Romania Română

Notificări legale

Bosch Rexroth Sales SRL vă mulțumește pentru că ați vizitat acest website și pentru interesul acordat produselor. Toate datele colectate de Bosch Rexroth Sales SRL pe website vor fi stocate, procesate și trimise mai departe, în funcţie de caz, companiilor din cadrul grupului Bosch și partenerilor certificați, exclusiv cu scopul de a vă oferi produse personalizate sau de a vă trimite informații cu privire la produse sau oferte de servicii. Bineînțeles, detaliile dumneavoastră vor fi gestionate în mod confidențial, în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor și cu prezenta Declarație de confidențialitate.

În ceea ce privește accesul acestor pagini, se vor aplica următoarele prevederi legale.

Conținutul website-ului / Responsabilitatea

Pe acest website, Bosch Rexroth Sales SRL oferă informații și servicii diverse, precum descărcarea de software, utilizarea programelor de configurare a produselor etc.

Acest website a fost creat cu cel mai mare grad de atenție posibil. Cu toate acestea, Bosch Rexroth Sales SRL nu poate garanta exactitatea, corectitudinea, completitudinea sau calitatea informațiilor oferite (de ex. cu privire la anumite produse). Aceste informații sau produse, după cum este cazul, pot deveni parte din contract doar în cazuri izolate și doar în urma unui acord.

În cazul în care informațiile sau serviciile sunt oferite gratuit, Bosch Rexroth Sales SRL nu isi asumă răspunderea pentru daunele materiale sau nemateriale, în măsura în care acestea nu sunt cauzate din neglijență grava sau intentie sau nu sunt vătămări corporale, care pun în pericol viața sau sănătatea.

În afară de aceasta, Bosch Rexroth Sales SRL nu isi asumă răspunderea pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, materiale sau nemateriale care rezultă din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate, în măsura în care acestea nu sunt intenționate sau cauzate din neglijența grava a Bosch Rexroth Sales SRL sau nu sunt vătămări corporale, care pun în pericol viața sau sănătatea unei persoane, asumarea unei garanții a calității, ascunderea intenționată a daunei sau defectului sau pentru încălcarea obligațiilor contractuale esențiale.

Bosch Rexroth își rezervă expres dreptul de a modifica, completa, șterge sau înceta, parțial sau complet, publicarea informațiilor oferite.

De asemenea, în interesul asigurării securității contractelor juridice, Bosch Rexroth își rezervă dreptul de a pune la dispoziție anumite pagini de pe website doar utilizatorilor înregistrați, în baza acceptării condițiilor de înregistrare. Orice alte drepturi ale utilizatorilor care se aplică în cazul înregistrării sunt expres excluse.

Drepturile de autor și mărcile comerciale

Textele, imaginile, documentele audio, animațiile și secvențele video, precum și aranjamentele acestora sunt protejate de legile privind drepturile de autor, precum și de alte legi aplicabile. Bosch Rexroth Sales SRL își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuala asupra materialelor create. Reproducerea, distribuirea, transferul, modificarea sau altă utilizare, parțială sau completă, a acestui website (electronic sau prin alte mijloace) în scopuri publice sau comerciale, fără acordul prealabil al Bosch Rexroth Sales SRL, este strict interzisă. Această clauză se aplică, mai ales, mărcilor comerciale, emblemelor companiei și siglelor Bosch Rexroth Sales SRL și ale filialelor sale. Mai ales, acest site nu oferă nicio licența de a utiliza proprietatea intelectuală a Bosch Rexroth Sales SRL sau a părților terțe.

Referințe și linkuri

Bosch Rexroth Sales SRL declară faptul că, în momentul în care linkurile către paginile corespunzătoare au fost create, acestea nu includeau conținut ilegal. Bosch Rexroth Sales SRL nu are nicio influență asupra designului actual sau viitor, sau asupra conținutului paginilor la care se face trimitere/referință, care au fost modificate după ce au fost create linkurile. De asemenea, această clauză se aplică și articolelor externe la directoarele de invitații, forumurilor pentru discuții și listelor de e-mail. Furnizorul paginilor la care se face trimitere/referință este singurul responsabil pentru orice fel de conținut ilegal, eronat sau incomplet și, mai ales, pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor de acest tip furnizate.

Drepturile de autor și mărcile comerciale

Textele, imaginile, documentele audio, animațiile și secvențele video, precum și aranjamentele acestora sunt protejate de legile privind drepturile de autor, precum și de alte legi corespunzătoare. Bosch Rexroth Sales SRL își rezervă toate drepturile asupra obiectelor create. Reproducerea, distribuirea, transferul, modificarea sau altă utilizare, parțială sau completă, a acestui website (electronic sau prin alte mijloace) în scopuri publice sau comerciale, fără acordul prealabil al Bosch Rexroth Sales SRL, este strict interzisă. Această clauză se aplică, mai ales, mărcilor comerciale și de servicii, semnăturilor de tip, emblemelor companiei și siglelor Bosch Rexroth SRL și ale filialelor sale. Mai ales, acest site nu oferă licența de a utiliza proprietatea intelectuală a Bosch Rexroth Sales SRL sau a părților terțe.

Controlul exportului

În funcție de utilizare sau destinația finală, cedarea anumitor informații și/sau servicii poate fi supusă autorizării, în baza reglementărilor relevante ale UE, statelor membre UE și SUA. Accesul la aceste informații și/sau servicii oferite pe website poate fi autorizat doar dacă utilizatorul asigură faptul că

- informațiile relevante și/sau serviciile furnizate nu sunt destinate a fi utilizate pentru armament nuclear sau alte arme sau specificații militare,

- sunt respectate, cu precădere, regulamentele și restricțiile de export ale SUA,

- sunt respectate indicațiile de avertizare ale autorităților competente.

În cazul nerespectării acestor condiții, Bosch Rexroth Sales SRL poate refuza accesul la informațiile și/sau serviciile incluse pe aceste pagini.