Sweden

Välj din position

För över telematikdata till molnet – effektivt och säkert
För över telematikdata till molnet – effektivt och säkert
Mobil Lösningar Off-Highway

För över telematikdata till molnet – effektivt och säkert

Data från anläggnings- och jordbruksmaskiner måste överföras säkert. tillförlitligt och kostnadseffektivt. Det måste användare av off-highway-maskiner ha i åtanke.

Fordonsdata är värdefulla, men också mycket känsliga. Information om maskiner, platser och personal måste skyddas precis som telematikprogramvara och tillverkarens företagshemligheter. Om dataströmmarna för analys och ytterligare behandling inte är buffrade och plötsligt avbryts, kan detta påverka företagets tjänster och affärsmodeller – och i förlängningen också dess rykte. Det är viktigt för off-highway-användare att hålla dessa fem punkter i minnet, för att säkerställa att deras telematikdata når molnet säkert och effektivt. 

RCU

1. Skapa ett säkert dataunderlag

I det första steget ska bland annat en lämplig telematikstyrenhet (TCU) väljas. TCU har till uppgift att samla in fordonsdata effektivt och överföra dessa data säkert och tillförlitligt till molnet. En framtidssäkrad TCU använder variabel samplingsfrekvens för att registrera data från CAN­bussen, men också via Ethernet, WLAN eller I/O. Andra kriterier innefattar operativsystem och beräkningskraft. Processorbaserade TCU:er har vanligtvis större beräkningskraft än de som baseras på mikrokontrollers, vilket gör att de kan behandla större dataströmmar. Linux-operativsystem ger större flexibilitet än operativsystem som inte har öppen källkod, när det kommer till att lägga till extrafunktioner eller utföra modifieringar för individuella kunder. Tillsammans med lämplig maskinvara kan databehandling vid nätverksgränsen också användas. I öppna system kan också trådlösa tjänster (till exempel uppdatering av inbyggd programvara och enhetsprogramvara) skräddarsys för att uppfyllande av speciella krav och därefter implementeras.

För att kunna säkerställa tillförlitlig överföring ska TCU ha ett robust hölje med kapslingsklass IP67 samt stöd för de senaste standarderna för mobil kommunikation och IoT-protokoll som MTTQ. Och för att säkerställa maximal säkerhet måste kommunikationen mellan TCU och molnet vara certifikatbaserad och krypterad som del av en PKI (Public Key Infrastructure). Som skydd mot cyberangrepp som till exempel DDoS-angrepp (Distributed Denial of Service) måste TCU ha en integrerad brandvägg och sin egen åtkomstpunkt (APN) för kontakt med nätverk för mobilt kommunikationsnät.

Bild: Bosch Rexroth
Smart datainsamlare med databehandling vid nätverksgränsen: Den processorbaserade RCU (Rexroth Connectivity Unit) överför fordonsdata med optimerad bandbredd till molnet, vilket säkerställer sömlös säkerhet från slutpunkt till slutpunkt.

2. Hantera datavolym och mobil kommunikation

Mobila arbetsmaskiner används ofta i områden med dålig nätverkstäckning och begränsad bandbredd – oberoende av om det är i skogen, i stadsmiljö, på lager eller byggarbetsplatser. Om vagnparken är utspridd i världen kan följden också bli höga kostnader för mobil kommunikation och roaming. En telematiklösning behöver därför inte bara ha offline-läge för att kompensera för platser utan nätverkstäckning eller med dålig mottagning (buffring) – den behöver också kunna begränsa dataströmmarna på ett lämpligt sätt. En processorbaserad TCU kan minimera den volym som ska överföras genom programvarubaserad förfiltrering, kantanalys och datakomprimering. Internationella e-SIM (som bör ha täckning för alla nödvändiga länder) bidrar till att undvika oförutsedda roamingavgifter.

RCU

3. Skydda datahanteringen

För att kunna säkerställa säker och effektiv datahantering krävs det, förutom tekniska överväganden, också organisatoriska och juridiska dito som måste hanteras på ett säkert sätt. Bland de nödvändiga tekniska förutsättningarna kan nämnas krypterad kommunikation från slutpunkt till slutpunkt som används för certifikatsbaserad enhetshantering. Användarbehov gällande datatillgänglighet och tillförlitlig dataöverföring kan uppfyllas med hjälp av servicenivåavtal (SLA). Data ska lagras så att de skyddas från obehörig åtkomst och så att rollbaserad åtkomst möjliggörs, inklusive användarautentisering.

Vad behövs för att säkerställa framtidssäkrad datahantering?
Ladda ned vår gratis whitepaper för att veta mer!

Bild: Bosch Rexroth
Säkerhet från slutpunkt till slutpunkt med PKI (Public Key Infrastructure): Fordonet och molnet autentiserar sig själva och kommunicerar på ett krypterat sätt via certifikat.

4. Välj datalagringslösningar som är lämpliga för telematik

Molnlagringslösningar som är lämpliga för off-highway-applikationer kan inte jämföras med enkla lösningar avsedda i första hand för kundsektorn. Dessa måste vara mycket tillgängliga och tillhandahålla databashantering med lämpliga SLA och exporteringsfunktioner. Ett utrymmesbesparande format för effektiv och billig dataöverföring från maskinen är mycket viktigt. Men det är även system för hantering av rättigheter med åtkomstauktorisering, användarhantering och importfunktioner för externa källor, som till exempel väderdata.

Ett säkert datalagringssystem ska möjliggöra sömlös integrering av fordonsdata i klientdelen via standard HTTPS API med säker slutpunkt. Övriga gränssnitt ska vara tillgängliga för anslutning av ERP-system och branschspecifika tjänster som Agrirouter, BIM eller geoCapture (ISO 15143-3) på ett säkert sätt.

5. Undvik höga datakostnader

Alla som vill undvika dyra överraskningar för insamling, lagring och analys av fordonsdata ska försäkra sig om att vald lagringslösning inte bara uppfyller två viktiga kriterier – samverkan med och tillgänglighet för analysverktyg – utan behöver också uppfylla dataskyddskrav och ha vattentät säkerhet. Därför rekommenderar vi en arkitektur med minst tre kopior och viktiga element som brandvägg, gateway och lastbalanserare. Endast på detta sätt kan man säkerställa tillförlitligt att fordons- och användningsdata skyddas i realtid mot förlust och obehörig åtkomst.

Ta det säkra före det osäkra

Det finns mängder av fallgropar på vägen till säker dataöverföring och undvikande av ekonomiska risker. Dessa kan undvikas genom att man vidtar korrekta åtgärder. Vi rekommenderar att framtida telematikanvändare verkligen kontrollerar hur bra de kan uppnå detta med sin egen lösning och hur framtidssäkrad denna är. Startpaket anpassade till behoven inom sektorn möjliggör för originaltillverkare och IoT-leverantörer att genomföra ett första användningsfall med liten budget, kontrollera framtida lönsamhet ingående och skala upp lösningen steg för steg med hög säkerhet och tillförlitlig dataöverföring.

Tar du hellre det säkra före det osäkra? Testa våra BODAS Connect-startpaket:

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe

är Business Owner Digital Business för mobil hydraulik på Bosch Rexroth i Stuttgart. Christian har mer än 15 års erfarenhet utveckling av system för terrängmaskiner och inbäddad programvara. I sin befattning tar han fram nya affärskoncept och digitala produkter inom uppkopplade terrängmaskiner.