Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Người đàn ông ngồi trước máy tính xách tay với trang web Bosch Rexroth đã mở

Luôn cập nhật

Đăng ký nhận Bản tin Bosch Rexroth của chúng tôi

Luôn cập nhật bằng cách đăng ký nhận Bản tin Bosch Rexroth của chúng tôi

Sản phẩm & Công nghệ mới

Nhận thông tin độc quyền về Sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mới của chúng tôi

Hội chợ & Sự kiện

Nhận lời mời tham gia sự kiện và lời nhắc đặc biệt cho các hội chợ, nơi bạn có thể trực tiếp đặt tất cả các câu hỏi của mình

Khóa đào tạo & khóa học mới

Nhận thông tin về các khóa đào tạo và khóa học mới.