Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
ABMAXX từ Rexroth – Cụm thiết bị thủy lực lớn dạng mô-đun

ABMAXX

Nhanh hơn, đơn giản hơn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn!

Hệ thống mô-đun mới của Rexroth được gọi là ABMAXX giúp tăng tốc độ kỹ thuật và chạy thử các cụm thiết bị thủy lực lớn trong các dự án được thiết kế để hiện đại hóa các hệ thống hiện có hoặc xây dựng các hệ thống mới.

ABMAXX
Cụm thiết bị thủy lực lớn dạng mô-đun

Hệ thống mô-đun mới của Rexroth được gọi là ABMAXX giúp tăng tốc kỹ thuật và vận hành các cụm thiết bị thủy lực lớn. Các chuyên gia về hệ thống thủy lực có thể tạo báo giá hoàn chỉnh với sơ đồ mạch thủy lực, danh sách các bộ phận, mô hình 3D và kích thước tất cả trong vòng tối đa năm ngày làm việc. Như vậy, các nhà sản xuất hệ thống và người dùng cuối có thể giảm 80 % thời gian thực hiện kỹ thuật. Các mô-đun ABMAXX được cấu hình sẵn bao gồm các phụ tùng tiêu chuẩn có tính khả dụng cao.

Đơn giản hóa thiết kế của bạn với các cụm thiết bị lớn dạng mô-đun ABMAXX từ Rexroth

Đơn giản hóa thiết kế của bạn

Dễ dàng tích hợp trong thiết kế tổng thể

 • Nghiên cứu về tính khả thi nhanh chóng và xác định bố cục
 • Tuân thủ các quy định an toàn có liên quan
 • Tài liệu chi tiết
 • Cũng thích hợp cho các phương tiện HF khác (HFC, HFD)
 • Năm mô-đun: cụm thiết bị bể chứa, cụm thiết bị bơm động cơ, cụm thiết bị bộ lọc hồi lưu, cụm thiết bị tuần hoàn và hệ thống thủy lực hàng tấm bơm an toàn

Chi phí đầu tư ban đầu thấp và tính khả dụng cao

Giai đoạn báo giá nhanh (năm ngày)

Giảm tổng chi phí sở hữu

Đơn giản hóa quy trình lắp đặt của bạn với các cụm thiết bị lớn dạng mô-đun ABMAXX từ Rexroth

Hợp lý hóa quy trình lắp đặt của bạn

Tiết kiệm thời gian và tránh sai sót

 • Luôn luôn có các tính năng thiết kế giống nhau
 • Loại trừ các lỗi kỹ thuật
 • Tối ưu hóa cho vận chuyển và xử lý
 • Tài liệu lắp đặt mở rộng

Chi phí lưu trữ thấp

 • Khái niệm phụ tùng giống hệt nhau
 • Các phụ tùng tiêu chuẩn có tính khả dụng cao

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của bạn với các cụm thiết bị lớn dạng mô-đun ABMAXX từ Rexroth

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của bạn

Khái niệm phụ tùng giống hệt nhau ấn tượng

 • Các mô-đun cơ bản với các tính năng thiết kế được tiêu chuẩn hóa
 • Chi phí lưu trữ thấp

Thiết kế dễ bảo trì

 • Tiếp cập thuận tiện vào các phụ tùng và khớp nối
 • Việc thay thế linh kiện đơn giản và nhanh chóng

Tối đa hóa năng suất của bạn với các cụm thiết bị lớn dạng mô-đun ABMAXX từ Rexroth

Tối đa hóa năng suất của bạn

Tính khả dụng của hệ thống cao (24/7)

 • Giải pháp tiêu chuẩn hóa với các tính năng thiết kế giống nhau và các phụ tùng giống hệt nhau
 • Các mô-đun bao gồm các phụ tùng tiêu chuẩn có tính khả dụng cao

Giảm chi phí hoạt động

 • Tiết kiệm tới 80% năng lượng (biến tốc)
 • Các phụ tùng có tuổi thọ cao

Sản phẩm của chúng tôi