Sweden

Välj din position

ctrlX Automation från Bosch Rexroth
ctrlX Automation från Bosch Rexroth
Elektriska driv-& styrsystem

Two steps ahead

Mer än halva mervärdet inom maskinteknik består numera av programvaruutveckling. Steffen Winkler, Vice President of Sales för affärsenheten Automation and Electrification Solutions på Bosch Rexroth berättar mer om den nya automationsplattformen som kommer revolutionera dagens och framtidens automatisering.

Varför introducerar ni en ny automationsplattform? Vilka utmaningar inom maskinteknik är detta avsett för?

Nuförtiden handlar maskinbyggande om programvaruutveckling! Detta leder till en drastisk ökning av programvaruutvecklingsbehovet, vilket får till följd att det blir svårare att rekrytera programvaruutvecklare. Vad som behövs är en helt ny lösning som underlättar automatisering och löser våra kunders problem. Med ctrlX AUTOMATION har vi fått en automationsplattform eliminerar begränsningarna hos de tidigare lösningarna.

Hur skulle du kortfattat beskriva ctrlX AUTOMATION?

ctrlX AUTOMATION skulle kunna beskrivas som automatiseringens smartphone. Med ctrlX AUTOMATION kan vi eliminera gränserna mellan maskinstyrningar, it och sakernas internet. Med ett realtidsoperativsystem från Linux, öppen standard, appteknik för programmering, webbaserad konstruktion och heltäckande IoT-anslutning reduceras konstruktions- och implementeringskostnaderna med 30 till 50 procent.

Ok, det var programvaran. Men hur är det med maskinvaran?

ctrlX AUTOMATION är uppbyggd runt en ny generation flerkärniga processorer som ger tillräcklig beräkningskraft för nästan all tyb av automation. Programvaran körs oberoende av maskinvaran. Sammanlagt sparar ctrlX AUTOMATION upp till 50 procent av installationsutrymmet och antalet enskilda komponenter. Det betyder mindre arbete och lägre kostnader för logistik, installation, kopplingsskåp, reservdelar och service på fältet. Behovet av programvara och verktyg minskar också drastiskt.

Och hur är det med anslutbarheten?

ctrlX AUTOMATION har anslutbarhet som är anpassad för kraven i industri 4.0. Förutom fältbussen EtherCAT för automatisering har ctrlX AUTOMATION stöd för nästan alla vanliga protokoll och gränssnitt. Fler än 30 direktanslutningsalternativ och kommunikationsstandarder ger maximal flexibilitet för nätverkande. ctrlX AUTOMATION är också förberedd för framtida kommunikationsstandarder som TSN och 5G. Detta gör systemet till det mest anslutbara på marknaden.

Hur löser ctrlX AUTOMATION de tidigare nämnda utmaningarna inom konstruktion?

ctrlX AUTOMATION ger maskintillverkare all frihet med den appteknik som de redan känner igen från sina smartphones och surfplattor. Dessa appar kan byggas med många olika programmeringsspråk. Konfiguration och driftsättning av automationskomponenter är helt webbaserad (ingen programvara behöver installeras). Systemmiljön finns även tillgänglig virtuellt, så att programmeringen kan utföras utan maskinvara. Utvecklingsmiljön har stöd för GitHub, en etablerad utvecklarcommunity med fler än tio miljoner registrerade användare världen över. Detta ger maskintillverkare tillgång till praktiskt taget obegränsad programmeringskapacitet och färdigskrivna funktioner, men också till bättre internt samarbete i skyddade områden.

Betyder inte det att maskintillverkare behöver olika kompetenser?

Givetvis, men det är precis det vi vill göra enklare och snabbare att lösa. En stor fördel med ctrlX AUTOMATION är det fria valet av programmeringsspråk. Tack vare det beror inte valet av programmerare längre på vilket programmeringsspråk eller (eget) system automationsleverantören använder. Programvaruutvecklarna behöver inga specialkunskaper i klassiska automatiseringsspråk. Användare kan också konfigurera realtidsoperativsystemet, installera sin egen programvara och utöka funktioner via appar.

Har ni hunnit få några kundreaktioner?

Vi involverade användare från olika branscher i ett tidigt skede vid utvecklingen av ctrlX AUTOMATION. Det här är kunder som redan utvecklar lösningar med vår nya plattform. Återkopplingen från dessa kunder är mycket viktig, eftersom den hjälper oss att utveckla en riktigt bra lösning och att få bekräftat att vi verkligen ligger två steg före med ctrlX AUTOMATION.

Steffen Winkler

Författare: Steffen Winkler
Befattning: Vice President of Sales för affärsenheten Automation and Electrification Solutions på Bosch Rexroth