Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Bosch Rexroth: hướng đến chuẩn Công nghiệp 4.0 trong giáo dục

Sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0

Với các khóa Đào tạo và Tư vấn dành riêng cho mảng giáo dục, Bosch Rexroth đang nỗ lực hướng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn và chuyển giao kiến thức về Công nghiệp 4.0 cho đội ngũ kỹ sư tương lại thông qua các khóa đào tạo, các chuyến tham quan thực tế nhà máy.

Bosch Rexroth mở rộng các khóa đào tạo, tư vấn và tham quan nhà máy để nâng cao kiến thức về Công nghiệp 4.0.

Ngoài các khoá đào tạo mới, các hệ thống đào tạo và phương tiện truyền thông hiện đại, cùng với danh mục sản phẩm có tính ứng dụng cao, Bosch Rexroth bổ sung thêm các chuyến tham quan thực tế nhà máy và dịch vụ tư vấn chuyên sâu. Bên cạnh vai trò là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Bosch Rexroth giữ vị trí tiên phong ứng dụng các giải pháp Công nghệ 4.0 cho các dây truyền sản xuất công nghiệp tại cac nhà máy của Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới. Từ đó, những kinh nghiệm thực tế trong hoạt động sản xuất của Tập đoàn Bosch cũng được đưa vào chương trình giảng dạy.

Mặc dù kỷ nguyên Số hóa và Tự động hóa kết nối (cuộc “Cách Mạng Kỹ Thuật Số”) đã tạo ra những thách thức mới cho doanh nghiệp, nhưng con người vẫn là đóng vai trò quan trọng trong việc số hóa các nhà máy nhờ những kỹ năng đặc biệt của họ. Chính vì thế, nâng cao kỹ năng, trình độ làm việc luôn là là một vấn đề đáng quan tâm của các doanh nghiệp.

Học viện Truyền động và Điều khiển Bosch Rexroth cung cấp một chương trình giáo dục toàn diện cho Công nghiệp 4.0, bao gồm những kinh nghiệm và kiến thức thực tế của Bosch Rexroth và Robert Bosch GmbH.

Nội dung khóa đào tạo Công nghiệp 4.0:

Khóa đào tạo Công nghiệp 4.0: cung cấp thông tin tổng quan về Công nghệ 4.0 – và minh họa những ứng dụng chi tiếtsử dụng những chi tiết như ứng dụng RFID tích hợp, hiển thị hóa dữ liệu trên các thiết bị thông minh hoặc kết nối với phần mềm điều hành sản xuất MES. Bên cạnh đó, chương trình bao gồm các hội thảo chuyên sâu, chẳng hạn như hội thảo về phân tích thông tin ở nhà máy.

Dịch vụ tư vấn Công nghiệp 4.0: Các công ty tham gia sẽ cùng nhau tìm hiểu và triển khai tiềm năng của Công nghệ 4.0 từ góc độ thực hiện cụ thể.

Hệ thống đào tạo Công nghiệp 4.0: Hệ thống thiết bị huấn luyện Cơ điện tử dạng module mMS 4.0: là thiết bị theo chuẩn Công nghệ 4.0. Thực tế, mMS4.0 mô phỏng những quy trình công nghệp theo chuẩn Công nghệ 4.0 như lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao, sản xuất phôi gia công bằng công nghệ nhận dạng đối tượng RFID và việc kết nối dữ liệu sản xuất với hệ thống quản lý tài nguyễn doanh nghiệp ERP và hệ thống điều hành sản xuất MES.

Tham quan nhà máy theo chuẩn Công nghiệp 4.0: Chuyến tham quan 5 nhà máy tại Đức và 1 nhà máy tại Trung Quốc.