Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Công nghệ năng lượng

Khí ga và hơi nước: Các hệ thống điều khiển đặc biệt của Bosch Rexroth giúp giữ an toàn cho công nghệ năng lượng.

Công nghệ năng lượng
 
 

Các nhà máy điện phải đặc biệt an toàn và cung cấp năng lượng với độ tin cậy cao nhất. Một thách thức khác cho ngành công nghiệp: Công nghệ năng lượng phải an toàn cho môi trường, bền và mang lại hiệu suất cao. Phối hợp với các nhà sản xuất tuabin, chúng tôi đã phát triển các khái niệm kiểm soát đặc biệt để vượt qua thách thức này. Với công nghệ từ Bosch Rexroth, tuabin khí và hơi nước có thể được điều khiển một cách hiệu quả và đáng tin cậy, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn.

Bosch Rexroth cung cấp một loạt các linh kiện điều khiển cụ thể cho các hệ thống điều khiển cần thiết trong mạch nhiên liệu của tuabin khí. Chúng bao gồm các bộ trượt dùng dầu bôi trơn, các hệ thống nâng dầu, các bộ phận cấp dầu và các giải pháp kiểm soát nhiên liệu toàn diện.

Các tuabin hơi nước có các yêu cầu điều khiển bổ sung liên quan đến toàn bộ sản lượng nhiệt, nên chúng tôi cũng đã phát triển các khái niệm toàn diện bao gồm các cơ cấu chấp hành điều khiển năng lượng, các cơ cấu chấp hành điều khiển dùng cho các trạm vòng, và các bộ phận cấp dầu.

Bosch Rexroth cung cấp cho bạn các hệ thống điều khiển được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Với kinh nghiệm lâu đời trong ngành của chúng tôi, khách hàng có thể tin cậy Bosch Rexroth với những hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu đặc biệt trong công nghệ năng lượng. Chúng tôi cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho bất kỳ yêu cầu hoạt động nào trên phạm vi toàn cầu.