Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
WRC-4X từ Rexroth – Van nhánh điều chỉnh lắp sẵn có độ phản hồi cao của chúng tôi với dòng chảy lớn nhất trên thị trường

WRC-4X

Dòng chảy lớn nhất trên thị trường

Các van nhánh điều chỉnh lắp sẵn có độ phản hồi cao của chúng tôi không chỉ đáp ứng các yêu cầu về dòng chảy và động lực học cao mà còn có thể được tích hợp vào môi trường kết nối mạng. Vì chúng có tính năng điện tử tích hợp với giao diện multi-Ethernet và OCI cho bộ truyền động, van WRC-4X có thể được tích hợp vào môi trường nối mạng ngay cả với đầu vào tín hiệu analog.

WRC-4X
Van hộp băng từ định hướng có độ phản hồi cao

Khi nói đến van, việc duy trì hiệu suất với tốc độ dòng chảy tăng lên có thể là một tin cực kỳ tốt cho các nhà sản xuất. Điều đó cho phép họ đáp ứng các yêu cầu tương tự với kích cỡ máy móc nhỏ hơn hoặc tối đa hóa hiệu suất sản xuất với diện tích được giảm thiểu.

Các van nhánh điều chỉnh lắp sẵn có độ phản hồi cao WRC-4X hoàn toàn mới của chúng tôi không chỉ đáp ứng các yêu cầu về dòng chảy và động lực học cao mà còn có thể được tích hợp vào môi trường kết nối mạng.

Vì chúng có tính năng điện tử tích hợp với giao diện multi-Ethernet và OCI cho bộ truyền động, van WRC-4X có thể được tích hợp vào môi trường nối mạng ngay cả với đầu vào tín hiệu analog.

Sản phẩm của chúng tôi

Video

Van nhánh điều chỉnh lắp sẵn có độ phản hồi cao WRC-4X: Giải thích & chức năng

Directional high-response cartridge valve WRC-4X: explanation & function

Van nhánh điều chỉnh lắp sẵn có độ phản hồi cao WRC-4X: Giải thích trong một phút

Directional high-response cartridge valve WRC-4X: Explained in one minute

Van nhánh điều chỉnh lắp sẵn có độ phản hồi cao WRC 4X: Largest flow on the market

WRC 4X High-Response-Directional Cartridge Valves: Largest flow on the market