Romania Română
Presă hidraulică
Presă hidraulică
Hidraulică industrială

Dăm formă unei abordări mai rapide și mai sigure.

Dăm formă unei abordări mai rapide și mai sigure: modul în care modulele de prese certificate măresc siguranța operațională, îmbunătățesc eficiența energetică și reduc costurile.

Companiile care produc prese hidraulice sau mașini pentru cauciuc și mase plastice trebuie să se asigure că aceste mașini funcționează în condiții de siguranță. Sistemele hidraulice trebuie proiectate astfel încât să reducă la minimum, încă de la început, riscul la adresa sănătății operatorului, precum și orice alte riscuri reziduale. Prin urmare, constructorii se confruntă cu o provocare. Aceștia trebuie să definească atent modul în care sistemele de protecție și cele de comandă vor interacționa cu sistemul de control de securitate hidraulică. Cea mai bună cale pentru a reuși este utilizarea unui sistem de control de securitate generală, pe baza anumitor variante de design. Dacă cerințele sunt îndeplinite, securitatea mașinilor nu depinde nici de dimensiunea modulului de presă, nici de modul în care funcționează presa.

Pe lângă siguranța funcțională, operatorii se concentrează pe eficiența energetică și pe un bilanț energetic îmbunătățit pentru sistemul per ansamblu. În plus, modulele de prese optimizate energetic utilizează condiții de comutare speciale pentru a reduce pierderile de presiune dintre pompă și actuator. În această situație, reducerea respectivă se traduce printr-un procent de putere disponibilă mai mare pentru forța netă de presare. Datorită acestui aspect, dimensiunile sistemelor hidraulice pot fi micșorate, ceea ce aduce beneficii semnificative în ceea ce privește costurile.

Posibilitatea de micșorare a dimensiunii cu costuri reduse câștigă în importanță dacă modulele de prese sunt disponibile în mărimi variate, ușor diferențiate. Constructorii pot alege dintre trei tipuri diferite (IH04C, IH04D, IH04E) din gama curentă IH04 a companiei Bosch Rexroth, cu un concept de siguranță standardizat. Ambele sisteme modulare conțin cel puțin un modul de bază, o supapă direcțională pentru controlul debitului și module de extindere bazate pe funcții. Important de reținut, aceste module cu cursă descendentă dispun și de potențial de reducere a dimensiunii.

În ultimă instanță, modulele de prese optimizate pentru eficiență, care se bucură și de un concept de siguranță standardizat și de certificare obținută pe baza testelor, le oferă producătorilor de mașini o serie de avantaje competitive atractive. Acestea variază de la operarea sigură cu riscuri reziduale minime și un bilanț energetic îmbunătățit al presei până la o reducere permanentă a costurilor, datorită micșorării dimensiunii și economiilor de timp obținute pentru procesele de inginerie, punere în funcțiune și asamblare. Efectele pozitive asupra costurilor de producție și a timpului de lansare pe piață se amplifică odată cu utilizarea mai largă a abordării modulare. Datorită adăugării unor funcții și tipuri de prese noi de compania Bosch Rexroth, gama de aplicații și potențialul de optimizare se vor extinde.

Dacă doriți să aflați mai multe, descărcați Cartea albă completă de aici.