Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
    
    
Chuyển đổi thiết bị cơ giới

Khám phá cách quản lý dữ liệu thông minh thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn và khách hàng.

 
Điền vào biểu mẫu và có quyền truy cập vào sách trắng
Sách trắng

Sách trắng này phác thảo cách biến dữ liệu hoạt động của phương tiện thành lợi ích tối đa cho người quản lý đội xe, người quản lý hoạt động và tổ chức dịch vụ tại cơ sở - một cách hiệu quả, nhanh chóng và kiểm soát toàn bộ chi phí.

Các chủ đề chính bao gồm:

  • Làm thế nào để xác định và thu thập dữ liệu trên phương tiện của bạn?
  • Làm thế nào để lưu trữ và đánh giá hiệu quả các hoạt động và dữ liệu về hiệu suất?
  • Làm thế nào để trực quan hóa dữ liệu theo hướng nhóm mục tiêu?
  • Làm thế nào để chuyển dữ liệu thành hành động và doanh thu?
  • Làm thế nào để truyền dữ liệu qua các hệ thống khác nhau?
  • Làm thế nào để tránh những cái bẫy và ổ gà thông thường?