Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Các nhân viên đang đứng trước ActiveCockpit của Bosch Rexroth

ActiveCockpit

Giải pháp phần mềm cho quy trình cải tiến liên tục của bạn

Video giải thích về ActiveCockpit của Bosch Rexroth

ActiveCockpit

Xử lý và trực quan hóa dữ liệu sản xuất theo thời gian thực

Tối ưu hóa sản xuất của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả với ActiveCockpit

Quy trình sản xuất hiệu quả đòi hỏi những cải tiến liên tục. Việc ngăn ngừa lỗi và cải tiến để cung cấp quyền truy cập nhanh vào dữ liệu nhất quán là yếu tố cần thiết. Điều này cho phép phản ứng nhanh chóng với nỗ lực tối thiểu - trên dây chuyền sản xuất tại công ty.

Với ActiveCockpit, bạn có tất cả dữ liệu liên quan luôn minh bạch. Là một giải pháp phần mềm tương tác, ActiveCockpit xử lý và hiển thị dữ liệu sản xuất theo thời gian thực. Các ứng dụng CNTT của mạng lưới ActiveCockpit như lập kế hoạch sản xuất, quản lý dữ liệu chất lượng và gửi email với chức năng phần mềm của máy móc và nhà máy. Thông tin là cơ sở cho các quyết định và cải tiến quy trình.


Phần mềm tương tác

 • Tất cả thông tin theo thời gian thực có liên quan luôn có sẵn cho tất cả mọi người
 • Mạng thông minh giúp tiết kiệm thời gian xử lý thông tin
 • Thu thập, xử lý và hiển thị theo thời gian thực tất cả dữ liệu liên quan của một cơ sở sản xuất để trao đổi thông tin giữa con người, máy móc và quy trình sản xuất trong công xưởng

Người nhân viên đang đứng trước ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Ứng dụng có sẵn

 • Mở rộng nhanh chóng và dễ dàng với các ứng dụng sau: LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm
 • Các quy trình cải tiến hiệu quả hơn thông qua phân tích rõ ràng và xác định tác vụ kết luận với ActiveCockpit
 • Phần mềm tương tác để chẩn đoán và tối ưu hóa máy móc

Ứng dụng Screenpreview ActiveCockpit DeviationManager của Bosch Rexroth

Ngành công nghiệp liên kết được nhận thấy

 • Thu thập, xử lý và hiển thị theo thời gian thực tất cả dữ liệu liên quan của một cơ sở sản xuất để trao đổi thông tin giữa con người, máy móc và quy trình sản xuất trong công xưởng
 • Phần mềm tương tác để chẩn đoán và tối ưu hóa máy móc và quy trình cũng như quản lý sự lộn xộn
 • Các tiêu chuẩn Internet dựa trên trình duyệt và tính mở đối với các ứng dụng của bên thứ ba
 • Kết nối dễ dàng với các hệ thống phụ trợ (MES/ERP, Nexeed, Promaster, MES theo yêu cầu)

Chế độ xem nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

ActiveCockpit - cung cấp và hiển thị dữ liệu sản xuất theo thời gian thực

Giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
 • Bảng điều khiển giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  Bảng điều khiển

 • Giao diện điều khiển dịch vụ dành riêng cho khách hàng trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  Dịch vụ cụ thể dành cho khách hàng

 • Chế độ xem giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  Chế độ xem

 • Các cuộc họp về giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  Cuộc họp

 • Sổ tay giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  Chức năng Sổ tay, Bảng trắng

 • Bảo mật dữ liệu giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  Bảo mật dữ liệu

 • Desklink giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  Desklink

 • AreaManager giao diện người dùng điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  AreaManager

 • DeversionManager giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit từ Bosch Rexroth

  DeviationManager

 • CardIdentification giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  CardIdentification

 • AppConnector giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  AppConnector

 • LeanIndicator giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  LeanIndicator

 • AppDiagram giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  AppDiagram

 • WebFrame giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  WebFrame

 • WebFrame CheckIn giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  WebFrame CheckIn

 • Quản lý nhân viên trên giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

  Phù hợp với tương lai thông qua các ứng dụng

Bảng điều khiển giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
Bảng điều khiển giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Bảng điều khiển

 • Tất cả dữ liệu liên quan đều có sẵn bằng phương pháp kỹ thuật số trên trang web
 • Có thể hiển thị thông tin từ các định dạng tệp khác nhau
  (ví dụ như Excel, PowerPoint, video)

Giao diện điều khiển dịch vụ dành riêng cho khách hàng trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
Giao diện điều khiển dịch vụ dành riêng cho khách hàng trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Dịch vụ cụ thể dành cho khách hàng

 • Bosch Rexroth cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cụ thể của dự án, chẳng hạn như việc tạo ra các thiết kế theo chuỗi giá trị.

Chế độ xem giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
Chế độ xem giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Chế độ xem

 • Tổng hợp nhanh dữ liệu và tài liệu, chẳng hạn như để cải thiện các cuộc họp
 • Quản lý người dùng cá nhân, ví dụ: đọc, sửa đổi, xóa
 • Thông tin có thể được hiển thị và sử dụng giữa các phòng ban, các tài liệu được cập nhật bởi Desklink
 • Lọc và trình bày thông tin có liên quan, mà không thay đổi tệp gốc

Các cuộc họp về giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
Các cuộc họp về giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Cuộc họp

 • Người vận hành có thể chỉ định tên riêng cho từng nhà máy
 • Tài liệu cuộc họp với các yếu tố có thể lựa chọn tự do và cấu trúc có thể tùy chỉnh
 • Tự động tạo báo cáo với tất cả thông tin liên quan và các phụ lục cho các chủ đề đã thảo luận

Sổ tay giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
Sổ tay giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Chức năng Sổ tay, Bảng trắng

 • Chức năng ghi chú để giao tiếp với đồng nghiệp hoặc triển khai công việc
 • Chức năng chú thích qua màn hình cảm ứng để tô sáng, chú thích trực tiếp vào ActiveCockpit
 • Hiển thị và truyền thông tin liên quan. (Trong các trường hợp lộn xộn, ví dụ: ảnh có thể được chụp bằng máy tính bảng và chuyển tiếp trực tiếp đến ActiveCockpit)

Bảo mật dữ liệu giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
Bảo mật dữ liệu giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Bảo mật dữ liệu

 • Tất cả dữ liệu bao gồm email đã được mã hóa và truyền qua SSL.
 • Ứng dụng sử dụng phương pháp "lập trình phòng thủ", kiểm tra trước tất cả các mục nhập.
 • Vai trò xác định và khái niệm ủy quyền giúp quy định quyền truy cập vào hệ thống và ngăn ngừa lỗi trong quá trình nhập dữ liệu.
 • Tất cả các mật khẩu mã hóa được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để ngăn chặn gián điệp trong trường hợp cơ sở dữ liệu bị xâm phạm. Tất cả các mục nhập của người dùng đều được kiểm tra tính chính xác và mã độc.
 • Truy vấn cơ sở dữ liệu gián tiếp ngăn ngừa các cuộc tấn công có thể xảy ra ("SQL injection").

Desklink giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
Desklink giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Desklink

 • Số hóa dữ liệu nhanh chóng ở nhiều định dạng tệp khác nhau, ví dụ: Excel, Word, PowerPoint
 • Tự động cập nhật dữ liệu
 • Thay đổi trạng thái tương tác cho các widget

AreaManager giao diện người dùng điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
AreaManager giao diện người dùng điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

AreaManager

 • Người dùng phân cấp và quản lý nội dung
 • Giúp các quản trị viên trung tâm
 • Phát hành các widget giữa các khu vực để làm việc theo thứ bậc chéo với nội dung
 • Các bảng điều khiển riêng biệt cho từng khu vực có thể được cấu hình riêng biệt

DeversionManager giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit từ Bosch Rexroth
DeversionManager giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit từ Bosch Rexroth

DeviationManager

 • Tạo và quản lý các cuộc họp về sự cố với Phân tích và phân công lỗi cho những người liên quan
 • Dễ sử dụng và hệ thống thẻ trực quan để theo dõi, bao gồm cả Quản lý rủi ro
 • Thích ứng với các hệ thống sự cố khác nhau thông qua giao diện dịch vụ web mở (ví dụ: MES ProMaster, Nexeed)
 • Ghi lại thủ công các lỗi (an toàn, chất lượng, chi phí, giao hàng) và giao tiếp giữa ứng dụng với ứng dụng

CardIdentification giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
CardIdentification giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

CardIdentification

 • Đăng ký tại ActiveCockpit qua thẻ ID
 • Không cần phải nhập dữ liệu người dùng theo cách thủ công

AppConnector giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
AppConnector giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

AppConnector

 • Để tích hợp các ứng dụng tự phát triển trong ActiveCockpit
 • Mở rộng từng chức năng để tạo ứng dụng của khách hàng trong nền tảng ActiveCockpit

LeanIndicator giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
LeanIndicator giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

LeanIndicator

 • Ghi lại kỹ thuật số trực quan về các sự cố về chất lượng và an toàn
 • Tính minh bạch cao thông qua hình ảnh hóa rõ ràng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, bộ đếm sự kiện tải
 • Đính kèm số lượng tệp bất kỳ vào một sự cố, các tên tệp giống nhau được tạo phiên bản
 • Cấu hình linh hoạt các KPI với Unicode

AppDiagram giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
AppDiagram giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

AppDiagram

 • Phân tích và trình bày dữ liệu dễ dàng và thuận tiện
 • Quyền truy cập độc lập (không phụ thuộc vào bộ phận CNTT) vào dữ liệu
 • Biến đổi, củng cố và chuẩn bị theo yêu cầu của bạn
 • Có thể chọn các nguồn dữ liệu khác nhau

WebFrame giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
WebFrame giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

WebFrame

 • Xem nội dung bất kỳ trên internet
 • Nhúng các ứng dụng web của bên thứ ba qua URL
 • Sử dụng hình thu nhỏ cho các widget webframe

WebFrame CheckIn giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
WebFrame CheckIn giao diện điều khiển của nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

WebFrame CheckIn

 • Đăng ký một lần tại ActiveCockpit (đăng nhập một lần)
 • Tự động chuyển quyền người dùng sang các ứng dụng web của bên thứ ba với bản xem trước trực tiếp của các ứng dụng web
 • Hỗ trợ "Liên kết sâu": truy cập trực tiếp vào các trang của ứng dụng web, chẳng hạn như bản trình bày Báo cáo
 • DBMS độc lập, hỗ trợ: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL

Quản lý nhân viên trên giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth
Quản lý nhân viên trên giao diện điều khiển trong nền tảng giao tiếp tương tác ActiveCockpit của Bosch Rexroth

Phù hợp với tương lai thông qua các ứng dụng

 • Tận dụng ActiveCockpit như một hệ thống mở và có thể tùy chỉnh
 • ActiveCockpit hỗ trợ nhiều ứng dụng và hệ thống cộng tác
 • Mở rộng phạm vi sử dụng của các ứng dụng riêng
 • Triển khai các chức năng và ứng dụng riêng với sự trợ giúp của AppConnector và lập trình web
 • Phát triển ứng dụng cụ thể theo yêu cầu của Bosch Rexroth