Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Giải pháp truyền động Bosch Rexroth cho các ứng dụng trục Điện-Thủy lực

Khả năng mở rộng phạm vi công suất: Từ các bộ điều khiển đơn trục không sử dụng tủ điều khiển đến cho đến các bộ điều khiển đa trục trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Cùng một phần mềm và kỹ thuật giống nhau từ bộ điều khiển đơn trục cho đến bộ điều khiển đa trục.

Sự gia tăng chi phí và thời gian phát triển ngắn là những yếu tố cơ bản thúc đẩy quá trình mô đun hóa máy móc và nhà máy. Các kỹ sư đang tìm kiếm giải pháp có thể kết hợp các hệ trục Điện-Cơ với hệ trục Điện-Thủy lực và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của mỗi ứng dụng cụ thể mà không sử dụng phần mềm hỗ trợ. Giờ đây, công nghệ truyền động thủy lực tiên tiến Bosch Rexroth, ứng dụng trong các bộ truyền mô-đun hóa trở nên dễ dàng hơn. Với cùng một tiêu chuẩn lập trình mở và các công cụ kỹ thuật, hệ trục Điện-Thủy lực Bosch Rexroth có thể điều chỉnh một dải rộng các bộ điều khiển, từ các bộ điều khiển đơn trục không sử dụng tủ điều khiển đến các bộ điều khiển đa trục gồm nhiều hệ trục Điện-Cơ và hệ trục Điện-Thủy lực.

Các tiêu chuẩn và giao diện Multi-Ethernet như OPC UA, đảm bảo các hệ thống Điện–Thủy lực kết nối liền mạch với nhau, và có thể được tích hợp một cách độc lập với các bộ phận điều khiển vào các thiết bị tự động khác theo chuẩn công nghiệp 4.0.

Các bộ truyền động thủy lực đơn trục và đa trục lần lượt đóng vòng lặp điều khiển theo mô hình phân cấp và giảm tải cho hệ thống điều khiển cấp cao hơn.

Bosch Rexroth cũng là nhà sản xuất duy nhất sử dụng nền tảng phần cứng điều khiển giống nhau cũng như tiêu chuẩn phần mềm tích hợp dựa trên tiêu chuẩn IEC 611331-3 và các công cụ kỹ thuật cho tất cả các bộ truyền động thông minh. Nhờ vậy, các nhà sản xuất có thể tự do làm việc với sự can thiệp tối thiểu của các phần mềm công nghệ và dễ dàng tự chọn các bộ truyền động khác nhau theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Các phần lập trình được viết 1 lần này có thể được chuyển đổi một cách đơn giản cho tất cả các bộ điều khiển chuyển động.

Phần mềm Bosch Rexroth tự động đo lường chất lỏng phi tuyến tính và tự động điều chỉnh. Đối với hệ thống kiểm soát cấp cao hơn, bộ truyền động thủy lực có vai trò như là bộ truyền động Điện–Cơ. Với mục đích đó, Rexroth đã chuyển đổi lại các chức năng Thủy - Cơ học cơ bản vào các phần mềm hiện thời. Những bộ điều khiển thủy lực tốt nhất được tích hợp, đảm bảo khả năng điều chỉnh vị trí, tốc độ, đường truyền/cường độ, sự đồng bộ hóa của các loại xi lanh khác nhau hoặc bộ hãm theo đường truyền. Việc hỗ trợ này không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về thủy lực.