Sweden

Välj din position

Hyler
Hyler
Mobil Lösningar Off-Highway

Telematik för jordbruksmaskiner: Smart hampaskördning med IoT

Kommersiell hampa har framtiden för sig. Med support från Bosch Rexroth arbetar den belgiska tillverkaren av jordbruksmaskiner Hyler med implementering av en självgående skördare med telematik. Det faktum att maskinen kan användas för skördning av andra fibergrödor i framtiden gör den mycket intressant inom jordbruket.

Långfibriga växter ses av många som framtidens råmaterial. De har många användningsområden och påverkar inte klimatet negativt, eftersom de är koldioxidnegativa, endast behöver en liten mängd vatten och att de bidrar till biologisk mångfald. Detta gäller särskilt för kommersiell hampa, vilken klarar sig utan jordbrukskemikalier i vårt allt torrare klimat. Industriell skördning är emellertid inte helt enkelt. Med support från slutpunkt till slutpunkt från Bosch Rexroth har den västflamländska tillverkaren av jordbruksmaskiner Hyler nu utvecklat en innovativ lösning, med anslutbarhet som dess användare är mycket nöjda med.

Hyler

Självgående skördare med IoT-anslutbarhet

Hyler specialiserar sig på skördning och behandling av fibergrödor, som lin, hampa, kenaf, jute och miskantus. Skördaren som man har utvecklat tillsammans med Bosch Rexroth har fått mycket uppmärksamhet inom branschen. Anledningen till det är den självgående Sativa 200 som är speciellt framtagen för hampa och som även kan skörda andra fibergrödor. ”Tack vare denna universalkonstruktion är den mycket intressant för jordbrukare”, förklarar Niels Baert, grundare och VD på Hyler. ”För vår maskin inte bara är produktiv utan ger dem även möjlighet att odla hampa och andra grödor.”

Enligt Niels Baert är Sativa 200 den första självgående maskinen som klarar av att skörda hampa riktigt effektivt. I processen separeras hampastammar in i två sektioner. Sensorer detekterar plantans höjd och slåtterns knivar ställs in automatiskt. När plantan har klippts av förflyttas båda segmenten till den bakre delen av maskinen och placeras i rader, med fötter och topp i separata strängar för fortsatt skördning på fältet. Hyler har även separata maskiner för vändning.

Bild: Hyler
Sativa 200 är uppbyggd kring ett komplett paket från Bosch Rexroth, med bland annat telematik, mobil elektronik och programvara samt framdrivnings- och arbetshydraulik.

Device Connectivity

Standardmoduler för anslutbarhet och enhetshantering

För en framgångsrik lansering på marknaden förlitar sig Hyler inte bara på beprövade komponenter från Bosch Rexroth inom hydraulik, mobil elektronik och programvara – man använder även den modulära telematiken från BODAS Connect-produktutbudet. Det öppna och skalbara lösningspaketet BODAS Connect Device Connectivity ger Hyler strategiska fördelar: Å ena sidan minimerar de enkelt anpassningsbara modulerna för datainsamling, anslutbarhet och enhetshantering arbetet vid utveckling samtidigt som de kortar marknadsledtiden. Å andra sidan ger den modulära utformningen med standardiserade datagränssnitt en helt ny frihet vid anslutning av ett privat moln med individuell datahantering.

Bild: Bosch Rexroth
Standardbaserad, modulär och öppen: Device Connectivity telematiklösning kombinerar RCU, enhetsprogramvara och hantering. Detta underlättar utveckling och öppnar dörren för individuell datahantering.

RCU

Hög prestanda och framtidssäkrad datainsamling

Prestandadata för Sativa 200 imponerar: på bara 2 timmar avverkar skördaren mer än 2 ha. Plantornas höjd kan variera mellan 1,4 och 3,2 meter. Ute på vägarna kommer maskinen upp i hastigheter kring 40 km/h. För att uppnå detta anpassade Bosch Rexroth arbetshydrauliken med körmotorn och programvaran. Företaget har också levererat den avancerade telematikenheten.

Rexroth BODAS Connectivity Unit (RCU) är en mikroprocessorbaserad enhet som kan samla in stora datamängder från olika källor på mycket kort tid och överföra dessa säkert och tillförlitligt till molnet. Dess skiktade, Linux-baserade arkitektur möjliggör för Hyler att uppnå önskad separering av enhets- och datahantering. Den möjliggör också för tillverkare att använda sina egna applikationer i en skyddad miljö och enkelt flytta inkapslad enhetsprogramvara till en ny processorbaserad maskinvaruplattform vid ett senare tillfälle.

Bild: Bosch Rexroth
En solid grund för off-highway-telematik: Rexroths styrenhet (RCU) ansluter mobila maskiner till molnet. Den samlar in och överför data och möjliggör mycket säker och effektiv enhetshantering, inklusive FOTA och SOTA.

Optimerad skördning och snabb support på distans

Data som är relevanta vid skördning ger användaren värdefull information och viktiga parametrar för optimering av skördningen, som längd för slåttersträngar och lagertjocklek. RCU registrerar dessutom supportrelevanta data som förbrukning, hydraultryck eller geolokalisering. Detta möjliggör för Hyler att hjälpa sina kunder med fjärrdiagnostik eller fjärrkonfiguration vilket i förlängningen optimerar både service och underhåll. ”För våra kunder är telematik mycket fördelaktigt, eftersom vi kan hjälpa dem omedelbart vid eventuella tekniska problem,” säger Niels Baert. Men det var också av särskild vikt för Hyler att kunna uppdatera skördarens intelligens effektivt, utan att behöva skicka ut en tekniker. Det kompletta paketet BODAS Connect Device Connectivity innehåller verktyg som är lämpliga för massproduktion inklusive Bosch IoT Suite-plattformen, vilken har visat sin styrka miljontals gånger. Detta möjliggör trådlös uppdatering av inbyggd programvara i RCU-/RC-styrenheter och programvara för körning/arbete samt enhetsprogramvara för RCU på ett felsäkert sätt (FOTA eller SOTA) mycket effektivt.
 
 
 

Snabbare gemensam utveckling med hjälp av realtidsdata

Realtidsdata från telematik spelar också en viktig roll vid finkalibrering av körmotor, arbetshydraulik och fordonets programvara. ”Denna information är mycket viktig att ha tillgång till vid testning, eftersom det knappt finns någon historisk data för en helt ny maskin med hjälp av vilken ett idealiskt beteende kan fastställas,” förklarar Maarten Van Houtte, Account Development Manager på Bosch Rexroth i Belgien. ”För att utföra detta tillhandahåller RCU oss inte bara med viktiga parametrar utan också med information om slitage och driftvillkor med geografisk referens, så att vi kan jämföra hydraulikens önskade/faktiska beteende mycket precist. På så sätt kan vi hitta den bästa lösningen varje gång tillsammans med kunden men också modifiera denna effektivt och ytterligare förbättra den i framtiden.” 

Förutom säkerhetsfunktionerna och arbetshydrauliken styrs också körmotorn av BODAS-programvaran, vilken har tagits fram av Bosch Rexroth. Vad gäller maskinvaran består denna av A4VG axialkolvpumpar med högt tryck och fyra GFT8120 hjulväxlar med dynamisk bromsning och integrerade hydraulmotorer av typen A6VE. Programmeringen baseras på standardkomponenter från BODAS programvarukatalog, som DRC (Drive Control), HLB (High Level Breaking) eller ASR. De komponenter som krävs för implementering (till exempel styrenhet, sensorer och joystick) kommer från BODAS produktutbud inom mobil elektronik. Arbetshydraulikens olika kretsar drivs med tillförlitliga växelpumpar från Rexroth, axialkolvpumparna A10VO/A10VG och en A30VG-pump med variabelt deplacement och dubbla kretsar med differentialspärrfunktion, vilket gör det möjligt att implementera kundspecifika hydraulkretsar på ett kompakt, effektivt och flexibelt sätt.
 
 
 

Ett övertygande paket för framgångar på marknaden

Hyler har haft nytta av Bosch Rexroths standardlösningar och applikationskunskaper, vilket har gjort att man inte bara har lyckats uppnå ett inspirerande körbeteende och innovativa skördningsfunktioner på kort tid – man har även säkerställt anslutning med hög prestanda till sakernas internet (IOT). ”Tillsammans med Bosch Rexroth hittar vi alltid rätt lösning för den individuella maskinen och dess komponenter”, säger Niels Baert. Och marknadsmottagandet för Sativa 200 – tillsammans med utvecklarens övergripande paket med tillförlitlig maskinvara, innovativ programvara och telematik – tyder på att han har rätt. Även före produktionsstart var det första partiet slutsålt, och Hyler har fler kunder på väntelistan för innevarande år. Niels Baert är säker på att efterfrågan kommer att fortsätta öka när de första jordbrukarna lämnar sina omdömen om erfarenheter vid skördning. ”Denna gemensamt utvecklade skördare är ett verkligt genombrott för Hyler,” säger han. ”Vi ser fram emot att förbättra skörden av fibergrödor tillsammans, och vi vill ta fram fler applikationer tillsammans.”