Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Chương trình tính toán thiết kế Linear Motion Designer.

Chương trình tính toán thiết kế Linear Motion Designer

Hiện đại - an toàn - tương tác - cập nhật

Chương trình tính toán cho rãnh dẫn hướng tuyến tính và bộ truyền động trục vít me bi

Với chương trình tính toán thiết kế “Linear Motion Designer (LMD)”, Bosch Rexroth đang cung cấp một công cụ để dễ dàng xác định kích thước của các rãnh dẫn hướng ray định hình, trục lót tuyến tính và cụm vít me bi. Phần mềm bao gồm toàn bộ các rãnh dẫn hướng ray dạng con lăn, dạng cầu và thu nhỏ của Bosch Rexroth, bộ truyền động trục vít me bi và trục vít me bi hành tinh cũng như lót trục tuyến tính.

Chuyên gia về công nghệ truyền động tịnh tiến đã tạo ra một giải pháp phần mềm thân thiện với người dùng, đáp ứng tất cả các yêu cầu của việc lập kế hoạch dự án thực tế và cung cấp cho các kỹ sư cơ hội duy nhất để lựa chọn và kích thước các phụ kiện chuyển động tuyến tính.

  • Xác định kích thước tối ưu của tất cả các rãnh dẫn hướng ray định hình của Rexroth, trục lót tuyến tính và bộ truyền động trục vít me bi, xem xét các khía cạnh an toàn
  • Tiết kiệm thời gian thông qua hướng dẫn người dùng trực quan cũng như kỹ thuật số và chuỗi cung ứng tích hợp
  • Quy trình kỹ thuật được đơn giản hóa từ việc lựa chọn các phụ kiện, thông qua tệp CAD có thể cấu hình đến đặt hàng trong eShop
  • Phát triển liên tục và chức năng cập nhật tự độngCác kết hợp có thể có cho ray định hình:
Số lượng ray dẫn hướng: 1 1 2 2 2 2
Số lượng ổ trượt cầu: 1 2 2 4 6 8
Các kết hợp có thể có cho trục lót tuyến tính:
Số lượng trục: 1 1 2 2 2 2
Số lượng trục lót tuyến tính: 1 2 2 4 6 8

Liên hệ:

CustomerSupport-VN@bosch.com

Yêu cầu hệ thống:

Win7 trở lên (32 Bit/64 Bit)

Hướng dẫn:

Đào tạo:

Để sử dụng phần mềm một cách tối ưu, bạn được khuyến nghị tham gia khóa đào tạo " LTSY - Thiết kế rãnh dẫn hướng ray định hình và bộ truyền động vít me bi" .

Đào tạo

Tải xuống

Hãy đăng ký để tải xuống Linear Motion Designer.

Đăng ký