Sweden
Tre män står vid ett bord och tittar på ritningar
Tre män står vid ett bord och tittar på ritningar
Linjärteknik

Bosch Rexroths certifierade partner Sysmec investerar för framtiden

Bara en kort bit från E4, mitt i de småländska skogarna, återfinns industriautomationsföretaget Sysmec. Det är ett litet företag som står inför en spännande resa.

Företaget grundades 2012 av fem delägare med över 20 års erfarenhet av att arbeta tillsammans med utvecklingen av maskiner och utrustning. Idag har Sysmec specialiserat sig på industriell automation med löftet att erbjuda kompletta automationslösningar till sina kunder.

Ett nära partnerskap

Sysmec, som är en certifierad partner till Bosch Rexroth, får inte bara tillgång till utbildningar, extra material och reservdelslager från Bosch Rexroth, utan det innebär också en tät integrering av Rexroths teknologi i Sysmecs konstruktioner och maskiner.

Johan Rosenlund, delägare på Sysmec, understryker vikten av detta samarbete: ”Samarbetet med Bosch Rexroth är av central betydelse för vår verksamhet. De maskiner vi konstruerar och bygger är alltid baserade på Bosch Rexroths teknologi,” förklarar Johan.

En betydande fördel med partnerskapet är den direkta tillgången till Rexroths experter. Genom att ha Rexroths representanter tillgängliga vid behov av extra support och kompetens, antingen i Ljungby eller hos kunder, kan Sysmec säkerställa smidiga processer och hög kundnöjdhet.

”Certified Excellence har blivit ett starkt varumärke för oss över tiden, vilket ger oss fördelar gentemot andra leverantörer,” tillägger Johan.

En grupp med människor står i Sysmecs lagerlokal

Bosch Rexroth och Sysmec på plats under invigningen av Sysmecs nya lokaler.

Nya lokaler = nya möjligheter

Sysmec flyttade in i sina nya lokaler i Ljungby under våren 2021 och har sedan dess kontinuerligt investerat i utökad produktionsyta, kontorsutrymmen, förråd och lager.

Under våren 2024 invigdes den nya 300 kvadratmeter stora hallen med generös takhöjd, vilket öppnar upp för spännande möjligheter till större projekt.

"Våra nya lokaler möjliggör hanteringen av fysiskt större projekt. Vi planerar också att bygga upp ett lager av aluminiumprofiler och tillbehör för att kunna leverera snabbt till både nya och befintliga kunder," förklarar Johan.

Den nya ytan och lagret kommer att förbättra leveranstiderna och ge Sysmec möjlighet att hantera flera projekt samtidigt. Tidigare spenderades mycket tid på att navigera runt projekt i trånga utrymmen och leta efter material och komponenter. Nu kan Sysmec tilldela rätt utrymme åt varje projekt och hålla allt organiserat. Målet är att öka omsättningen så pass mycket att investeringen i de nya lokalerna leder till rekrytering av fler medarbetare.

"Det är inspirerande att följa Sysmecs resa, och deras nya lokaler visar att de är rustade för nya utmaningar," säger Patrik Ramlund, Certified Excellence partner ansvarig, Bosch Rexroth.

Johan Rosenlund delägare på Sysmec

Johan Rosenlund, delägare på Sysmec.

Ny verksamhet kring aluminiumprofiler i framtiden

Idag fokuserar Sysmec främst på att bygga 1-stycksmaskiner – var och en unik och endast producerad i ett exemplar (ibland 2). Ett av deras mål är att attrahera nya kunder som är intresserade av serietillverkning. Detta är nu möjligt tack vare den utökade ytan i Ljungby.

En annan betydande satsning är på aluminiumprofiler. Sysmec hoppas att detta inte bara leder till ökad försäljning av komponenter utan också genererar fler projekt.

”Vår förhoppning är att en ny verksamhet kring aluminiumprofiler, drar med sig projekt för bantransport och eller pallettransport, som Rexroth har färdiga system för. Dessa produkter ser vi som väldigt bra helhetslösningar, även då tillsammans med nytillskottet i Rexrothfamiljen – Kassow Robots,” säger Johan.

En pall lastas på en Sysmec lastbil

Sysmec specialiserar sig på industriell automation och erbjuder kompletta automationslösningar till sina kunder.

Certified Excellence

Bosch Rexroth fastställer globala standarder för service, distribution och lösningar genom partnerkonceptet Certified Excellence för att säkerställa hög kompetens och kvalitet hos alla sina partners. Detta är centralt för att uppnå Bosch Rexroths mål om att erbjuda högsta möjliga servicenivå till kunder, oavsett handelskanal.

”Att bli en certifierad partner till Bosch Rexroth är en flerstegsprocess där vi utvärderar och utbildar våra partners, och upprätthåller ett kontinuerligt samarbete. Vi strävar efter att samarbeta med de allra bästa i Sverige,” säger Patrik.

”Att vara Certified Excellence Partner ger oss den här "gräddfilen" till support och hjälp som är väldigt viktig för oss,” avslutar Johan. ”Vi blir en mycket konkurrenskraftig leverantör när vi hela tiden har Rexroths muskler bakom oss.”

Läs mer om Certified Excellence här.

Patrik Ramlund, Certified Excellence partner ansvarig, Bosch Rexroth

Patrik Ramlund, Certified Excellence partner ansvarig på Bosch Rexroth.