Vietnam
    
    
Chuyển đổi thiết bị cơ giới

Khám phá những gì hệ thống quản lý thiết bị chuyên nghiệp cần cung cấp.

 
Điền vào biểu mẫu và có quyền truy cập vào sách trắng
Sách trắng

Sách trắng này phác thảo cách kết nối, quản lý và cập nhật các máy móc địa hình một cách hiệu quả và an toàn thông qua Internet Vạt Vật - mà không bị lạc hậu về công nghệ.

Các chủ đề chính bao gồm :

  • Những thiết bị IoT nào quan trọng cần quản lý?
  • Hệ thống quản lý thiết bị cần cung cấp những gì để đáp ứng yêu cầu của thiết bị điện tử và phần mềm ngày càng phát triển trong phương tiện của bạn?
  • Làm thế nào để xem xét toàn bộ vòng đời của phương tiện?
  • Làm thế nào để giảm bớt công việc của các quản trị viên viễn thông?
  • Ưu điểm của giải pháp đầu cuối theo mô-đun là gì?
  • Các phương pháp hay nhất trong thực tế