Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
SY(H)DFE – Hệ thống kiểm soát áp suất và dòng chảy với bơm loại A10 và A4

SY(H)DFE

Hệ thống kiểm soát áp suất và dòng chảy

Hệ thống điều khiển SY(H)DFE được sử dụng cho bộ điều khiển điện-thủy lực góc xoay, áp suất và công suất của bơm pít-tông biến thiên dọc trục Loại A10 và A4.

Hệ thống kiểm soát áp suất và dòng chảy

Điều chỉnh SY(H)DFE để điều khiển góc xoay, áp suất và mô-men xoắn với chức năng thay đổi tốc độ. Có sẵn dưới dạng Điện tử trên bảng mạch cho các mạch có vòng lặp mở.

Độ chính xác, công suất và hiệu suất cao

 • Bộ điều khiển tốt nhất phân khúc
 • Lên đến kích cỡ 355
 • Dòng chảy 550 l/phút
 • Lên đến 350 bar

Nhỏ gọn độc đáo và danh mục sản phẩm toàn diện

 • Giải pháp gắn trực tiếp và tích hợp
 • Loại bơm pít-tông dọc trục
  • A10VSO 18..180 / 280 bar
  • A4VSO 40..355 / 350 bar

Vòng đời sản phẩm dài
Độ bền cao nhất thông qua hoạt động mạnh mẽ trong các điều kiện khắc nghiệt

Đơn giản hóa thiết kế của bạn với hệ thống kiểm soát áp suất và dòng chảy từ Rexroth

Đơn giản hóa thiết kế của bạn

 • Nhỏ gọn nhờ kết hợp máy bơm, có thể có nhiều máy bơm trên một trục
 • Bộ điều khiển không có tủ chuyển mạch theo tiêu chuẩn mở SY(H)DFED và SY(H)DFEF
 • Gắn và kết nối linh hoạt (về vị trí và kích cỡ)

Hợp lý hóa việc lắp đặt của bạn với hệ thống kiểm soát áp suất và dòng chảy từ Rexroth

Hợp lý hóa quy trình lắp đặt của bạn

 • Bộ điều khiển thủy lực tốt nhất trong phân khúc – bộ điều khiển tối ưu cho bơm pít-tông dọc trục loại A4 và A10
 • Bộ điều khiển đã được thiết lập sẵn và thử nghiệm, vận hành chỉ cắm vào và sử dụng
 • Thiết bị điện tử không có bảng mạch: Đã được cấu hình và thử nghiệm (bao gồm hiệu chuẩn máy bơm) Cắm và bơm
 • Công cụ phần mềm thống nhất IndraWorks DS hỗ trợ vận hành, quản trị, tham số hóa và chẩn đoán ban đầu

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của bạn với hệ thống kiểm soát áp suất và dòng chảy từ Rexroth

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của bạn

 • Phản hồi chuẩn đoán và thông tin trạng thái của các thay đổi trong quy trình
 • Bộ điều khiển thủy lực tốt nhất trong phân khúc – Bù lại sự tiêu hao cơ học để tăng tính khả dụng của máy
 • Hỗ trợ giám sát tình trạng bằng cách cung cấp dữ liệu về sự tiêu hao

Tối đa hóa năng suất của bạn với hệ thống kiểm soát áp suất và dòng chảy từ Rexroth

Tối đa hóa năng suất của bạn

 • Thời gian chu kỳ nhanh nhất nhờ động lực điều chỉnh cao và độ chính xác
 • Áp suất cao nhất trên thị trường đối với dòng máy bơm thể tích thay đổi
 • Độ chính xác cao hơn nhờ các cảm biến cho góc xoay, áp suất và tốc độ

Sản phẩm của chúng tôi