Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Hỗ trợ và tải xuống

Hỗ trợ và tải xuống

Hỗ trợ và tải xuống
Phần mềm kỹ thuật MTpro

Bosch Rexroth cung cấp các khóa đào tạo và hướng dẫn về MTpro (bản in/trực tuyến).


Tải xuống phần mềm

Phiên bản đầy đủ của MTpro

Ngôn ngữ Mô tả Ngày Tên tệp Kích cỡ
de/en/fr/it/es/jp/cn MTpro 5.1.0.0 01-2022
Tải xuống MTpro
6,8 GB
- Hash MD5 01-2022 AFF0F7F4C2EC127C7A18A42343572EB5 -
- Hash SHA256 01-2022 7C5A2F9A391908E645006594D95496699838DF68CF5D9E1E4A25E0427150CE7C -

Catalog phụ tùng thay thế của MTpro

Catalog phụ tùng thay thế cho công nghệ lắp ráp có thể được cài đặt như một chương trình riêng.

Ngôn ngữ Mô tả Ngày Tên tệp Kích cỡ
de/en/fr/it/es/jp/cn Phụ tùng thay thế của MTpro 5.1.0.0 01-2022 mtprosparepartssetup5100_x64.zip 1,4 GB
- Hash MD5 01-2022 0B025B5A28AD60528B20741B7F50A921 -
- Hash SHA256 01-2022 4800192F6BCEB3F2F23707CA14C5E164A2E0E4EDAE98E3DDF88AD0312BC2ADA3 -

Hướng dẫn

Hướng dẫn bản PDF

Ngôn ngữ Ngày Mô tả Tải xuống
de/en/fr/it/es/jp 11-2019 Layout Designer Tóm tắt hướng dẫn PDF
en 04-2010 Layout Designer Sử dụng chuột/bàn phím PDF
en 01-2012 Layout Designer Phím tắt PDF
en 03-2012 Layout Designer Hoạt động với các phần tử liên kết PDF
en 01-2012 Layout Designer Nhập bố trí công xưởng PDF
en 11-2012 Layout Designer Định vị các phụ kiện bằng cách sử dụng thuộc tính lắp đặt PDF
en 12-2011 Sản phẩm của người dùng trong MTpro 3.3 PDF
en 05-2012 Nhận thông tin sản phẩm cho danh sách đặt hàng PDF
en 13-2012 Xuất danh sách đơn hàng MTpro dựa trên mẫu PDF
en 03-2012 Hiển thị bản vẽ có kích thước PDF
en 08-2012 Xuất dữ liệu danh sách các phụ kiện của MTpro sang Autodesk Inventor PDF

Video hướng dẫn

Ngôn ngữ Ngày Mô tả
en 03-2018 EcoSafe của MTpro
Xem video
en 11-2016 Tổng quan về MTpro
Xem video
en 12-2016 Cách nhập dữ liệu CAD
Xem video
en 12-2016 Cách xuất dữ liệu CAD
Xem video
en 12-2016 Cách quản lý sản phẩm của người dùng
Xem video
en 12-2016 Cách tạo và xuất danh sách đơn hàng
Xem video
en 12-2016 Cách tạo tệp về bước thực hiện
Xem video
en 01-2017 Cách quản lý dữ liệu địa chỉ
Xem video
en 11-2016 Cách sử dụng các thành phần của panel
Xem video
Dịch vụ về phần mềm kỹ thuật MTpro

Tư vấn thêm

Nếu bạn cần thông tin và tư vấn bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Biểu mẫu liên hệ

Hỗ trợ