Vietnam
Ứng dụng Digital Service Assistant trên điện thoại thông minh và máy tính bảng có chế độ xem máy tính bảng

Digital Service Assistant


Trợ giúp nhanh chóng trong trường hợp cần thiết

Digital Service Assistant của chúng tôi có sẵn trực tiếp trên thiết bị di động của bạn suốt ngày đêm. Bạn có thể truy cập toàn bộ danh mục dịch vụ của chúng tôi mọi lúc và nhận trợ giúp nhanh chóng trong trường hợp cần thiết.

Sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như đường dây nóng, phụ tùng và sửa chữa, qua điện thoại thông minh trực tiếp trong môi trường sản xuất. Ứng dụng mang lại khả năng sử dụng cao và dễ dàng xác định các phụ kiện của chúng tôi. Việc truy vấn thông tin trạng thái của thiết bị cho phép bắt đầu các bước tiếp theo chính xác. Nếu muốn, tất cả dữ liệu liên quan sẽ được truyền trực tiếp cho chúng tôi. Bằng cách đăng ký các phụ kiện Rexroth thông qua ứng dụng, bạn cũng có thể mở khóa các lợi thế khác.


Chúng tôi cung cấp

  • Tăng thời gian vận hành của thiết bị với tính năng giám sát tự động, vĩnh viễn dữ liệu về thiết bị
  • Giảm chi phí nhờ vào việc giảm thời gian ngừng hoạt động
  • Thời gian bảo trì nhanh hơn tới 50%
  • Tăng công suất
  • Giảm chi phí bảo quản phụ tùng thay thế
Digital Service Assistant

Digital Service Assistant

Công cụ liên hệ dịch vụ nhanh nhất của bạn

Digital Service Assistant có sẵn cho khách hàng suốt ngày đêm. Điều này cho phép khách hàng truy cập vào tất cả các công cụ dịch vụ và cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng thiết bị của họ. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ.

Tải xuống Digital Service Assistant như một ứng dụng