Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
    
    
Tài liệu đào tạo trực tuyến về điện tử di động

An toàn chức năng trong bộ điều khiển điện tử của hệ thống thủy lực cơ giới

 
Điền vào biểu mẫu và truy cập vào tài liệu đào tạo trực tuyến
an toàn chức năng

Bạn sẽ học những kiến thức cơ bản về an toàn chức năng đối với thiết bị làm việc di động. Quy trình có cấu trúc mang tên “10 bước để đạt được mức hiệu suất” sẽ giúp bạn thực hiện các yêu cầu về kết quả theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 13849, ISO 25119, ISO 19014.

  • An toàn chức năng có nghĩa là gì?
  • Định nghĩa và thông tin kỹ thuật về các chức năng an toàn
  • Thiết kế và thực hiện
  • Xác minh và xác nhận
  • Nhóm mục tiêu:
    Kỹ sư dịch vụ, lập trình viên, người lập kế hoạch/kỹ sư ứng dụng, nhà quản lý, nhà đào tạo