Czech Republic Český
Autonomní mobilní robot ACTIVE Shuttle s europřepravkami na stánku společnosti Logimat.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

S mobilním robotem ACTIVE Shuttle se vaše intralogistické procesy stanou vysoce flexibilními.

Klíčový vizuál Rexroth ROKIT. Uprostřed jsou umístěna písmena „UX“. Jsou obklopena kruhem s červeným okrajem, který se skládá z tlačítek „software“, „hardware“ a „service“. Vedle nich se nachází ikony příslušných produktů. Pod ikonou je seřazeno pět mobilních robotů.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

S robotickou sadou ROKIT můžete efektivně a flexibilně automatizovat své mobilní roboty a ruční vysokozdvižné vozíky.

Klíčový vizuál platformy ctrlXAUTOMATION zobrazuje znak nekonečna v červené a fialové barvě, což znamená DevOps. Vedle je produktový obrázek řídící jednotky ctrlXcorex3.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

Platforma ctrlXAUTOMATION je klíčem k efektivní automatizaci intralogistických řešení

Přehled produktů v oblasti mobilní robotiky

Základními myšlenkami moderní robotiky jsou flexibilita, adaptabilita a samočinnost. Aby mohly společnosti fungovat hospodárně, musí mít k dispozici materiál ve správném množství, na správném místě a ve správný čas. Srdcem automatizace jsou roboty pro přepravu materiálu, tj. automaticky řízená vozidla (AGV) a autonomní mobilní roboty (AMR). Portfolio společnosti Bosch Rexroth zahrnuje autonomní mobilní roboty pro automatizaci toku materiálu a zboží a také modulární robotickou sadu sestávající ze softwarových a hardwarových komponent, které poskytují klíčové technologie pro širokou škálu AGV/AMR a vysokozdvižných vozíků. Naše autonomní mobilní roboty i robotická sada ROKIT nabízí rychlou implementaci, intuitivní ovládání, všestrannou konektivitu a vysokou bezpečnost, a to vše bez nutnosti přizpůsobovat stávající infrastrukturu. Vše z toho je také možné bez odborných znalostí.

Podpora

2 zaměstnanci servisu mluví se zákazníky

Kontaktní osoba pro servis

Kontaktujte nás!
Zaměstnanec servisu a zákazník při konverzaci.

Kontaktujte nás!

Vyhledávač kontaktů
Produktová dokumentace pro mobilní robotiku.

Zde najdete všechny dokumenty k našim produktům, od návodu k použití až po katalog.

Centrum stahování