Romania Română

Notificare privind protectia datelor

Informații generale despre Oferta noastră online

Bosch Rexroth Sales SRL (denumită în continuare „Bosch Rexroth Sales SRL" sau „Noi”) vă urează bine ați venit pe paginile noastre web și aplicațiile mobile (denumite împreună în continuare „Ofertele online”). Vă mulțumim pentru interesul dvs. pentru compania noastră și produsele noastre.

Bosch Rexroth Sales SRL respectă confidențialitatea

Protecția confidențialității dvs. în timpul prelucrării datelor personale și securitatea tuturor datelor de afaceri este o preocupare importantă a noastră. Noi prelucrăm datele personale care au fost culese în timpul vizitei dvs. a Ofertelor Online în strictă confidențialitate și numai în conformitate cu reglementările statutare.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporatistă.

2.Controlor

Bosch Rexroth Sales SRL este controlorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs., excepțiile sunt prezentate în această Notificare privind protecția datelor.

Datele noastre de contact sunt:

Bosch Rexroth Sales SRL

BKMS

https://request.privacy-bosch.com/entity/DCRO

Contact dvs. la Bosch Rexroth Sales SRL

sales@boschrexroth.ro

Sediul Companiei

Aurel Vlaicu 2

515400 Blaj

Înregistrare în Registrul Comerțului

J1/1155/22.08.2017

Cod Unic de Înregistrare

RO38122226

3. Colectarea, procesarea si utilizarea datelor personale

3.1 Categoriile de date prelucrate

Se prelucrează cel puțin următoarele categorii de date:

• Date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP, Marketing-ID)

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați ofertele respective enumerate mai jos

3.2 Principii

Datele personale constau în toate informațiile cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, care include, de exemplu, numele, adresa, numerele de telefon, adresele email și datele contractului principal, care sunt o expresie a identității unei persoane.

Noi colectăm, prelucrăm și utilizăm datele personale (inclusiv adresele IP) numai când există o bază legală statutară sau dacă ați acordat consimțământul pentru prelucrarea sau utilizarea datelor personale cu privire la acest subiect, de exemplu, prin înregistrare.

3.3 Scopurile procesării și temeiul juridic

Noi, precum și furnizorii de servicii comandați de noi, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

3.3.1 Furnizarea acestor Oferte Online

(Temei juridic: interes legitim din partea noastră pentru marketingul direct, atâta timp cât acest lucru are loc în în conformitate cu legislația privind protecția datelor și concurența și/sau îndeplinirea contractului obligatii).

3.3.2 Rezolvarea întreruperilor de serviciu, precum și din motive de securitate

(Temei juridic: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și legitime interes pentru rezolvarea întreruperilor de serviciu, precum și în protecția ofertelor noastre).

3.3.3 Autopromovarea și promovarea de către alții, precum și cercetarea pieței și acoperirea analiză efectuată în domeniul permis legal sau în baza consimțământului

(Temei juridic: consimțământ/interes legitim din partea noastră în marketingul direct, în conformitate cu protecția datelor și legea concurenței)

3.3.4 Apărarea drepturilor noastre (Temei juridic: interes legitim din partea noastră pentru apărarea și apărarea drepturilor noastre). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați ofertele respective enumerate mai jos.

3.4 Înregistrarea

Dacă doriți să utilizați sau să obțineți accesul la beneficii care solicită încheierea unui contract, noi solicităm înregistrarea dvs. Odată cu înregistrarea dvs. noi colectăm datele personale necesare pentru încheierea unui contract (de exemplu, nume, prenume, adresa email) precum și date suplimentare în mod voluntar, dacă este cazul. Informațiile obligatorii sunt marcate cu *.

Datele furnizate de dvs. vor fi păstrate numai pentru procesul de înregistrare și utilizate exclusiv pentru realizarea serviciilor furnizate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați oferta de mai jos în informațiile corespondente cu privire la protecția datelor.

Vă rugăm să consultați „Termenii de înregistrare și utilizare pentru serviciile Bosch Rexroth AG”.

3.5 Fișiere de tip Log

De fiecare dată când utilizați Internetul, browser-ul dvs. transmite anumite informații, pe care noi le stocăm în așa numite fișiere log.

Noi salvăm fișierele log pentru o scurtă perioadă de timp pentru a stabili deranjamentele serviciului și din motive de securitate (de exemplu, pentru a investiga tentative de atacuri) și le ștergem ulterior. Fișierele Log care trebuie menținute pentru scopul evidenței sunt excluse de la ștergere până când respectivul incident este soluționat și pot fi transmise de la caz la caz autorităților de investigație.

Fișierele Log sunt de asemenea utilizate cu scopuri de analiză (fără adresa IP sau fără adresa IP e completă). De asemenea, consultați analiza modulului web.

Vedeti de asemenea, modulul „Autopromovare și promovare de către alții, precum și cercetare de piață și analize de atingere efectuate în domeniul permis legal sau în baza consimțământului”.

În fișierele log, în mod special următoarele informații sunt salvate:

• adresa IP (adresa Internet Protocol) a dispozitivului final de pe care Oferta Online este accesată,

• adresa web a site-ului de pe care Oferta Online a fost accesată (așa-numita origine sau referrer URL),

• Numele furnizorului de servicii prin care Oferta Online este accesată,

• denumirile fișierelor sau informațiile care au fost accesate,

• timpul de acces, data și durata accesului,

• volumul de date transmise,

• codul statusului http (de exemplu, cererea a fost reușită sau cererea a eșuat)

3.6 Copii

Această Ofertă Online nu este destinată pentru copii sub 16 ani.

3.7 Transferul datelor la alți controlori

În principiu, datele dvs. personale sunt transmise altor controlori numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații contractuale sau dacă noi avem sau o terță parte are un interes legitim în transferul datelor sau dacă dvs. ați acordat consimțământul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite în Secțiunea – Scopurile prelucrării și baze legale. Terții pot fi alte companii din Grupul Bosch și Parteneri Certificați din organizație. Dacă datele sunt transferate terților pe baza unui interes justificat, acest lucru este explicat în această notificare de protecție a datelor.

În plus, datele pot fi transferate altor controlori când noi suntem obligați să facem astfel datorită reglementărilor statutare sau ordinelor administrative sau judiciare executorii.

3.7.1 Furnizorii de servicii (general)

Implicam furnizori externi de servicii cu sarcini precum servicii de vanzari si marketing, contract servicii de management, programare, găzduire de date și hotline. Noi am ales acele servicii furnizorii cu atenție și îi monitorizam în mod regulat, în special în ceea ce privește diligenta lor manipularea și protecția datelor pe care le stochează. Toți furnizorii de servicii sunt obligați să să păstreze confidențialitatea și să respecte prevederile legale. Furnizorii de servicii pot fi, de asemenea alte companii din grupul Bosch.

3.8 Transferul la destinatari din afara SEE

Noi am putea transfera date personale la destinatari situați în afara SEE, în țări terțe. În aceste cazuri, înainte de transfer ne asigurăm că fie destinatarul datelor oferă un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, datorită unei decizii de adecvare de la Comisia Europeană pentru acea țară sau datorită contractului bazat pe așa-numite clauze model UE cu destinatarul) sau că dvs. ne-ați acordat consimțământul pentru transfer.

Aveți dreptul să primiți o prezentare generală a destinatarilor țări terțe și o copie a prevederilor specifice agreate care garantează un nivel adecvat de protecție a datelor. Pentru acest scop, vă rugăm să utilizați declarațiile făcute în secțiunea Contact.

3.9 Durata păstrării datelor, perioade de reținere

În principiu, noi păstrăm datele dvs. cât timp este necesar pentru a furniza Ofertele noastre online și serviciile conexe sau cât timp avem un interes justificat în păstrarea datelor (de exemplu, am putea avea un interes justificat în marketingul poștal chiar și după îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale). În toate celelalte cazuri, noi ștergem datele dvs. personale cu excepția datelor pe care suntem obligați să le păstrăm pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de exemplu, pentru perioade de retenție pentru care suntem obligați prin codul fiscal și codul comercial să avem documente, precum contracte și facturi, disponibile pentru o anumită perioadă de timp).

3.10 Prelucrarea datelor conform altor reglementări legale

Noi colectăm datele pe baza altor reglementări legale. Acestea includ, de exemplu, reglementări pentru controlul exportului, regulamente CE (screeningul listei de teroriști), expeditori militari cunoscuți (legea securității mărfurilor pe cale aeriană), taxe, ILSG, legea egalității generale, codul muncii și multe altele. Noi tratăm datele în funcție de specificațiile reglementării legale și analog cu obligațiile de stocare a datelor. Datele personale vor fi șterse imediat după expirarea obligațiilor de stocare.

4. Comunități

Noi vă oferim ocazia de a deveni un membru al uneia din comunitățile noastre. Conținutul Public al Comunității poate fi consumat fără înregistrare. De îndată ce v-ați înregistrat, puteți crea un profil de utilizator, puteți gestiona setările specifice, interacționa în comunități și comunica cu alți membrii. Datele dvs. generate în sistem sunt folosite numai în sfera de aplicare a consimțământului acordat de dvs. pentru scopuri de marketing, cercetări de piață și cu scopul serviciilor. Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment.

Profilul public al unui membru al comunității prezintă numai porecla, ecusoane dobândite (trofee), rangul și ultimele interacțiuni ale utilizatorului. Adresa email sau alte date personale nu sunt vizibile.

Toate celelalte date, care sunt generate de dvs. în comunități, de exemplu, prin crearea unor comentarii sau imagini, sunt automat accesibile public și vor fi legate prin link la profilul dvs. de utilizator. Un caz special sunt așa-numitele comunități private, în care numai membrii înregistrați pot intra în comunitate și pot vedea conținutul.

Elementele obișnuite ale comunității în care membrii comunității interacționează și/sau creează conținut sunt de exemplu, Forum, Blog, Tribal Knowledge Base (Wiki), Întrebări și răspunsuri și Idea Exchange.

5. Utilizarea cookie-urilor

În contextul serviciului nostru online, pot fi utilizate module cookie și mecanisme de urmărire. Cookie-urile sunt fișiere text mici care pot fi stocate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați serviciul nostru online. Operăm unele dintre site-urile noastre web, numai cu cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic. Pe aceste site-uri nr dialogul managerului de cookie-uri este în uz. Urmărirea este posibilă folosind diferite tehnologii. În special, procesăm informații folosind tehnologia pixelilor și/sau în timpul analizei fișierului jurnal. Pe aceste site-uri web există un dialog de gestionare a cookie-urilor in folosinta.

5.1. Categorii

Facem distincție între cookie-urile care sunt necesare pentru funcțiile tehnice ale serviciului online și cookie-uri și mecanisme de urmărire pentru care nu sunt necesare în mod obligatoriu funcția tehnică a serviciului online. În general, este posibil să utilizați serviciul online fără cookie-uri care servesc non-tehnice scopuri.

5.1.1 Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Prin cookie-uri solicitate din punct de vedere tehnic ne referim la cookie-uri fără cele furnizate tehnic serviciul online nu poate fi asigurat. Acestea includ de ex. cookie-uri care stochează date pentru a asigura fluiditatea reproducerea înregistrărilor video sau audio. Astfel de cookie-uri vor fi șterse atunci când părăsiți site-ul web.

5.1.2 Cookie-uri și mecanisme de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

Folosim astfel de cookie-uri și mecanisme de urmărire numai dacă ne-ați dat consimțământul prealabil fiecare caz. Cu excepția cookie-ului care salvează starea actuală a setărilor dvs. de confidențialitate (cookie de selecție). Acest cookie este setat pe baza interesului legitim. Facem distincție între două subcategorii în ceea ce privește aceste cookie-uri și urmărire mecanisme:

5.2 Cookie-uri de marketing și mecanisme de urmărire

-General

Prin utilizarea cookie-urilor de marketing și a mecanismelor de urmărire, noi și partenerii noștri vă putem arăta oferte bazate pe interesele dvs., rezultate dintr-o analiză a comportamentului dvs. de utilizator:

- Statistici: Folosind instrumente statistice, măsurăm de ex. numărul de vizualizări ale paginii dvs.

Cookie-uri de conversie

Partenerii noștrii de urmărire a conversiei au fixat un cookie pe calculatorul dvs. („cookie de conversie”) dacă ați intrat pe site-ul nostru printr-o reclamă a respectivului partener. Aceste cookie-uri în general își pierd valabilitatea după 30 de zile. Dacă cookie-ul nu a expirat încă, noi și respectivul partener de conversie putem vedea dacă un anumit utilizator a dat clic pe reclamă și a fost trimis la pagina noastră. Informațiile culese prin cookie de conversie sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie și pentru a determina numărul total de utilizatori care au dat clic pe respectiva reclamă și au fost trimiși la o pagină prevăzută cu un tag de urmărire a conversiei.

Cookie-uri de urmărire în legătură cu plugin-urile sociale

Unele pagini ale Ofertelor noastre Online integrează conținuturi și servicii de la alți furnizori (de exemplu, Facebook, Twitter) care pot la rândul lor utiliza cookie-uri și componente active. Noi nu putem influența prelucrarea datelor personale efectuată de acești furnizori. Mai multe detalii despre plugin-urile sociale puteți găsi în secțiunea Plugin-uri sociale.

Retargetare

Aceste instrumente creează profiluri de utilizator prin intermediul modulelor cookie de publicitate sau publicității terților cookie-uri așa-numitele „web beacons” (grafice invizibile, numite și pixeli sau pixeli de urmărire), sau prin intermediul unor tehnologii comparabile. Acestea sunt folosite pentru publicitate bazată pe interese și pentru controlează frecvența cu care utilizatorul se uită la anumite reclame. Furnizorul relevant este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în legătură cu instrumentul. Furnizorii dintre instrumente ar putea dezvălui informații și către terți în scopurile menționate mai sus. Vă rugăm să rețineți notificările privind protecția datelor ale furnizorului relevant în acest context.

- Urmărire între dispozitive

În acest caz, pe baza unui ID de utilizator pseudonim, este creat un profil pseudonim al utilizatorului cu informații din utilizarea diferitelor dispozitive.

- Vizitator

Alocarea diferitelor puncte de contact, cum ar fi site-uri web, aplicații și ID-uri de dispozitiv către un dispozitiv încrucișat profilul utilizatorului. Pe baza ID-ului dispozitivului, a contactului, a conținutului sau a informațiilor din formularele web, putem trage concluzii despre persoana ta.

-Personalizare

Pentru a-ți oferi o călătorie personalizată a clienților și un newsletter în funcție de click-ul tău și comportamentul de cumpărare, folosim mecanisme de urmărire pe site-urile noastre web. Vă rugăm să rețineți că utilizarea instrumentelor poate include transferul datelor dvs. către destinatari din afara SEE unde nu există un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu GDPR (de exemplu, SUA). Pentru mai multe detalii în acest sens, vă rugăm să consultați următoarea descriere a individului instrumente de marketing.

5.2.1 Optimizely

Furnizor: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Funcție: cookie-ul urmărește comportamentul utilizatorului dvs. pe site și vă optimizează personalizarea experiențele utilizatorului

Perioada de păstrare: 1 an sau până la revocarea consimțământului.

Pentru mai multe informații suplimentare vizitați:
https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet
https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

5.2.2 Google Analytics

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Funcție: analizează comportamentul utilizatorilor (vizionări de pagină, număr de vizitatori și vizite, descărcări), crearea de profiluri de utilizator pseudonim pe baza informațiilor pe mai multe dispozitive ale utilizatorilor Google conectați (urmărire pe mai multe dispozitive), îmbogățirea datelor de utilizator pseudonim cu informații specifice grupului țintă furnizate de Google, retargeting, testare UX, urmărire a conversiilor și retargeting împreună cu Google Ads

5.2.2.1 Google Doubleclick

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin4, Irlanda

Funcție: Plasarea și optimizarea reclamelor relevante pentru utilizatori, remarketing, urmărirea conversiilor

Pentru informații suplimentare, vizitați: https://www.google.com/intl/de/policies

5.2.2.2 Google Ads

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Funcție: Plasarea și optimizarea reclamelor relevante pentru utilizatori, remarketing, urmărirea conversiilor

Pentru informații suplimentare, vizitați: https://adssettings.google.com/authenticated

5.2.3 Tealium și Tealium Audiencestream

Furnizor: Tealium Inc., 9605 Scranton Rd. Ste. 600, San Diego, CA 92121, USA, +1 (858) 779-1344

Funcție: Administrarea etichetelor site-ului web printr-o interfață cu utilizatorul, integrarea codurilor de program activată site-urile noastre web. Instrument de sprijinire a planificării și analizei campaniilor pe baza profilurilor de mișcare și comportamentul de cumpărare pe site-urile proprii

Perioada de păstrare: 1 an sau până la revocarea consimțământului

5.2.4 New Relic

Furnizor: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204

Funcție: Măsurarea disponibilității site-ului și a timpului de nefuncționare

5.2.5 LinkedIn Pixel Insight Tag

Furnizor: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda

Funcție: LinkedIn vă prelucrează datele personale pentru a crea rapoarte de campanie, pentru a urmări conversii și evenimente de clic, precum și pentru publicitate orientată către țintă în afara site-urilor noastre web (retargeting) pe baza adresei URL, a adresei URL de referință, a adresei IP scurtate sau indexate (în cazul încrucișării retargeting dispozitiv), dispozitive și caracteristici ale browserului (agent de utilizator) și marca temporală. noi nu primim oricare dintre datele dumneavoastră personale de pe LinkedIn. Primim doar rapoarte anonime ale campaniei site-ul-grupuri-țintă și performanța reclamelor. Perioada de stocare LinkedIn: Pseudonimizare după 7 zile. Ștergerea finală după 180 de zile

Pentru mai multe informații, vizitați: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.2.6 HubSpot Analytics

Furnizor: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Irlanda

Funcție: Instrument pentru sprijinirea scopurilor de marketing automatizate. Pentru a genera și califica contacte, noi folosiți ID-uri de contact și conținut în formularele noastre web, care ne permit să vă identificăm și să performam cusatura vizitatorilor, urmărirea conversiilor și redirecționarea.

Pentru mai multe informații, vizitați: https://legal.hubspot.com/dpa O https://www.hubspot.com/dataprivacy/ scut de confidențialitate O https://legal.hubspot.com/privacy-policy

5.2.7 Percolate Analytics/Insights

Furnizor: Percolate Inc. 197 Grand Street, Flr. 2, New York, NY 10013, SUA

Funcție: Procesarea postărilor pe rețelele sociale (de exemplu, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) pentru măsurarea simplă a intervalului.

5.2.7 Chat Genesys Workspace

Furnizor: Genesys, Business park Technologiepark Messestadt West, Joseph-Wild-Straße 20, 81829 Munich

Functie: Instrument utilizat pentru procesarea cererilor utilizatorilor

Pentru informatii suplimentare, puteti vizita site-ul: https://www.genesys.com/collateral/genesys-workspace

5.3 Gestionarea cookie-urilor și mecanismele de urmărire

Vă puteți gestiona setările cookie-urilor și mecanismului de urmărire în browser și/sau setările noastre de confidențialitate.

Notă: setările pe care le-ați făcut se referă numai la browserul utilizat în fiecare caz.

5.3.1 Dezactivarea cookie-urilor

Dacă doriți să dezactivați toate cookie-urile, vă rugăm să dezactivați cookie-urile în setările browserului dumneavoastră. Vă rog rețineți că acest lucru poate afecta funcționalitatea site-ului web.

5.3.2 Gestionarea setărilor dumneavoastră cu privire la cookie-uri și mecanismele de urmărire nu necesar din punct de vedere tehnic

Când vizitați site-urile noastre web, veți fi întrebat într-un strat cookie dacă sunteți de acord cu utilizarea noastră a oricăror cookie-uri de confort, cookie-uri de marketing sau, respectiv, mecanisme de urmărire. În setările noastre de confidențialitate, vă puteți retrage consimțământul cu efect pentru viitor sau vă puteți acorda consimțământul la un moment ulterior.

6. Plugin-uri sociale

În Ofertele noastre online folosim așa-numitele pluginuri sociale din diverse rețele sociale.

Sunt descrise individual în această secțiune.

Când utilizați pluginuri, browserul dvs. de internet creează o conexiune directă la rețeaua socială respectivă serverul rețelelor. Astfel, furnizorul respectiv primește informațiile pe care internetul dumneavoastră browser accesat de pe site-ul respectiv al Ofertelor noastre Online – chiar dacă nu aveți utilizator cont la acest furnizor sau nu sunteți conectat în prezent la contul dvs. Fișierele jurnal (inclusiv fișierele adresa IP) sunt, în acest caz, transmise direct din browserul dumneavoastră de internet către un server al furnizorul respectiv și ar putea fi stocat acolo. Furnizorul sau serverul acestuia poate fi localizat în exterior UE sau SEE (de exemplu, în SUA).

Pluginurile sunt extensii independente ale furnizorilor de rețele sociale. Din acest motiv, suntem incapabil să influențeze sfera datelor colectate și stocate de aceștia.

Scopul și domeniul de aplicare al colectării, prelucrarea continuă și utilizarea datelor de către social pot fi găsite rețeaua, precum și drepturile și opțiunile de setare respective pentru a vă proteja confidențialitatea prin consultarea notificărilor de protecție a datelor ale rețelei sociale respective.

În cazul în care nu doriți ca furnizorii de rețele sociale să primească și, dacă este cazul, să stocheze sau să utilizeze date, nu trebuie să utilizați pluginurile respective.

Plugin-uri Facebook

Facebook este operat prin www.facebook.com de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA și prin www.facebook.de de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Găsiți o prezentare generală a plugin-urilor Facebook și aspectul lor aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins , găsiți informații despre protecția datelor Facebook aici: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugin-uri Twitter

Twitter este operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA ("Twitter"). Găsiți o prezentare generală a plugin-urilor Twitter și aspectul lor aici: https://developer.twitter.com/ , găsiți informații despre protecția datelor Twitter aici: https://twitter.com/privacy .

Plugin-uri Instagram

Instagram este operat de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA ("Instagram"). Găsiți o prezentare generală a plugin-urilor Instagram și aspectul lor aici: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges , găsiți informații despre protecția datelor Instagram aici: https://help.instagram.com/155833707900388/ .

Plugin-uri Pinterest

Pinterest este operat de Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, SUA ("Pinterest"). Găsiți o prezentare generală a plugin-urilor Pinterest și aspectul lor aici: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ , găsiți informații despre protecția datelor Pinterest aici:https://about.pinterest.com/en/privacy-policy .

E-Mail către un prieten

Emailurile dvs. distribuite vor fi salvate numai până când procesul de trimitere este finalizat.

Butonul Share

Numai când dați clic activ pe butonul share, datele vor fi trimise la operatorii canalelor de rețele sociale. Nici o dată nu este trimisă operatorilor de canale de rețele sociale înainte – nici chiar în formă anonimă.

7. Utilizarea aplicațiilor noastre mobile

Pe lângă site-urile noastre web, oferim aplicații mobile ("Aplicații"), pe care le puteți descărca dispozitivul dvs. mobil. Pe lângă datele colectate pe site-uri web, colectăm personal suplimentar date prin aplicațiile noastre care rezultă în mod specific din utilizarea aplicației respective. Acesta este subiectul cu acordul dumneavoastră prealabil expres. Dacă aplicațiile noastre colectează sau prelucrează date cu caracter personal care se abat de la această Notificare privind protecția datelor, vă rugăm consultați ofertele respective enumerate mai jos.

7.1 Prelucrarea identificatorului de publicitate / ID-ului de publicitate

În scopuri publicitare, folosim, cu acordul dumneavoastră, așa-numitul „identificator publicitar” (IDFA) pentru dispozitivele iOS și așa-numitul ID de publicitate pentru dispozitivele Android. Acestea nu sunt numere permanente de identificare pentru un anumit dispozitiv terminal furnizate de iOS sau Android. The datele care sunt colectate nu sunt reunite cu alte informații legate de dispozitiv. Folosim numere de identificare pentru a vă oferi reclame personalizate și pentru a vă analiza utilizare. Când activați (pentru dispozitive iOS) opțiunea „fără urmărire a reclamelor” din setările dispozitivului sub „Confidențialitate” - „Reclame” sau (pentru dispozitive Android) activați „dezactivați bazate pe interese reclame" în setările Google de la "Reclame", putem efectua doar următoarele măsuri: Măsurarea interacțiunii dvs. cu bannere prin numărarea numărului de afișarea unui banner fără clicuri („limită de frecvență”), rata de clic, evaluarea utilizării unice („utilizator unic”) și măsuri de securitate, combatere a fraudei și depanare. În aparat setări, puteți întotdeauna să vă ștergeți IDFA sau ID-ul de publicitate („resetați ID-ul anunțului”); un nou atunci se generează un număr de identificare care nu este combinat cu datele colectate anterior. Noi vă sfătuim că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile aplicației noastre atunci când restricționați utilizarea numărul de identificare respectiv.

7.2 Prelucrarea datelor de către operatorii App Store

Nu colectăm date și nu este responsabilitatea noastră atunci când datele, cum ar fi numele de utilizator, adresa de e-mail și identificatorul individual al dispozitivului sunt transferate într-un magazin de aplicații (de exemplu, Google Play by Google, App Store by Apple , Galaxy Apps Store by Samsung) la descărcarea aplicației respective. Nu putem influența această colectare a datelor și prelucrarea ulterioară de către App Store în calitate de controlor.

8. YouTube

Ofertele noastre online utilizează platforma video YouTube, care este operată de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („YouTube”).YouTube este o platformă care permite redarea fișierelor audio și video. Când accesați un site-ul respectiv al Ofertelor noastre online care conține un player YouTube încorporat, aceasta creează o conexiune la YouTube, astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. Procedând astfel, datele sunt transferate către YouTube în calitate de operator de date.

Nu suntem responsabili pentru prelucrarea acestor date de către YouTube. Informații suplimentare despre domeniul și scopul datelor colectate, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, despre drepturile dvs. și opțiunile de confidențialitate disponibile pentru a fi alese de dvs., pot fi găsite în notificarea YouTube privind protecția datelor.

9. Instrumente de comunicare pe platformele de socializare.

Folosim pe platforma noastră de socializare (de exemplu, twitter) instrumente de comunicare pentru a vă procesa mesajele trimise prin această platformă de socializare și pentru a vă oferi sprijin.

Când trimiteți un mesaj prin intermediul platformei noastre de socializare, mesajul este procesat către gestionarea interogării dvs. (și, dacă este necesar, date suplimentare, pe care le primim de la furnizorul de rețele sociale în legătură cu acest mesaj ca numele sau fișierele dvs.). În plus, putem analiza aceste date într-o formă agregată și anonimizată pentru a înțelege mai bine cum este utilizată platforma de social media.

Vom transmite datele personale pe care le furnizați către entitatea juridică Bosch responsabilă de procesarea solicitării dumneavoastră (de exemplu, în cazul în care interogarea dumneavoastră se referă la un produs care este distribuit de o altă entitate juridică Bosch). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este interesul nostru legitim (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sau, dacă este cazul, o relație contractuală existentă (Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR). Datele personale prelucrate sunt șterse cel târziu în 180 de zile de la primirea mesajului dumneavoastră.

10. Legături externe

Ofertele noastre online pot conține link-uri ale unor terți, în special furnizori care nu au legătură cu noi. Făcând clic pe link, nu avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal eventual transmise făcând clic pe linkul către terț (cum ar fi adresa IP sau URL-ul site-ului pe care se află linkul) întrucât comportamentul terților este în mod natural dincolo de supravegherea noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți.

11. Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru, sunt obligați la confidențialitate și la respectarea legile aplicabile privind protecția datelor. Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și pentru a vă proteja datele care sunt administrate. de către noi, în special din cauza riscurilor de distrugere neintenționată sau ilegală, manipulare, pierdere, modificare sau dezvăluire neautorizată sau acces neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt, în conformitate cu progresul tehnologic, în continuă îmbunătățire.

12. Drepturile utilizatorului

Pentru a vă aplica drepturile, vă rugăm să utilizați detaliile furnizate în secțiunea „Contact”. În acest sens, vă rugăm să vă asigurați că este posibilă o identificare fără ambiguitate a persoanei dumneavoastră.

Dreptul la informare și acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal și, dacă acesta este cazul, acces la date personale.

Dreptul la rectificare și ștergere

Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. În măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale, aveți dreptul de a obține finalizarea ștergerii datelor dumneavoastră.

Acest lucru nu se aplică datelor care sunt necesare în scopuri de facturare sau contabilitate sau care fac obiectul unei perioade de păstrare legale. În cazul în care accesul la astfel de date nu este necesar, totuși, prelucrarea acestora este restricționată (vezi următoarele).

Restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita – în măsura în care cerințele legale sunt îndeplinite – restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Obiecție la marketingul direct:

În plus, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct în orice moment. Vă rugăm să țineți cont de faptul că, din motive organizatorice, ar putea exista o suprapunere între obiecția dvs. și utilizarea datelor dvs. în cadrul unei campanii care se desfășoară deja.

Obiecția la prelucrarea datelor pe baza temeiului legal al „interesului justificat“. ,

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, în măsura în care aceasta se bazează pe un interes justificat. Vom înceta apoi prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care demonstrăm motive legitime imperioase conform cerințelor legale, care predomină drepturile dumneavoastră.

Retragerea consimțământului

În cazul în care ați fost de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți dreptul de a revoca acest consimțământ în orice moment cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea dumneavoastră rămâne neschimbată. Abonamentele pot fi retrase prin link-ul menționat în abonament, dacă este cazul în setările Ofertei Online respective. Alternativ, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile din secțiunea „Contact”.

Portabilitatea datelor

În măsura în care cerințele legale sunt îndeplinite, aveți dreptul să solicitați să primiți datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină sau, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să transferăm aceste date către o terță parte.

12.1 Dreptul de plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți face apel la autoritatea de supraveghere, care este responsabilă pentru locul dvs. de reședință sau statul dvs. de reședință, sau la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi. Aceasta este:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)https://www.lda.bayern.de/en/index.html

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poştal 010336

Bucureşti, România

Contact:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

anspdcp@dataprotection.ro

http://dataprotection.ro

13. Modificări ale Notificarii privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate și de protecție a datelor dacă acest lucru este necesar din cauza dezvoltării tehnice. În astfel de cazuri, vom modifica în consecință notificarea privind protecția datelor. Prin urmare, vă rugăm să rețineți versiunea actuală a notificării noastre privind protecția datelor, deoarece aceasta poate fi modificată.

14. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa indicată în secțiunea "Controlor". Pentru a aplica drepturile dvs., pentru încălcări ale protecției datelor și pentru sugestii și reclamații cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă recomandăm să contactați Comisarul Grupului nostru pentru Protecția Datelor:

Ofiţer Responsabil cu Protecţia Datelor

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 22

70173 Stuttgart

Romania

sau

mailto: DPO@bosch.com

sau

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poştal 010336

Bucureşti, România

Contact:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

anspdcp@dataprotection.ro

http://dataprotection.ro

Chat

Declarație de confidențialitate pentru chat online

Colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Categorii de date procesate:

Sunt procesate următoarele categorii de date:

• Date de contact (câmpuri obligatorii*, de exemplu: adresă IP; câmpuri obligatorii* de ex.: adresă de e-mail, nume, companie, adresă, număr de telefon)

Scopurile procesării și bazele legale

Oferirea de răspunsuri utilizatorilor dumneavoastră, care intră în domeniul de aplicare al chat-ului (bază legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale sau a măsurilor precontractuale,)

Obținerea de feedback în ceea ce privește solicitarea dvs (temei legal: respectiv interes legitim în îmbunătățirea ofertei/produselor și serviciilor noastre online)

Implementarea unui bot (temei legal: interes legitim în crearea unei întrebări frecvente anonime)

Stocarea datelor dumneavoastră obligatorii de comunicare (temei legal: interes legitim de a spori relațiile noastre de afaceri)

Procesarea temporară a adresei IP pentru rutarea automată a țării (temei legal: interes legitim pentru răspunsul corect la cererea dumneavoastră prin înaintarea acesteia către un contact intern oportun, dacă este transdivizial)

Transferul și stocarea datelor

Nicio dată cu caracter personal nu va fi transferată către terți neautorizați. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în cadrul organizației Bosch Rexroth. Nu stocăm datele dumneavoastră mai mult decât este necesar sau conform perioadelor legale de păstrare.

Atunci când utilizați chat-ul, conversația este înregistrată. După chat, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate imediat ce scopul va înceta. În cazul în care chat-ul face parte dintr-o solicitare de asistență sau de servicii, conținutul chat-ului este alocat în contul dumneavoastră de client.

Sunt valabile, de asemenea, notele de mai sus cu privire la protecția datelor.

Facebook

Notificare privind protecţia datelor

1. Bosch Rexroth Sales SRL (denumită în continuare „Noi” sau „nouă”) apreciază vizita ta pe pagina noastră de Facebook (denumită și „pagina noastră”) și interesul față de compania noastră.

Protecția vieţii private pe parcursul procesării datelor cu caracter personal reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Datele cu caracter personal colectate online atunci când vizitaţi pagina noastră sunt tratate în mod confidenţial şi conform reglementărilor legale.

2. Operatorii responsabili şi notificarea privind protecţia datelor

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland şi Bosch Rexroth Sales SRL, Strada Aurel Vlaicu, nr. 2, Cod Poştal 515400 – Blaj sunt responsabili pentru procesarea datelor privind pagina noastră.

Politica Facebook privind protecţia datelor poate fi consultată la https://www.facebook.com/privacy/explanation. Politica include şi informaţii privind contactarea Facebook în cazul în care aveţi întrebări privind protecţia datelor.

Notificarea noastră privind protecţia datelor o puteţi găsi accesând următorul link: https://www.boschrexroth.com/ro/ro/legal-notice/.

De asemenea, dacă aveţi întrebări privind protecţia datelor voastre ne puteţi contacta la: sales@boschrexroth.ro

3. Colectarea, procesarea şi folosirea datelor personale Procesarea datelor de către Facebook

Facebook vă procesează datele personale atunci când vizitaţi pagina noastră. Pentru mai multe informaţii cu privire la categoriile de date personale procesate de către Facebook şi drepturile voastre vis-a-vis de Facebook te rugăm să consulţi politica privind protecţia datelor a companiei Facebook. Noi nu avem nicio influenţă asupra activităţii de procesare a datelor de către Facebook.

Opţiuni privind setările şi accesul la date statistice

Facebook ne permite ajustarea următoarelor setări din pagina noastră şi ne acordă acces la următoarele date:

 • Putem seta opţiunile pentru pagina noastră şi pentru postările individuale, astfel încât să definim grupul ţintă care trebuie atins. Setările sunt ajustate în funcție de parametrii generali (de exemplu: grupa de vârstă, limba, regiunea, interese), astfel avem posibilitatea de a aborda anumite grupuri specifice. Prin ajustarea acestor setări nu este posibilă abordarea sau identificarea unor persoane individuale;
 • Facebook ne acordă acces la date statistice prin care obţinem informații privind utilizarea paginii noastre. Datele la care avem acces nu ne oferă posibilitatea de a analiza, individual, obiceiurile de navigare ale persoanelor. Noi avem acces strict la date generale (cum ar fi: numărul de vizite efectuate, numărul de like-uri, numărul de fani, regiunea,grupa de vârstă, sexul) prin care obţinem informaţii despre publicul nostru și despre utilizarea paginii noastre. Pentru mai multe detalii despre statisticile furnizate de către Facebook, te rugăm să accesezi link-ul: https://de-de.facebook.com/business/a/page/page-insights .

Noi nu putem influenţa activitatea de procesare a datelor de către Facebook. Noi procesăm aceste date pentru a publica pe pagina noastră postări către grupul ţintă adecvat şi pentru a înţelege şi optimiza utilizarea paginii noastre.

Tool-uri de comunicare folosite pentru schimbul de informaţii

Prin intermediul Facebook ne puteţi transmite mesaje. În acest sens, primim din partea Facebook următoarele date:

 • Mesajul;
 • Nume;
 • Poza de profil;
 • Anexe;
 • Mesaj vocal/audio.

Folosirea acestor date personale ne oferă posibilitatea să procesăm solicitarea voastră şi să vă oferim suportul necesar (de exemplu: îţi răspundem întrebărilor dvs privind produsele noastre prin intermediul paginii noastre). De asemenea, folosim datele generale şi anonimizate pentru a înţelege şi optimiza utilizarea paginii noastre. Astfel, putem analiza grupul de persoane (ex: clienţi finali, persoane private, angajaţi) care foloseşte canalul de comunicare disponibil pe pagina noastră, precum şi ţara şi limba aleasă. Datele personale procesate sunt şterse după 180 de zile de la ultimul mesaj din partea ta.

Partajăm datele tale personale către entitatea legală Bosch responsabilă pentru oferirea unui răspuns la solicitarea ta (de exemplu: în cazul în care faci referire la un produs distribuit de către altă entitate legală Bosch). Entitatea legală Bosch responsabilă poate fi situată în afara Spaţiului Economic European. În astfel de situaţii, transferăm datele tale personale către destinatari din afara Spaţiului Economic European, în aşa numitele ţări terţe. În astfel de cazuri, înainte de transferul datelor, ne asigurăm că există un nivel corespunzător de protecție a datelor. Poţi obține de la noi o situaţie generală privind destinatarii din țările terțe și o copie a dispozițiilor specifice convenite cu privire la securizarea nivelului corespunzător de protecție a datelor. Pentru a solicita o astfel de listă, te rugăm să utilizezi datele de contact furnizate în notificarea noastră privind protecţia datelor.

Baza legală pentru procesarea datelor tale personale este interesul nostru legitim (articolul 6, alin. (1), lit. f din GDPR) sau, unde este cazul, executarea unei relaţii contractuale (articolul 6, alin. (1), lit. b) din GDPR.

Mesajele pe care ni le transmiţi prin intermediul Facebook sunt, de asemenea, procesate şi de către Facebook. Pentru mai multe informații privind procesarea datelor de către Facebook, te rugăm să consulţi Politica privind protecţia datelor a companiei Facebook.

4. Informaţii suplimentare şi drepturile tale

Pentru informaţii suplimentare privind procesarea datelor şi drepturilor tale, te rugăm să accesezi link-ul menţionat mai sus referitor la notificarea privind protecţia datelor. Notificarea include şi datele noastre de contact, metoda de transmitere a unei solicitări privind persoana vizată, dar şi raportarea unui incident privind protecţia datelor.

Blogul

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categorii de date prelucrate

Următoarele categorii de date personale sunt prelucrate:

 • datele de comunicare internă (de exemplu, numele, e-mailul, adresa IP)
 • pentru comunicarea publică: porecla, Avatar
 • istoricul blogului
 • datele principale ale utilizatorului

Scopurile prelucrării și bazele legale

Noi, precum și furnizorii de servicii care au contract cu noi, prelucrează datele dvs. personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • furnizarea acestei Oferte Online (pentru conținutul care solicită înregistrarea)

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • Operarea unei comunități online pentru membrii înregistrați cu scopul comunicării între ei și pentru marketing

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • pentru identificarea defectelor și din motive de siguranță

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interesul justificat în eliminarea disfuncțiilor și securitatea ofertelor noastre)

 • protejarea și apărarea drepturilor noastre

(baza legală: interesul nostru justificat pentru protejarea și apărarea drepturilor noastre)

Ștergerea

Puteți șterge utilizatorul dvs. în opțiunea “My Settings – Personal – Close Community Account”. Aceasta separă contribuțiile dvs. de utilizatorul dvs. principal și le adaugă la un utilizator anonimizat. Dacă ați adăugat o fotografie personală, aceasta va fi înlocuită de sistem cu un Avatar implicit.

De asemenea notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus sunt valabile

Formulare de contact

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categorii de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de contact (câmpuri obligatorii* de exemplu: adresa email, numele, telefonul, adresa, țara, cererea) și alte informații care nu sunt obligatorii.

Scopurile prelucrării și bazele legale

 • furnizarea de informații

(baza legală: considerarea intereselor)

 • serviciul de ridicare (retururi)

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • Înregistrarea

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • furnizarea de mostre/eșantioane

(baza legală: măsură precontractuală)

 • cereri pentru consultare și reparație

(baza legală: interesul justificat în gestionarea cererilor)

 • Comenzi de literatură (MyRexroth)

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

Transferul de date și stocarea

Datele dvs. personale nu vor fi transferate terților neautorizați.

Cererea dvs. pentru care sistemul dvs. email este utilizat, dacă este necesar, va fi transmisă punctului de contact din organizația Bosch Rexroth.

Noi nu stocăm datele dvs. mai mult decât este necesar cu privire la perioadele de retenție legale.

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Localizatorul de contact

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categorii de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • datele locației (de exemplu, poziția actuală, codul poștal)
 • datele de contact (de exemplu, adresa email, nume, telefon, adresă)

Scopurile prelucrării și bazele legale

 • căutarea proximității pentru un partener de servicii

(baza legală: măsură pre-contractuală sau îndeplinirea obligațiilor contractuale)

Transferul datelor și stocarea lor

Google Maps este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Prin utilizarea acestui serviciu puteți –pe baza browserului dvs. – transfera locația dvs. reală sau puteți alege manual orice locație în meniul de selecție oferit. Datele dvs. vor fi transferate numai la Google, dacă browserul dvs. permite acest lucru, confirmați o notă a browserului dvs. unde este necesar sau utilizați butonul „show address list“ în meniul de selecție. Dacă nu doriți ca Google Maps să primească datele dvs. și dacă nu doriți să stocheze sau să continue să utilizeze datele dvs., nu trebuie să utilizați acest serviciu. Puteți găsi o prezentare generală a cerințelor API aici: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Aici puteți găsi mai multe informații despre confidențialitatea Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Informații pentru împărtășirea datelor locației:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

Pentru transmiterea cererii dvs. sistemul dvs. email este utilizat. Emailurile care intră vor fi înaintate persoanei de contact adecvate din organizația Bosch Rexroth. Noi nu stocăm datele dvs. mai mult decât este necesar cu privire la perioadele de retenție legale.

Datele dvs. de contact cu funcția „recall” vor fi înaintate unei persoane de contact din organizația Bosch Rexroth. Noi nu stocăm datele dvs. mai mult decât este necesar cu privire la perioadele de retenție legale. Noi nu creăm un profil de mișcare.

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Managementul Relației cu Clientul

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de comunicare (de exemplu, numele, e-mail, telefon, adresa IP, adresa)

Scopurile prelucrării și bazele legale

 • manipularea globală a fazelor de pre-vânzări pentru inițierea relațiilor de afaceri

(baza legală: considerarea intereselor)

 • administrarea globală a clienților, managementul adreselor (managementul evenimentelor)

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale, consimțământul)

 • urmărirea globală a comenzilor

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • Service global post-vânzări

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • gestionarea globală a activităților de marketing (newsletter)

(baza legală: consimțământ)

Transferul de date și stocarea lor

Datele dvs. personale nu vor fi transferate terților neautorizați.

Datele dvs. înregistrate sunt prelucrate în cadrul organizației Bosch Rexroth.

Noi nu stocăm datele dvs. mai mult decât este necesar cu privire la perioadele de retenție legale.

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Managementul evenimentelor

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de comunicare (de exemplu: numele, telefonul, e-mail, adresa)

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • gestionarea globală a fazelor pre-vânzare pentru inițierea relațiilor de afaceri

(baza legală: echilibrarea intereselor)

 • administrarea globală a clienților, managementul adreselor (managementul evenimentelor)

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale, consimțământul)

 • gestionarea globală a activităților de marketing (invitații)

(baza legală: consimțământul)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Expokat

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de contact (înregistrarea – de exemplu: nume, prenume, e-mail, nume utilizator)
 • datele principale ale utilizatorului (înregistrare)

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • furnizarea Ofertelor Online

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • înregistrare

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • pentru a identifica erorile și din motive de siguranță

(baza legală: baza legală: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interesul justificat în eliminarea disfuncțiilor și securitatea ofertelor noastre)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Suportul Primului Nivel

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de comunicare (de exemplu, nume, e-mail, telefon, adresa)

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

 • Suport clienți

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Blogul hidraulică

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • abonamentul: e-mail
 • funcția comentariu: nume, e-mail
 • contribuțiile angajaților: nume

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • furnizarea și schimbul de informații

(baza legală: consimțământ)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Pool-ul de imagini

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • datele de contact (înregistrare – de exemplu: e-mail, nume, prenume, compania / departamentul, motivul de acces, contactul dvs. la Bosch Rexroth, telefon)
 • datele master ale utilizatorului (înregistrarea)

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • furnizarea Ofertei Online

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • înregistrarea

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • pentru a identifica erorile și din motive de siguranță

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interesul justificat în eliminarea disfuncțiilor și securitatea ofertelor noastre)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Sistemul de catalog integrat

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de comunicare (de exemplu: nume, telefon, e-mail, adresa, adresa IP)
 • datele master ale utilizatorului

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • furnizarea configurațiilor produsului

(baza legală: interesul justificat în primirea fără erori și fără defecte a documentelor solicitate)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Bosch Rexroth Academy (Learn Management System)

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • datele de comunicare (de exemplu, nume, e-mail, adresa IP)
 • datele master ale utilizatorului (înregistrarea)
 • datele master ale Contractului
 • prețul contractului și datele de plată (gestionare via eShop)
 • istoricul instruirii

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • furnizarea Ofertei Online (pentru conținut care necesită înregistrare)

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • înregistrarea istoricului instruirii mai lung decât perioada de îndeplinire a obligației contractuale (dorința clientului)

(baza legală: consimțământ)

 • pentru a identifica erorile și din motive de siguranță

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interesul justificat în eliminarea disfuncțiilor și securitatea ofertelor noastre)

 • protejarea și apărarea drepturilor noastre

(baza legală: interesul nostru justificat pentru protejarea și apărarea drepturilor noastre)

 • prețul contractului și datele de plată

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

Furnizorul de servicii de plată

Noi implicăm furnizori de servicii de plată externi. În funcție de tipul de metodă de plată pe care ați ales-o în procesul comenzii dvs., noi vom transfera datele dvs. de plată pentru procesarea plăților (de exemplu, date bancare sau datele cardului de credit) la instituția financiară responsabilă cu plata sau la furnizorii de servicii de plată angajați de noi. Uneori, furnizorii de servicii de plată pot colecta și prelucra aceste date ca și controlori. În acest caz (furnizorii de servicii de plată sunt controlorii datelor) se va aplica notificarea de protecție a datelor sau politica de confidențialitate a respectivului furnizor de servicii de plată.

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Registrul media

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de contact (înregistrare – de exemplu; nume, prenume, țara, e-mail, nume utilizator)
 • datele adresei (medii de imprimare a comenzii – de exemplu, nume, prenume, adresa)
 • datele master ale utilizatorului (înregistrarea)

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • furnizarea Ofertei Online

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • înregistrarea

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • expediția mediilor imprimate cu referire la cesiune (datele de adresă)

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • pentru a identifica erorile și din motive de siguranță

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interesul justificat în eliminarea disfuncțiilor și securitatea ofertelor noastre)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

MyRexroth (post-vânzare; OCE)

MyRexroth – post-vânzare

Aveți ocazia de a vă înregistra în Sistemul nostru de Ticketing și Sistemul de Management al Reclamației via MyRexroth.

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de comunicare (de exemplu: nume, e-mail, telefon, adresa IP)
 • User master data

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

 • service post-vânzări

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

MyRexroth – OCE

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de comunicare interne (de exemplu: nume, țara, e-mail, adresa IP)
 • pentru comunicarea publică: nume utilizator/porecla, Avatar
 • istoricul blogului
 • datele master ale utilizatorului

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • furnizarea acestei Oferte Online (pentru conținut înregistrarea este necesară)

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • Operația unei comunități pentru membrii înregistrați pentru comunicarea între ei

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • pentru a identifica erorile și din motive de siguranță

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interesul justificat în eliminarea disfuncțiilor și securitatea ofertelor noastre)

 • protejarea și apărarea drepturilor noastre

(baza legală: interesul nostru justificat pentru protejarea și apărarea drepturilor noastre)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Newsletter

În sfera de aplicare a Ofertelor noastre Online puteți să vă înscrieți la newslettere. Noi oferim așa-numita opțiune „opt-in”, care înseamnă că noi vă vom trimite un newsletter via email, messenger pe mobil, SMS sau notificare push numai după ce ați confirmat explicit activarea serviciului de newsletter prin clickul pe linkul din notificare. Dacă doriți să nu mai primiți newslettere, puteți rezilia abonamentul în orice moment prin retragerea consimțământului dvs. Puteți să vă retrageți consimțământul pentru newslettere email printr-un clic pe linkul care este trimis în emailul newsletter, sau în setările administrative ale Ofertei Online. Alternativ, ne puteți contacta via datele de contact furnizate în secțiunea Contact.

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Categorii de date procesate

Următoarele categorii de date sunt procesate:

 • Date de contact (câmpuri obligatorii * de exemplu: nume, companie, adresă de e-mail, departament, funcție, adresă, țară) și alte câmpuri neobligatorii
 • Date de urmărire / profilare (de exemplu, e-mailuri: a fost trimis un e-mail de marketing + dacă serverul de e-mail + a primit e-mailul + timestamp, a deschis un e-mail + timestamp, a dat clic pe un e-mail + timestamp; site-uri web: vizualizarea paginii + timestamp , trimiterea formularului + câmpuri trimise + marcaj de timp)

Scopuri de prelucrare și baze juridice

Noi, precum și furnizorii de servicii comandați de noi, procesăm datele dvs. cu caracter personal pentru următorul scop de prelucrare:

 • Marketingul produselor și optimizarea serviciilor noastre

(temei legal: consimțământ)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

ODIN

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • date de comunicare: nume, e-mail, telefon, adresa, nume utilizator)

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

 • Suport clienți

(baza legală: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

 • înregistrarea

(baza legală: contract)

Transferul de date și stocarea lor

Datele dvs. personale nu vor fi transferate terților neautorizați.

Cererea dvs. pentru care sistemul dvs. email este utilizat, dacă este necesar, va fi transmisă punctului de contact din organizația Bosch Rexroth.

Noi nu stocăm datele dvs. mai mult decât este necesar cu privire la perioadele de retenție legale.

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Portalul de presă

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Categoriile de date prelucrate

Următoarele categorii de date sunt prelucrate:

 • surse publice de date de contact: denumirea mediului, nume, e-mail, adresa, telefon
 • date de contact la târguri: compania (departament), nume, e-mail, adresa, telefon
 • note de presă: compania, nume, fotografii

Scopurile prelucrărilor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor:

 • furnizarea de informații

(baza legală: consimțământ)

 • publicitate

(baza legală: consimțământ)

De asemenea sunt valabile notificările generale cu privire la protecția datelor menționate mai sus.

Chestionare/Sondaje

Colectarea, procesarea si utilizarea datelor personale

Sondajele și evaluarea rezultatelor au loc în primul rând anonim. La începutul sondajului indicăm modul de colectare și prelucrare a datelor.

Colectăm, prelucrăm și folosim datele dvs. personale (inclusiv adresa IP) numai atunci când există un temei legal legal pentru a face acest lucru, în conformitate cu legea privind protecția datelor și cu reglementările legii concurenței sau dacă v-ați dat consimțământul la începutul sondajului sau în cadrul chestionarului.

Meta date, de ex. rata de clicuri (când a fost deschis un e-mail, dacă a existat un clic pe linkul sondajului, încetarea sondajului) și rata de feedback va fi colectată pseudonimizată.

Oferim două tipuri de sondaje :

Sondaj relațional

 • Sondaje despre produse și clienți, de ex. prin e-mail, SMS, link / QR-code sau o aplicație offline către un grup țintă preselectat (de exemplu, clienți din întreaga lume, clienți dintr-o anumită regiune, clienți cu interese în anumite produse)
 • Perioadă de timp restricționată (de exemplu, un link de sondaj este disponibil timp de 30 de zile, după două săptămâni veți primi un memento)

Sondaj tranzacțional

 • Sondaje cu puncte de contact (de exemplu, în ceea ce privește feedback-ul către site-uri web prin intermediul butonului de feedback direct după activități de servicii, cereri de chat, cod QR)
 • Sondajul poate dura o perioadă nedefinită pentru a urmări continuu opinia clienților

Categorii de date procesate

Dacă ancheta nu are loc în mod anonim, următoarele categorii de date vor fi procesate

 • Date de comunicare (de exemplu, ID-ul răspunsului, numele, e-mailul, telefonul, adresa, limba, industria)
 • Metadate (de exemplu, sondajul a început, sondaj finalizat, rata de răspuns)
 • Date geografice (de exemplu, adresa IP, dacă participați printr-un dispozitiv final compatibil GPS)
 • Date de bază ale contractului (de exemplu, relația contractuală, interesul pentru produs și contract)
 • Istoricul clienților
 • Informații tehnice (de exemplu, tip de browser, versiunea browserului, sistemul de operare, dispozitiv final, rezoluția ecranului, versiunea Flash, suport Java, agent utilizator)

Scopuri de prelucrare și temei juridic

 • Procesăm datele dvs. pentru a ne îmbunătăți relația de afaceri. Pentru a îmbunătăți sondajele viitoare, pentru a creste rata de raspuns si pentru a imbunatati viitoarele sondaje.

(temei legal: consimțământ, interes legitim)

 • Gestionarea globală a fazelor de pre-vânzare pentru inițierea și creșterea relațiilor de afaceri

(temei legal: interes legitim pentru creșterea relațiilor de afaceri noi, contactarea)

 • Furnizarea de informații

(temei juridic: interes legitim pentru o manipulare corectă și un răspuns intenționat la îngrijorarea dvs. prin trimiterea acestuia la un contact oportun Bosch Rexroth intern între persoane juridice)

 • Schimb de date interne la nivel mondial între entitățile juridice ale Bosch Rexroth

(temeiul juridic: interesul legitim al Bosch Rexroth prin transmiterea datelor dvs. către un contact oportun Bosch Rexroth intern între persoane juridice)

 • Evaluarea indicatorilor cheie de performanță

(temei juridic: interes legitim asupra evaluării proceselor noastre de afaceri (gestionarea proceselor operaționale))

Transfer și stocare date

Nu vor fi transferate date personale către terți neautorizați. Datele dvs. înregistrate vor fi procesate în cadrul organizației Bosch Rexroth. Vă stocăm datele numai atâta timp cât este necesar pentru efectuarea sondajului nostru și a serviciilor corespunzătoare, dacă este cazul, datele dvs. vor fi conectate la contul dvs. de client. Nu vă stocăm datele mai mult decât este necesar, respectiv perioadele legale de păstrare.

De asemenea, notificările generale de protecție a datelor menționate mai sus sunt valabile.

Data intrării în vigoare: 2021-07-16

Rexroth STORE

Rexroth Store

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Date de comunicare (de exemplu, țara, nume, companie, ID TVA, telefon, e-mail, adresă, adresă IP), date de bază ale utilizatorului

• Stocare de date backend (de exemplu, informații despre produs, prețuri, simulări pe baza utilizatorului)

• Datele de bază ale contractului (de exemplu, relația de afaceri, interesul produs sau contractul, istoricul clienților, evaluările de credit)

Scopurile prelucrarii si temeiurile legale

• Administrarea globală a clienților, managementul adreselor (temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale sau a măsurilor precontractuale, interes legitim privind schimbul intern de date între entitățile juridice ale Bosch Rexroth și creșterea relațiilor de afaceri)

• Gestionarea globală a comenzilor (temeiul juridic: îndeplinirea obligațiilor contractuale)

• Indicatori de performanta (temeiul legal: interes legitim privind evaluarea proceselor noastre de afaceri (managementul proceselor operaționale))

• Transferul de date către Partenerul CE (temeiul legal: interes legitim privind gestionarea eficientă a cererilor de produse standard)

Evaluări de credit

Avem un interes legitim în efectuarea evaluărilor de credit prevăzute în această secțiune în scopul de a ne proteja de datorii sau investiții neperformante. Am putea solicita companiilor care efectuează analize matematice și statistice să evalueze riscul de neplată și să furnizeze, în sfera de aplicare a ceea ce este permis de lege, informații cu privire la probabilitatea de neplată. Pentru evaluare, pot fi utilizate datele de adresă, dar nu exclusiv.

În cazul în care rezultatul unei evaluări de credit nu satisface cerințele noastre, ne rezervăm dreptul de a solicita o metodă de plată asigurată (de exemplu, card de credit) sau de a refuza încheierea unui contract.

O evaluare a creditului efectuată de o persoană responsabilă cu acces direct prin interfață la furnizorii de servicii enumerați mai jos. În plus, aveți dreptul să aflați despre motivele esențiale care susțin decizia furnizorului de servicii respectiv.

Am comandat următorii furnizori de servicii cu evaluări de credit: D-A-CH: Verband der Vereine Creditreform e. V., Hammfelddamm 13, 41460 Neuss

În străinătate: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt

Local: Bosch Rexroth Sales SRL, Blaj, Romania

T&C: T&C Store

Furnizor de platformă/Procesor:

Furnizor: Salesforce Tower, 415 Mission Street, etajul 3, San Francisco, CA 94105, SUA

Funcție: Software ca serviciu și gazdă de date a platformei

Pentru mai multe informatii vizitati: Declarație de protecție a confidențialității: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Declarație de confidențialitate: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

De asemenea, sunt valabile notificările generale de protecție a datelor menționate mai sus.

Data intrării în vigoare: 2021-09-15