Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Bosch Rexroth Xây dựng khung máy trong môi trường CAD

FRAMEpro - CAD plug-in thông minh

Sử dụng dữ liệu CAD cho hơn 1.500 sản phẩm trong danh mục nhôm định hình của Bosch Rexroth

Plug-in để xây dựng khung và vỏ máy trong môi trường CAD quen thuộc

Với CAD plug-in FRAMEpro, Bosch Rexroth đưa hệ thống nhôm định hình theo mô-đun đã được kiểm chứng của công ty cho khung và vỏ máy vào vào môi trường CAD Autodesk® InventorSolidWorks từ Dassault .

Tạo khung máy trong môi trường quen thuộc của bạn - từ mô hình đường 3D đến danh sách các phụ tùng - và tận dụng các tính năng của chúng tôi:

 • Thư viện phụ kiện tích hợp với khoảng 1500 sản phẩm
 • Kiểm tra tính hợp lý
 • Các phụ tùng được sản xuất tự động và danh sách đơn đặt hàng

CAD plug-in để tạo hình 3D cho vỏ máy với nhôm định hình.

Video hướng dẫn về FRAMEpro

Chèn cửa trong kệ nhôm

Macro thông minh tăng tốc độ thiết kế.

Video

Danh sách phát YouTube

Tìm tất cả các video FRAMEpro tại đây.

Danh sách phát video
Plug-in FRAMEpro thông minh cung cấp các chức năng thiết thực và hợp lý hóa các quy trình thiết kế cấu tạo của bạn.

ĐƠN GIẢN

Các quy trình tinh gọn bao gồm đặt hàng:

Các định hình đã chọn được đặt trong mô hình đường 3D và cũng có thể xoay được. Các phụ kiện như khớp nối, nắp đậy, đế và bánh xe sau đó có thể được đặt trên các định hình.

FRAMEpro tự động tạo danh sách phụ tùng cho mô hình để bạn có thể yêu cầu báo giá hoặc đặt hàng. Sau khi quá trình thiết kế cấu tạo hoàn tất, FRAMEpro liệt kê các thanh giằng định hình được sử dụng bao gồm cả việc khoan cắt cần thiết.

Plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth cung cấp các macro thông minh để tự động đặt các phụ kiện.

NHANH CHÓNG

Kết nối tự động và macro thông minh:

Với sự trợ giúp của macro thông minh, các phần kết nối được tạo ra tự động. Các quy trình cấu hình định hình phù hợp với loại trình kết nối cụ thể cũng được đặt tự động. Các macro đã chuẩn bị khác giúp kết hợp các thành phần bảng điều khiển và cửa dễ dàng hơn.

Plug-in FRAMEpro thông minh của Bosch Rexroth giúp bạn dựng khung máy mà không bị lỗi.

KHÔNG CÓ LỖI

Luôn cập nhật:

FRAMEpro bổ sung môi trường CAD có liên quan bằng cách thêm thư viện được Bosch Rexroth cập nhật liên tục. Do đó, tất cả các mô hình và dữ liệu mà chương trình bao gồm đều luôn được cập nhật. Bởi vì dữ liệu CAD không còn cần phải được chuyển từ các nguồn bên ngoài, nhập thủ công, lỗi truyền hoặc dữ liệu trùng lặp giờ đây sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Các chức năng thông minh giúp thiết kế cấu tạo dễ dàng hơn

Một kỹ sư sử dụng CAD để thiết kế kết cấu nhà ở với sự trợ giúp của plug-in FRAMEpro từ Bosch Rexroth.
 • Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “thiết kế khung” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

  Từ mô hình đường thẳng đến khung nhôm

 • Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “điều chỉnh độ dài” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

  Điều chỉnh độ dài thanh định hình

 • Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “chèn nắp đậy vào nhôm định hình” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

  Chèn ghép khớp nối

 • Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “gắn nắp đậy” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch RexrothCAD

  Chèn ghép nắp đậy

 • Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “gắn con lăn dẫn hướng” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

  Gắn con lăn dẫn hướng và chân có thể điều chỉnh

 • Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “lắp đặt thành phần bảng điều khiển” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

  Lắp cửa

 • Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “kiểm tra phần kết nối nhôm định hình” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

  Các chức năng kiểm tra tích hợp

 • Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “tạo danh sách phụ tùng” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

  Tự động tạo danh sách phụ tùng

Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “thiết kế khung” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth
Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “thiết kế khung” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

Từ mô hình đường thẳng đến khung nhôm

 • Đặt các nhôm định hình đã chọn trong mô hình đường 3D xuyên qua khung máy đã hoàn thiện

Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “điều chỉnh độ dài” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth
Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “điều chỉnh độ dài” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

Điều chỉnh độ dài thanh định hình

 • Điều chỉnh tự động trong trường hợp thay đổi nhờ các macro thông minh

Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “chèn nắp đậy vào nhôm định hình” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth
Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “chèn nắp đậy vào nhôm định hình” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

Chèn ghép khớp nối

 • Tạo phần kết nối tự động với sự trợ giúp của các macro thông minh

Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “gắn nắp đậy” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch RexrothCAD
Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “gắn nắp đậy” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch RexrothCAD

Chèn ghép nắp đậy

 • Định vị tự động
 • Xác định vị trí lắp đặt

Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “gắn con lăn dẫn hướng” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth
Ảnh chụp màn hình cho thấy chức năng “gắn con lăn dẫn hướng” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

Gắn con lăn dẫn hướng và chân có thể điều chỉnh

 • Thư viện phụ kiện cung cấp lựa chọn các con lăn dẫn hướng và chân có thể điều chỉnh
 • Định vị tự động thông qua tính năng kéo và thả

Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “lắp đặt thành phần bảng điều khiển” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth
Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “lắp đặt thành phần bảng điều khiển” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

Lắp cửa

 • Lựa chọn đơn giản các phụ kiện thông qua thư viện phụ kiện
 • Đặt cửa với sự trợ giúp của các macro đã chuẩn bị

Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “kiểm tra phần kết nối nhôm định hình” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth
Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “kiểm tra phần kết nối nhôm định hình” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

Các chức năng kiểm tra tích hợp

 • Kiểm tra nắp đậy
 • Kiểm tra phần kết nối

Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “tạo danh sách phụ tùng” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth
Ảnh chụp màn hình hiển thị chức năng “tạo danh sách phụ tùng” trong CAD plug-in FRAMEpro của Bosch Rexroth

Tự động tạo danh sách phụ tùng

 • Yêu cầu báo giá hoặc
 • đặt hàng với Bosch Rexroth hoặc mạng lưới đối tác
 • Liệt kê tất cả các thanh giằng định hình bao gồm công việc cưa và khoan cần thiết

Tải xuống miễn phí

Thiết kế khung máy với quy trình đơn giản, nhanh chóng và không có lỗi với FRAMEpro!

Kỹ sư FRAMEpro làm việc với CAD plug-in dành cho nhà phát minh

FRAMEpro

cho Autodesk® Inventor

Tải xuống miễn phí
Kỹ sư FRAMEpro làm việc với CAD plug-in cho SolidWorks.

FRAMEpro

cho SolidWorks từ Dassault

Tải xuống miễn phí

Hỗ trợ