Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Các hệ thống đo được tích hợp

Các hệ thống đo được tích hợp

Hướng dẫn và đo lường với độ chính xác cao nhất.

Tổng quan về sản phẩm của các hệ thống đo lường tích hợp

So sánh sản phẩm

So sánh sản phẩm

Sản phẩm Nguyên tắc đo Chính xác Mạnh mẽ Chi phí thấp Nhiều biến thể Ứng dụng
Các hệ thống đo được tích hợp IMS
dòng điện cảm ứng +++++ +++++ ++ tăng dần, tuyệt đối Máy công cụ, trục có động cơ tuyến tính Cấu hình & Tệp CAD
Các hệ thống đo được tích hợp IMScompact từ tính +++ ++++ ++++ tăng dần, tuyệt đối (đang chuẩn bị) Định vị tự động, Xử lý, trục có động cơ tuyến tính Cấu hình & Tệp CAD