Vietnam
Dầu thủy lực

Dầu thủy lực

Dầu thủy lực là thành phần chung cho tất cả các phụ kiện thủy lực và phải được lựa chọn rất thận trọng. Chất lượng và độ sạch của dầu thủy lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn trong vận hành, hiệu suất và tuổi thọ của hệ thống.

Xem video trên YouTube
Dầu thủy lực

Dầu thủy lực

Lựa chọn và yêu cầu

Lựa chọn và yêu cầu

Dầu thủy lực là thành phần chung cho tất cả các phụ kiện thủy lực và phải được lựa chọn rất thận trọng. Chất lượng và độ sạch của dầu thủy lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn trong vận hành, hiệu suất và tuổi thọ của hệ thống.

Dầu thủy lực phải được sản xuất, lựa chọn và sử dụng phù hợp với các quy tắc công nghệ và quy tắc an toàn đã được thừa nhận rộng rãi. Vui lòng tham khảo các tiêu chuẩn và chỉ thị hợp lệ của quốc gia

Các bảng dữ liệu được hiển thị ở đây bao gồm các hướng dẫn và quy tắc để lựa chọn, sử dụng và thải bỏ dầu thủy lực.

A4VG-A6VM

Các thiết bị công nghiệp và thiết bị di động chỉ có thể được vận hành một cách an toàn và đáng tin cậy khi dầu thủy lực cần sử dụng được lựa chọn phù hợp với ứng dụng. Nhiệm vụ chính của dầu thủy lực bao gồm truyền lực, bôi trơn các phụ kiện, giảm ma sát, chống ăn mòn và tản nhiệt.

Thật không may, “dầu thủy lực”, một yếu tố chung, thường bị bỏ qua trong quá trình thiết kế khái niệm. Các yêu cầu về máy móc và thiết bị ngày càng cao đã không ngừng nâng cao yêu cầu về chất lượng đối với dầu thủy lực. Chúng ta cần có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để lựa chọn dầu thủy lực phù hợp.

Vì lý do này, Bosch Rexroth cung cấp xếp loại dầu thủy lực cho các phụ kiện thủy lực của Rexroth dưới hình thức dịch vụ.

Xếp loại dầu thủy lực

Xếp loại dầu thủy lực