanh thu theo khu vực vào năm 2021

Tổng số doanh thu theo khu vực

Chi tiêu cho Nghiên cứu & Phát triển (R&D) như một tỷ trọng của doanh số bán hàng

Chi phí nghiên cứu và phát triển

Thống kê tổng quan về số liệu

Số liệu so sánh 2020/2021