Vietnam
Transforming Mobile Machines

Transforming Mobile Machines

Bằng cách sử dụng các giải pháp điện khí hóa, điện tử và kết nối kỹ thuật số, chúng tôi cho phép bạn tạo ra thế hệ thiết bị cơ giới tiếp theo. Hiệu suất của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng tiếp cận với công suất, an toàn, hiệu năng và thông tin ngày càng tăng.

CHUYỂN ĐỔI
THIẾT BỊ CƠ GIỚI


Chúng tôi là đối tác có năng lực cao trong lĩnh vực thủy lực cơ giới. Bằng cách sử dụng các giải pháp điện khí hóa, điện tử và kết nối kỹ thuật số, chúng tôi cho phép bạn tạo ra thế hệ thiết bị cơ giới tiếp theo - máy thu hoạch thực hiện canh tác chính xác, máy xây dựng mạnh mẽ tự động đào hoặc san lấp mặt bằng và thiết bị xử lý với truyền động điện không phát thải cục bộ. Hiệu suất của chúng tôi cho phép bạn tiếp cận với công suất, an toàn, hiệu năng và tính thông minh tăng cường cho các thiết bị cơ giới - nói tóm lại, chúng tôi đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21.
Now. Next. Beyond.

Now. Next. Beyond.

Giải pháp tích hợp cho thiết bị cơ giới

Đối tác công nghệ được khách hàng lựa chọn trong lĩnh vực thủy lực, điện tử, điện và các giải pháp CNTT tích hợp các chức năng phần mềm tiên tiến để cung cấp các thiết bị cơ giới an toàn, hiệu năng, đạt công suất và thông minh.

Hệ thống thiết bị cơ giới thông minh được kết nối, thích ứng, có thể mở rộng, tích hợp cao

Đối tác công nghệ được lựa chọn cho khách hàng phát triển các giải pháp tích hợp cao và linh hoạt hoạt động độc lập với nguồn điện bao gồm thủy lực, điện tử, điện và phần mềm cho các hệ truyền động và thực thi trong tương lai. Tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về các hệ thống thông minh, an toàn, đạt công suất và hiệu năng được tích hợp, vận hành và bảo trì dễ dàng trong các thiết bị cơ giới thông minh.

Các chức năng hỗ trợ, bán tự động và tự động cho các thiết bị cơ giới hoạt động độc lập với nguồn điện

Đối tác công nghệ được lựa chọn cho những khách hàng đang tìm cách phát triển các giải pháp thủy lực, điện tử, điện và CNTT sáng tạo với các chức năng phần mềm được tích hợp đầy đủ. Được thiết kế cho thiết bị cơ giới tự động, điện khí hóa và thông minh (tự học) được kết nối với Hệ sinh thái IOT của chúng tôi để tạo ra các khái niệm linh hoạt từ vận hành trực quan, thủ công đến các giải pháp hoàn toàn tự động.