Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Trao đổi với các giảng viên và chuyên gia của Bosch Rexroth trong lĩnh vực ứng dụng cơ giới

Đội ngũ giảng viên

Tận hưởng lợi ích từ kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ giảng viên của chúng tôi - họ là những chuyên gia trong lĩnh vực thủy lực và điện tử và sẽ đáp ứng từng nhu cầu đào tạo của bạn.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên được chứng nhận của chúng tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ và có chuyên môn từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Cho dù là đào tạo tại chỗ hay trực tuyến, về lý thuyết hay thực hành - họ đều đáp ứng tất cả các ưu tiên và yêu cầu riêng.

Đội ngũ giảng viên về Thủy lực cơ giới and Điện tử cơ giới của Bosch Rexroth

Giảng viên về Điện tử cơ giới

Klaus Rochau – Giảng viên về Điện tử cơ giới

Klaus Rochau

"Nếu bạn muốn câu trả lời, bạn phải đặt câu hỏi!"

Hansjörg Vollmer – Giảng viên về Điện tử cơ giới

Hansjörg Vollmer

“Mọi doanh nghiệp hiện đều là một doanh nghiệp phần mềm.”

Giảng viên về Thủy lực cơ giới

Manuel Wuchenauer – Giảng viên về Thủy lực cơ giới

Manuel Wuchenauer

"We Train. You Win".

Jürgen Noszkovics – Giảng viên về Thủy lực cơ giới

Jürgen Noszkovics

"… về nguyên tắc, nó khá đơn giản!"

Laslo Balindt – Giảng viên về Thủy lực cơ giới

Laslo Balindt

"Lĩnh vực thủy lực thúc đẩy chúng ta mỗi ngày!"

Günter Luckhardt – Giảng viên về Thủy lực cơ giới

Günter Luckhardt

"Lĩnh vực thủy lực có thể rất thú vị!"