Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Bộ cấu hình M4

Bộ cấu hình M4

Khối điều khiển cho phép sử dụng hiệu quả tính linh hoạt của van ngay từ giai đoạn thiết kế và kỹ thuật của máy mới.

Định cấu hình khối điều khiển cá nhân của bạn

Chương trình trực quan và thân thiện với người dùng này đưa ra những câu hỏi về các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống. Sau đó, lắp ráp khối điều khiển tương ứng từ các thành phần riêng lẻ. Các bảng dữ liệu kỹ thuật, danh sách phụ tùng, sơ đồ, thông tin 2D và 3D đều có sẵn đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển cho máy.

Chương trình giao hàng nhanh
Trong nhiều trường hợp, chương trình giao hàng nhanh M4 có thể đẩy nhanh hơn nữa quá trình cung cấp. Chương trình giao hàng nhanh này bao gồm khoảng 80% cấu hình có thể được phân phối ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Do đó, số lượng có hạn (ví dụ: được dùng trong nguyên mẫu) có thể được vận chuyển trong vòng tối đa ba tuần sau khi đặt hàng. Trong bối cảnh chu kỳ đổi mới ngày càng rút ngắn và thị trường thúc đẩy, một nhà sản xuất máy có thể chuyển trực tiếp lợi thế này thành tài sản cạnh tranh trong môi trường thị trường.

Điểm nổi bật của bộ cấu hình M4

  • Truy cập nhanh vào dữ liệu kỹ thuật
  • Tải xuống bảng kích thước ở định dạng PDF
  • Báo giá và hỏi giá dự án dễ dàng
  • Chương trình giao hàng nhanh trên toàn cầu cho các sản phẩm cấu hình M4

Ngôn ngữ

TIẾNG ANH