Sweden

Välj din position

Industrihydraulik
Industrihydraulik
Industrihydraulik

ADDITIV TILLVERKNING: FÖRDELAR FÖR DIG!

Du kan få avsevärda fördelar, säger doktor Stefan Hoevel.

Även om det ser bra ut på pappret är det bäst att alltid testa det i praktiken.

Det är därför vi nyligen har arbetat med ett projekt inom additiv tillverkning (additive manufacturing – AM) tillsammans med TRUMPF (ett företag specialiserat inom utveckling av verktygsmaskiner och lasrar för industriell produktion) och Heraeus Additive Manufacturing (ett företag med expertkunskaper inom framställning av pulvermaterial).

Vårt gemensamma projekt för servoventiler har visat vilka fördelar både vi och alla andra kan få:

Nya konstruktionsmöjligheter

Med AM öppnas möjligheter för ett helt nytt förhållningssätt till konstruktion. Du kan enkelt produktens fysiska aspekter på ett sätt som tidigare helt enkelt inte var möjligt. Vad gäller vår ventil kunde vi leda oljeflödet på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Vi kunde också reducera produktens vikt genom att använda fackverksstrukturer. Det kanske inte var så viktigt för oss i just denna applikation, men det skulle kunna göra stor skillnad för dig – särskilt för utrustning i rörelse.

Bättre processintegrering

Med detta avancerade förhållningssätt till precisionsteknik uppnås bättre integrering av processer och bättre kontroll över mekaniska egenskaper, vilket i sin tur öppnar nya möjligheter för samverkan.

Fler tillverkningsalternativ

AM-tekniker kan användas för att ta fram hybridmodeller, där skräddarsydda AM-varianter i små batcher körs på konventionella, förformade grundlager avsedda för batchkörningar.

Läs mer om additiv tillverkning för hydrauliska ventilblock: Hur sand förvandlas till ett hydrauliskt ventilblock

Bättre och flexiblare kundservice

Med AM kan tid från riggning till leverans kortas från veckor till dagar – och med denna flexibilitet behöver du inte tillverka i stora volymer längre. Det är både möjligt och praktiskt att gå över till enstyckstillverkning. Det är en process som gör din prototyptillverkning både enklare och billigare. Tänk bara på alla möjligheter som öppnar sig…

Fördelar med additiv tillverkning

Kundens individuella produkter:

  • Flexibel produktion vid enstyckstillverkning
  • Kortare tillverkningstid – från veckor till dagar

Energieffektivitet:

  • Optimerad prestanda
  • Färre potentiella brottanvisningar

Optimering av vikt och utformning:

  • Fackverksstrukturer
  • Minskad komponentvikt
  • Flexibel invändig och utvändig geometri

Funktionsintegrering:

  • Nya eller optimerade funktioner
  • Bättre kontroll över mekaniska egenskaper
  • Bättre hållbarhet