Hungary Hungarian
Két férfi áll egymással szemben, az egyik egy tabletet tart, a másik férfi pedig a kezével mutat a tabletre.

Magyar nyelvű, kihelyezett képzések

A Bosch Rexroth Kft. számos lehetőséget kínál a különböző technológiai területeken dolgozó munkatársak szakmai továbbképzésére. A tanfolyamokon résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, melyek képessé teszik őket a különböző elemekkel, berendezésekkel és rendszerekkel való szakszerű bánásmódra. A tanfolyamokat vezető tanárok az adott szakterületen több évtizedes szakmai és oktatói tapasztalattal rendelkeznek.

Irodai képzéseink időpontjai

Oktatásainkat a Bosch Rexroth Kft. telephelyén is igénybe veheti, előre meghatározott időpontokban. A tanfolyami naptárunkért kattintson!

Irodai képzések

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője című képzési program

H1 - Hidraulikus elemtechnika

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők elsajátítják a hidrosztatika alaptörvényeit, a hidraulikus körfolyamok jelölési rendszerét, a rajzolvasás technikáját és a hidraulika alapelemeinek működését. Megismerik a jelölések értelmezését és alkalmazását, a körfolyamban szereplő elemek beépítését, tesztelését, szerepét és feladatait.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Irodai időpontok

H2 - Hidraulikus vezérléstechnika

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik a hidrosztatikus vezérlőrendszerek felépítését és működését. Képessé válnak a vezérlőrendszerek működésének megértésére, jellemzőinek elemzésére és értékelésére. Összehasonlítást tudnak tenni a különböző vezérlések között a hatékonyság, hatásfok, vezérelhetőség és alkalmazási területek szemszögéből.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Irodai időpontok

H3 - Hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása

A résztvevők a képzés sikeres elvégzésével elsajátítják az ellenőrzés, üzemeltetés, karbantartás, javítás alapvető módszereit, és a hibakeresési eljárásokat, valamint a hidraulikus elemek hibaelemzését. Gyakorlatot szereznek a jelző- és mérőműszerek adatainak, a vezérlőberendezések hidrosztatikára vonatkozó adatainak és a hibajelenségek kiértékelésében.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Irodai időpontok

EH1 - Elektrohidraulikus elem és rendszertechnika

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők elsajátítják a hidraulikus és elektromos energiaátvitel alaptörvényeit, az elektrohidraulikus körfolyamok jelölési rendszerét, rajzolvasás technikáját, valamint az elektrohidraulika alapelemeinek működését. Ismerjék meg a jelölések értelmezését és alkalmazását, a körfolyamban szereplő elemek beépítését, tesztelését, szerepét és feladatait.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

P1 - A pneumatikus rendszerek alapjai, üzemeltetés

A résztvevők a képzés során megismerik a pneumatika alkalmazási területeit, előnyeit, a sűrített levegő előállítását, tulajdonságait, a léghálózat kiépítését. Elsajátítják a levegőelőkészítők, a végrehajtó-, vezérlő-, kiegészítőelemek szerkezeti felépítésének és üzemviteli jellemzőinek elméleti ismereteit. Gyakorlatot szereznek a pneumatikus kapcsolási rajzok olvasásában, a pneumatikus kapcsolások összeállításában, tesztelésében. Képessé válnak a pneumatikus berendezések üzemeltetésére, karbantartására, a berendezésekben előforduló meghibásodások felismerésére és javítására. Jártasságot szereznek a szisztematikus hibakeresésben, a hiba elhárításában.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Hajtás- és vezérléstechnika üzemeltető című képzési program

PLC-k programozása

A képzésben résztvevők megismerik a PLC programozás alapjait, a PLC-k működését és felépítését. Képessé válnak az IEC 61131-3 szerinti programozási nyelvek alkalmazására, a PLC programok írására, módosítására, a programok letöltésére, monitorozására, különböző paraméterek beállítására. Elsajátítják a Rexroth Indraworks Engineering fejlesztőrendszer alapfunkcióit. Gyakorlatot szereznek a speciális bővítőmodulok használatában, a Symbol file létrehozásában, a profibusz konfigurációk kezelésében. Rexroth PLC gyakorlóeszközök segítségével önállóan feladatot oldanak meg és tesztelik a berendezés működését. Különböző projekteket hoznak létre, gyakorolják a hibakeresés, a hibakezelés és a hibaelhárítás technikáját.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 8 fő

Jelentkezés

Irodai időpontok

Szervo- és vezérléstechnika gyakorlati alkalmazása

A képzés során a résztvevők a tanfolyam anyagának elsajátításával megismerik a szervohajtások komponenseit, a hajtásvezérlő egységeket, motorokat. Betekintést nyernek az IndraSize méretező és az IndraWorks paraméterező szoftver felépítésébe és kezelésébe. Gyakorlatot szereznek a szervotechnikai eszközök programozási és paraméterezési feladatainak megoldásban. Képessé válnak a szervohajtások beüzemelésére, a rendszeren belüli hibakeresésre, a hiba behatárolására. Rexroth szervotechnika gyakorlóeszközök felhasználásával önálló feladatot oldanak meg.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 8 fő

Jelentkezés

Irodai időpontok

Az Ipar 4.0 alapjai

Bevezetés az Ipar 4.0 alapjaiba

Egynapos képzésünk célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak az Ipar 4.0 céljairól és előnyeiről, megismerjék az elképezés mögött álló szemléletmódot. Az ipari-technológiai fejlődések változásának áttekintése után, részletesen bemutatjuk azokat az új gyártási igényeket és kihívásokat, amelyekre az Ipar 4.0 eszköztára, a hálózatba kapcsolt gyártás és annak feltételrendszere hatékony megoldásokat kínál. A jelenlegi I. 3.0-ás mechatronikai és automatizálási rendszerek felvázolása után ismertetjük a digitalizált gyártás és a digitalizálás alapismérveit, az intelligens munkaállomás fogalmát és struktúráját, valamint a kiber-fizikai rendszerek szerepét a gyártási folyamatokban. Ismertetjük az RFID-alapú identifikációs rendszert és annak alkalmazási területeit. A MES termelési folyamatokat felügyelő rendszeren keresztül bemutatjuk az integrált termelésirányítás korszerű megoldásait, kitérünk a valós idejű folyamatirányításra és a vizualizálásra. Részletesen foglalkozunk az Ipar 4.0 struktúrájában lévő robotintegrációval, a hagyományos és kollaboratív robotikával. Az Ipar 4.0 alkalmazását és a benne rejlő lehetőségeket konkrét esettanulmányokon keresztül hozzuk közel a résztvevőkhöz, bemutatva az Ipar 4.0 és a hagyományos mechatronikai rendszerek közti kapcsolódási pontokat.

A tanfolyam hossza: 1 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Tematika:

  • 1. Ipar 4.0 fogalma, koncepciója és szemléletmódja
  • 2. Az ipari techhnológia fejlődések egyes állomásai és szerepe
  • 3. Digitalizálás, automatizálás és a fejlődés újabb irányai
  • 4. Ipar 4.0 gyaklrati alkalmazásának előnyei, lehetőségei
  • 5. Ipar 4.0 munkaállomás (MMS) bemutatása

Ipar 4.0 - a jövő gyára

Új Ipar 4.0 képzésünk során a résztvevők megismerkednek az Ipar 4.0 szemléletmódjával, a hálózatba kapcsolt gyártósor struktúrájával, követelményeivel és egy teljes termelési rendszer összes funkciójával. Bemutatásra kerülnek a valós idejű adatkezelésben rejlő lehetőségek, valamint a virtuális modell és szimuláció összekapcsolása. Az erre a célra ipari modulokból kifejlesztett mMS4.0 miniatűr gyártósoron a résztvevők gyakorolják az interaktív adatmegjelenítés és az adatelemezés alkalmazását, az ActiveCockpit interaktív kommunikációs platform használatát, a berendezés üzemeltetését és hibadiagnosztikáját. Az Open Core Engineering segítségével megismerik a magas szintű programnyelveken történő PLC programozás alapjait. Elsajátítják a termelési adatok és a vállalatirányítási rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit, az anyagáramlás követésének módját az RFID-rendszer segítségével és ezáltal megismerik a termékvezérelt gyártás alapjait. Bemutatásra kerül továbbá webalapú szoftver segítségével a berendezés- és folyamatadatok összegyűjtésének módja és elemzése, a folyamatok optimalizálása, a minőségbiztosítás és a tervezhető karbantartás érdekében. A képzés során a résztvevők szert tesznek a jövő gyárában szükséges tudásra és képességekre.

A tanfolyam hossza: 3 nap

Maximális résztvevők száma: 12 fő

Jelentkezés

Irodai időpontok

Lean alapjai

Lean alapjai

A tanfolyam hossza: 2 nap

Irodai időpontok

Mobil és axiáldugattyús hidraulikai rendszerek képzései

További információ

Mobil- és axiáldugattyús hidraulikai rendszerek esetében egyéni igényekre szabott képzések összeállításával állunk rendelkezésére. Részletes információkért és árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségek egyikén!

Egy képzett tréner oktat három munkatársat a Bosch Rexroth Kft. oktatóközpontjában

Jelentkezzen!

Vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért vagy egyedi árajánlatért!

oktatas@boschrexroth.hu

+36 70 3827 202

Tovább a jelentkezési űrlapra