Hungary hungarian

Helyszín kiválasztása

Hungary
Két férfi áll egymással szemben, az egyik egy tabletet tart, a másik férfi pedig a kezével mutat a tabletre.

Magyar nyelvű képzések

A Bosch Rexroth Kft. számos lehetőséget kínál a különböző technológiai területeken dolgozó munkatársak szakmai továbbképzésére. A tanfolyamokon résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, melyek képessé teszik őket a különböző elemekkel, berendezésekkel és rendszerekkel való szakszerű bánásmódra. A tanfolyamokat vezető tanárok az adott szakterületen több évtizedes szakmai és oktatói tapasztalattal rendelkeznek.

A jelenlegi COVID helyzetben irodai oktatásaink átmenetileg szünetelnek.

Képzéseinket kihelyezett formában érhetik el, az alábbi témákban.

Hidraulikus képzések

H1 - Hidraulikus rendszerek elemtechnikája

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők elsajátítják a hidrosztatika alaptörvényeit, a hidraulikus körfolyamok jelölési rendszerét, a rajzolvasás technikáját és a hidraulika alapelemeinek működését. Megismerik a jelölések értelmezését és alkalmazását, a körfolyamban szereplő elemek beépítését, tesztelését, szerepét és feladatait.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

H2 - Hidraulikus rendszerek vezérléstechnikája

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik a hidrosztatikus vezérlőrendszerek felépítését és működését. Képessé válnak a vezérlőrendszerek működésének megértésére, jellemzőinek elemzésére és értékelésére. Összehasonlítást tudnak tenni a különböző vezérlések között a hatékonyság, hatásfok, vezérelhetőség és alkalmazási területek szemszögéből.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

H3 - Hidraulikus berendezések üzemeltetése és karbantartása

A résztvevők a képzés sikeres elvégzésével elsajátítják az ellenőrzés, üzemeltetés, karbantartás, javítás alapvető módszereit, és a hibakeresési eljárásokat, valamint a hidraulikus elemek hibaelemzését. Gyakorlatot szereznek a jelző- és mérőműszerek adatainak, a vezérlőberendezések hidrosztatikára vonatkozó adatainak és a hibajelenségek kiértékelésében.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

H4 - Arányos (proporcionális) technika a hidraulikában

A képzés során a résztvevők megismerik az elektrohidraulikus arányos vezérlés felépítését és működését. Képessé válnak az arányos útváltók, nyomásirányítók, áramirányítók kiválasztására és alkalmazására. Gyakorlatot szereznek az arányos szelepek erősítőkártyáinak mérésében és beállításában. Megismerik az elektrohidraulikus szabályozás felépítését, működését, a szervoszelepek statikus és dinamikus jellemzőit. Elsajátítják a szabályozástechnikai alapfogalmakat, alapösszefüggéseket. A képzés során képessé válnak a szervoszelepek szabályozására, az üzemeltetés szabályainak és alkalmazási feltételeinek meghatározására. Jártasságot szereznek az arányos és szervoszelepek összehasonlításában, valamint az üzemzavarok és meghibásodások elkerülésének gyakorlatában.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Pneumatika képzések

P1 - Pneumatikus elem- és rendszertechnika

A résztvevők a képzés során megismerik a pneumatika alkalmazási területeit, előnyeit, a sűrített levegő előállítását, tulajdonságait, a léghálózat kiépítését. Elsajátítják a levegőelőkészítők, a végrehajtó-, vezérlő-, kiegészítőelemek szerkezeti felépítésének és üzemviteli jellemzőinek elméleti ismereteit. Gyakorlatot szereznek a pneumatikus kapcsolási rajzok olvasásában, a pneumatikus kapcsolások összeállításában, tesztelésében. Képessé válnak a pneumatikus berendezések üzemeltetésére, karbantartására, a berendezésekben előforduló meghibásodások felismerésére és javítására. Jártasságot szereznek a szisztematikus hibakeresésben, a hiba elhárításában.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Hajtás- és vezérléstechnika képzések

PLC-programozási alapok

A képzésben résztvevők megismerik a PLC programozás alapjait, a PLC-k működését és felépítését. Képessé válnak az IEC 61131-3 szerinti programozási nyelvek alkalmazására, a PLC programok írására, módosítására, a programok letöltésére, monitorozására, különböző paraméterek beállítására. Elsajátítják a Rexroth Indraworks Engineering fejlesztőrendszer alapfunkcióit. Gyakorlatot szereznek a speciális bővítőmodulok használatában, a Symbol file létrehozásában, a profibusz konfigurációk kezelésében. Rexroth PLC gyakorlóeszközök segítségével önállóan feladatot oldanak meg és tesztelik a berendezés működését. Különböző projekteket hoznak létre, gyakorolják a hibakeresés, a hibakezelés és a hibaelhárítás technikáját.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 10 fő

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Szervo- és vezérléstechnika rendszerek

A képzés során a résztvevők a tanfolyam anyagának elsajátításával megismerik a szervohajtások komponenseit, a hajtásvezérlő egységeket, motorokat. Betekintést nyernek az IndraSize méretező és az IndraWorks paraméterező szoftver felépítésébe és kezelésébe. Gyakorlatot szereznek a szervotechnikai eszközök programozási és paraméterezési feladatainak megoldásban. Képessé válnak a szervohajtások beüzemelésére, a rendszeren belüli hibakeresésre, a hiba behatárolására. Rexroth szervotechnika gyakorlóeszközök felhasználásával önálló feladatot oldanak meg.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 6 fő

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Ipar 4.0 képzések

Ipar 4.0 alapjai

Egynapos képzésünk célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak az Ipar 4.0 céljairól és előnyeiről, megismerjék az elképezés mögött álló szemléletmódot. Az ipari-technológiai fejlődések változásának áttekintése után, részletesen bemutatjuk azokat az új gyártási igényeket és kihívásokat, amelyekre az Ipar 4.0 eszköztára, a hálózatba kapcsolt gyártás és annak feltételrendszere hatékony megoldásokat kínál. A jelenlegi I. 3.0-ás mechatronikai és automatizálási rendszerek felvázolása után ismertetjük a digitalizált gyártás és a digitalizálás alapismérveit, az intelligens munkaállomás fogalmát és struktúráját, valamint a kiber-fizikai rendszerek szerepét a gyártási folyamatokban. Ismertetjük az RFID-alapú identifikációs rendszert és annak alkalmazási területeit. A MES termelési folyamatokat felügyelő rendszeren keresztül bemutatjuk az integrált termelésirányítás korszerű megoldásait, kitérünk a valós idejű folyamatirányításra és a vizualizálásra. Részletesen foglalkozunk az Ipar 4.0 struktúrájában lévő robotintegrációval, a hagyományos és kollaboratív robotikával. Az Ipar 4.0 alkalmazását és a benne rejlő lehetőségeket konkrét esettanulmányokon keresztül hozzuk közel a résztvevőkhöz, bemutatva az Ipar 4.0 és a hagyományos mechatronikai rendszerek közti kapcsolódási pontokat.

A tanfolyam hossza: 1 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Ipar 4.0 - A digitalizált gyártás

Új Ipar 4.0 képzésünk során a résztvevők megismerkednek az Ipar 4.0 szemléletmódjával, a hálózatba kapcsolt gyártósor struktúrájával, követelményeivel és egy teljes termelési rendszer összes funkciójával. Bemutatásra kerülnek a valós idejű adatkezelésben rejlő lehetőségek, valamint a virtuális modell és szimuláció összekapcsolása. Az erre a célra ipari modulokból kifejlesztett mMS4.0 miniatűr gyártósoron a résztvevők gyakorolják az interaktív adatmegjelenítés és az adatelemezés alkalmazását, az ActiveCockpit interaktív kommunikációs platform használatát, a berendezés üzemeltetését és hibadiagnosztikáját. Az Open Core Engineering segítségével megismerik a magas szintű programnyelveken történő PLC programozás alapjait. Elsajátítják a termelési adatok és a vállalatirányítási rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit, az anyagáramlás követésének módját az RFID-rendszer segítségével és ezáltal megismerik a termékvezérelt gyártás alapjait. Bemutatásra kerül továbbá webalapú szoftver segítségével a berendezés- és folyamatadatok összegyűjtésének módja és elemzése, a folyamatok optimalizálása, a minőségbiztosítás és a tervezhető karbantartás érdekében. A képzés során a résztvevők szert tesznek a jövő gyárában szükséges tudásra és képességekre.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 8 fő

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Mobil és axiáldugattyús hidraulikai rendszerek képzései

További információ

Mobil- és axiáldugattyús hidraulikai rendszerek esetében egyéni igényekre szabott képzések összeállításával állunk rendelkezésére. Részletes információkért és árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségek egyikén!

Egy képzett tréner oktat három munkatársat a Bosch Rexroth Kft. oktatóközpontjában

Jelentkezzen!

Vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért vagy egyedi árajánlatért!

oktatas@boschrexroth.hu

+36 70 3827 202

Tovább a jelentkezési űrlapra