Sweden
Järn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företagproduktpass
Järn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företagproduktpass
Företag

Järn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företag

I en värld där hållbarhet och transparens blir allt viktigare, introducerar EU digitala produktpass (DPP) som ett verktyg för att främja dessa värden inom industrin.

DPP är en integrerad del av Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), som syftar till att förbättra produkters cirkularitet, energiprestanda och andra miljömässiga hållbarhetsaspekter. Detta gäller alla produkter som säljs på den europeiska marknaden, oavsett vart produkten, eller komponenterna, är producerade.

Införandet av DPP har under flera år varit väl känt men än så länge har vi haft lite information om när lagkraven infaller eller vad produktpassen ska innehålla. Under våren 2024 har EU kunnat presentera tydligare tidsplaner, prioriterade branscher samt mer information om vad de digitala produktpassen ska innehålla.

Produktpassen är tänkta att innehålla detaljerad information om en produkts ursprung, sammansättning, leveranskedjor, underhåll, tillgängliga reservdelar, hur mycket av innehållet som är återvunnet material och slutligen hur produkten ska återvinnas eller tas ur bruk. Alltså information om produktens hela livscykel. Genom att scanna en datakod (QR-kod eller liknande) ska konsumenter och myndigheter enkelt kunna ta del av produktens information. All information kommer inte nödvändigtvis att vara tillgänglig för alla, men all information kommer att behöva vara tillgänglig. Det kommer hjälpa konsumenter och företag att fatta informerade beslut vid köp av produkter, underlätta reparationer och återvinning samt förbättra transparensen om produkters livscykel och påverkan på miljön. Produktens pass bör också hjälpa myndigheter att utföra bättre kontroller och inspektioner.

Vi vet nu att de prioriterade branscherna är textil-, järn- och stålindustrin. Dessa är först ut och kommer vara vägledande för andra branscher. Processmässigt är det flera saker som sker samtidigt och flera beslut kommer att fattas i Ecodesign Forum med start under hösten 2024. Under 2025 kommer standarden för DPP definieras och 2027 ska lagen tillämpas. Ecodesign Forum består av medlemsländernas experter samt representanter från industrin.

Tidslinje DPP

Utmaningar och möjligheter för företag

För alla företag kan DPP innebära en möjlighet att öka sin konkurrenskraft och innovation genom att visa sin hållbarhetsprofil och öppna upp för nya marknader genom nya affärsmodeller. Men det innebär också utmaningar, särskilt för små och medelstora företag, där den största utmaningen är att säkerställa spårbarhet genom hela värdekedjan. Detta kräver ett omfattande arbete med att samla in och dokumentera information om varje enskild komponent i en produkt. Det är inte bara en fråga om att samla in data, utan också om att kunna hantera och kommunicera denna information på ett effektivt sätt. Detta kan vara en särskilt stor utmaning för mindre företag som kanske inte har samma kapacitet som större organisationer. Eller för företag som inte kommit så långt i sin digitaliseringsresa, då digitalisering är en förutsättning för att kunna dela och använda data på ett smidigt sätt.

Det kommer även öppna upp för företag som erbjuder tjänster inom just datahantering, spårbarhet och datakoder. Det finns redan nu flertalet start-ups och etablerade företag som erbjuder dessa tjänster. Här kan det vara lockande att kanske köpa en tjänst som säkerställer regelefterlevnad. Men då finns det en stor risk att möjligheten att utveckla den egna värdekedjan mer cirkulärt går förlorad. Att man istället för att nyttja möjligheten att utveckla sin produkt och sitt företag holistiskt hållbart, löser ett rapporteringsproblem. Här är rådet att välja leverantörer och partners med omsorg. Även använda offentligt stöd för att kunna navigera i de nya regelverken och för att kunna göra de nödvändiga investeringarna.

Sammanfattningsvis är DPP en spännande utveckling som kan bidra till en mer hållbar framtid. För alla företag finns det både utmaningar och möjligheter. Genom att förbereda sig väl, kan företag inte bara uppfylla de nya kraven utan också stärka sin position på marknaden. Trots att vi under våren fått en del klarhet är många beslut kring DPP ännu okända och det kan upplevas svårt att förbereda sig för något som man inte känner till. Men vi lovar, det är det hög tid att börja sina förberedelser nu, inte imorgon.

Vad tror du om framtiden för digitala produktpass?

KÄLLA: Tillväxtverket, Spårbarhet och digitala produktpass.pdf (tillvaxtverket.se)

EU-Kommissionen webinar 22 maj 2024