Sweden
Kvalitets- och miljöcertifikat

Kvalitets- och miljöcertifikat

Kvalitet - Principer och certifikat

Rexroth står för kvalitet i alla produkter och tjänster.

Våra kunders applikationer kräver produkter och tjänster av högsta kvalitet från Rexroth. Därför används metoder i enlighet med den senaste tekniken för kvalitetsarbete. Här Rexroth drar nytta av den breda erfarenheten inom Bosch-koncernen.

Kvalitet i fokus för produkter och tjänster har länge varit en drivande kraft hos Bosch.

1918 skrev Robert Bosch:

"Jag kan inte tänka mig något värre än att någon kan påpeka att jag har utfört ett dåligt arbete när de kontrollerar någon av mina produkter. Därför har jag alltid jobbat stenhårt för att endast leverera arbete som kan klara vilket objektivt test som helst."

För att kunna uppnå detta har Rexroth implementerat en processbaserad kvalitetshantering som hjälper hela företaget att förbättras kontinuerligt.

Med kvalitetsinitiativet "Kvalitet – först i tanke och handling" ställer sig Rexroth i spetsen för kvalitetskonkurrensen. Detta stärker Rexroths ställning inom maskin- och anläggningskonstruktion där kvaliteten blir allt viktigare.

Principer

1.Vårt mål är att till fullo tillgodose våra kunders förväntningar genom kvaliteten av våra produkter och tjänster.

2.Kvalitet och kvalitetsförbättring är varje medarbetares ansvar och största mål och det gäller styrelsen såväl som lärlingar.

3.Våra direktiv, processer, system och mål baseras på krav från internationella standarder, kunders förväntningar, vår kunskap och erfarenhet. Kunskap om och uppfyllande av dessa direktiv och processer ligger till grunden för kvaliteten.

4.Kvalitet är att göra rätt från början vilket förhindrar misslyckanden i slutändan. Kontinuerlig förbättring av kvalitetsprocesser sänker kostnader och ökar produktiviteten.

5.Att undvika misslyckanden är viktigare än att eliminera defekter. Vi använder systematiska metoder och verktyg för förebyggande kvalitetssäkring, lär av våra misstag och eliminerar orsakerna vid källan utan dröjsmål.

6.Våra leverantörer bidrar avsevärt till kvaliteten på våra produkter och tjänster. Därför måste de leva upp till samma höga kvalitetsstandarder som vi.

Certifikat

Bosch Rexroth ISO9001-certifikat - för alla Bosch Rexroth-anläggningar som är certifierade av TÜV Süd

Ytterligare certifikat:

Bosch Rexroth AG - Hydraulik - Lohr - IRIS

Bosch Rexroth AG - Hydraulik - Lohr - PED

Hälsa Säkerhet Miljö

Guidelines of Work Safety and Environmental Protection

Information om REACH och RoHS

ISO 14001-certifikat

ISO 45001-certifikat