Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
H4U – Bước tiến kỹ thuật số mới của thiết bị Thủy lực

H4U

Bước tiến kỹ thuật số mới của thiết bị Thủy lực

Bosch Rexroth đưa mức độ tích hợp của thiết bị thủy lực công nghiệp vào bước tiến kỹ thuật số tiếp theo và biến các chức năng điều khiển gắn liền với phần cứng thành các mô-đun phần mềm độc lập với phần cứng.

H4U – Hệ thống thủy lực dành cho bạn

Các chức năng thủy lực có thể được thiết kế linh hoạt với nền tảng H4U mới và được tích hợp trực tiếp vào môi trường tự động hóa hiện có. Việc chuyển đổi sang phần mềm này mang lại nhiều lợi ích cho người dùng cuối cũng như các nhà sản xuất máy móc và hệ thống.

Các hệ thống thủy lực có thể được tối ưu hóa để sử dụng năng lượng hiệu quả và góp phần đạt được các mục tiêu khí hậu.

 

H4U – Bước tiến mới về danh mục sản phẩm Connected Hydraulics

H4U.apps tối đa hóa các yếu tố để đạt được thành công, bao gồm khả năng sử dụng, phát triển bền vững và hiệu suất. H4U.app pQ đã được khách hàng sử dụng.

Các ứng dụng H4U.apps khác, chẳng hạn như điều khiển vị trí/lực H4U.app xF cho các trục thủy lực, sẽ được giới thiệu tại Hannover Messe 2023.

 

BƯỚC TIỀN MỚI VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG từ Rexroth

BƯỚC TIỀN MỚI VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Năng suất cao hơn với mức tiêu thụ năng lượng giảm và giảm phát thải khí CO₂.

Các phụ tùng thủy lực đã mang lại hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, trong cấu trúc và công nghệ điều khiển của hệ thống thủy lực, vẫn có tiềm năng tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO₂ cũng như tăng năng suất.

Một ví dụ là bộ điều khiển thủy lực đối với áp suất và lưu lượng thể tích (p/Q). Tùy thuộc vào chu kỳ tải và điều kiện ứng dụng, mức tiết kiệm năng lượng 30% có thể đạt được trong ứng dụng máy ép thủy lực với hệ thống đa trục.

BƯỚC TIỀN MỚI VỀ CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN từ Rexroth

BƯỚC TIỀN MỚI VỀ CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN

Chuyển đổi chuyên môn từ phần cứng sang phần mềm

Trước đây, chuyên môn về công nghệ điều khiển thủy lực bị ràng buộc bởi phần cứng (hardware centric). Ngày nay, chuyên môn đang dần được chuyển sang các ứng dụng phần mềm – độc lập với phần cứng (software centric). Nền tảng H4U (Hệ thống thủy lực dành cho bạn) của Bosch Rexroth phản ánh điều này trong hệ thống thủy lực công nghiệp. Các chức năng điều khiển thủy lực được thực hiện trong phần mềm với H4U.apps.

Điều này cho phép tích hợp độc lập với phần cứng vào các hệ thống tự động hóa hiện có. Đồng thời, thiết kế ứng dụng thống nhất, thân thiện với người dùng và khả năng sử dụng trực quan giúp đơn giản hóa việc sử dụng hệ thống thủy lực – "Hệ thống thủy lực dành cho bạn".

BƯỚC TIỀN MỚI VỀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG từ Rexroth

BƯỚC TIỀN MỚI VỀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Tiết kiệm chi phí hơn và phù hợp với tương lai trong toàn bộ vòng đời.

Các chức năng thủy lực tích hợp phần mềm giúp làm tăng hiệu quả kinh tế và khả năng phù hợp với tương lai trong toàn bộ vòng đời. Với H4U.apps, người dùng cuối sẽ đạt được năng suất cao hơn, sử dụng hiệu quả năng lượng hơn và giảm lượng khí thải carbon của họ.

Ngoài ra, H4U còn cho phép tăng tính linh hoạt, ví dụ: khi thay đổi cơ sở sản xuất để đáp ứng yêu cầu thay đổi của khách hàng. Việc điều chỉnh phần cứng không còn cần thiết nữa.

BƯỚC TIỀN MỚI VỀ TÍNH ĐỘC LẬP từ Rexroth

BƯỚC TIỀN MỚI VỀ TÍNH ĐỘC LẬP

Chức năng thủy lực phần mềm độc lập với bộ điều khiển

Bằng cách triển khai H4U.Apps trên phần cứng điều khiển hiện có, tiết kiệm được chi phí và nỗ lực đào tạo bổ sung.

Ngoài ra, các mô-đun phần mềm có thể được sử dụng để mô phỏng máy móc và hệ thống cũng như quy trình sản xuất xuyên suốt và để tính toán trước mức tiết kiệm năng lượng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong kỹ thuật và vận hành.