Sweden

Välj din position

Bosch Rexroths originalreservdelar
Bosch Rexroths originalreservdelar
Industrihydraulik

15 000 reservdelspaket inom hydraulik i vår eShop

Vid underhåll och reparation av hydraulaggregat och hydrauliska komponenter stöter tekniker ofta på stora utmaningar. Beställda reservdelar (ofta tätningar) levereras i omärkta påsar, vilket betyder att teknikern måste bläddra genom handböcker för att få kontakt med support. På Rexroth är det inte så: Vi har gått över till färdiga reservdelspaket (fler än 15 000) med alla installationsdokument som behövs. Och med Rexroths eShop på internet är det mycket lättare att hitta och beställa rätt reservdelar. Detta kortar reparationstiderna med 50 procent, sänker totalkostnaden och ger längre livslängd.

Det är inte alltid lönsamt att ringa maskintillverkarens eller hydraulikleverantörens service för varje litet problem som uppstår. Många användare utför mindre reparationer och regelbundet underhåll på egen hand, även om tillverkarna inte gör arbetet lätt för dem. Arbetet börjar ofta med ett tidsödande letande efter de korrekta och nödvändiga reservdelarna för reparationen och fortsätter med beställning på pappersdokument och letande i handböcker.

Logiskt kombinerade reservdelar

Rexroth har förenklat den här processen avsevärt och bidrar därmed till att ytterligare reducera hydraulsystemens livscykelkostnad. Fler än 15 000 reservdelspaket med nästan samtliga komponenter och system från Rexroth som fortfarande används. Dessa innehåller allt från omkopplingsventiler, kontinuerliga ventiler, hydraulpumpar, hydraulackumulatorer, kraftenheter och kraftsystem, block och sammanlänkade system, kompakthydraulik, cylindrar och specialcylindrar. Reservdelar av lågt värde eller sådana som bör bytas i ett steg kombineras logiskt i ett och samma paket. Ett reservdelspaket för pumpar består till exempel av alla slitdelar som ska bytas när pumpen demonteras: tätningssats, rotor och styrskiva. Reservdelarna är anpassade till respektive pumpkonstruktion. Alla reservdelspaket innehåller en reservdelslista och en sprängskiss som underlättar montering.

Originaltätningar till Rexroths hydraulkomponenter

Optimalt skyddade tätningar

Cirka 98 procent av reservdelssatserna består av tätningssatser. Tätningar som används på Rexroth måste uppfylla stränga krav för material, tillverkare och kvalitet, eftersom de är avgörande när det gäller hydraulsystemens täthet, egenskaper och livslängd. Det första som görs är att fastställa korrekt dimensionering av en tätning för ett visst installationsutrymme. Utan riktiga konstruktionsverktyg blir det väldigt svårt för användaren att hitta en fungerande lösning. Särskilt Rexroth-specifika R-tätningsringar med rektangulärt tvärsnitt kan inte konstrueras med externt tillgängliga onlineverktyg, vilket de något enklare o-ringarna kan.

Det kan också lätt uppstå fel i materialet. Exempelvis säger den allmänna beteckningen NBR ganska lite om den exakta sammansättningen och därmed även om den mekaniska, termiska och kemiska motståndskraften. De otaliga tätningstillverkarna på marknaden använder hundratals blandningar vilkas inbördes skillnader endast kan fastställas genom omfattande tester och vilkas livslängd i ett hydraulsystem varierar otroligt mycket.

Tätningssatserna innehåller därför originaltätningar till Rexroths hydraulkomponenter, dvs. även korrekt material i originalutrustningskvalitet, optimalt anpassat till den aktuella installationen.

De kompletta tätningssatserna från Bosch Rexroth innehåller alltid alla tätningsringar som behövs för underhåll. Ett enhetligt förpackningssystem med standardiserade kartonger skyddar reservdelarna mot negativ miljöpåverkan och förenklar förvaring för användaren. Tätningarna är individuellt svetsade på tätningssatsstöd och skyddade mot syre, ljus och UV-strålning. Detta förhindrar deformering, härdning, åldring, korrosion och utnötning, särskilt när det gäller känsliga tätningar med mycket goda egenskaper – även under långa förvaringsperioder. Tack vare detta kan användaren utnyttja tätningarnas hela livslängd.

Reservdelspaket med sprängskiss och tätningar

Dubbelt så snabbt med anvisningar

Nästan alla reservdelspaket innehåller en reservdelslista och en sprängskiss. Det underlättar arbetet avsevärt, särskilt när det gäller äldre maskiner och system där pappersdokumentationen ofta inte längre finns tillgänglig eller är ofullständig. Exempelvis bidrar beskrivningen till att reducera den genomsnittliga tiden för demontering och rengöring av gamla tätningar för att kunna fastställa placering och montering vid reparation av en pump – och den reduceras från drygt två timmar till mindre än en timma. Dessa tider har fastställts vid observationer på fältet där erfarna teknikers arbetsbelastning uppmättes. Förutom den avsevärt kortare arbetstiden förhindrar de tydliga reparationsanvisningarna att fel uppstår vid montering – och därmed ökar de också tillförlitligheten i funktionaliteten avsevärt. Och det här är något som märks ännu tydligare vid mer komplexa reparationer.

Och det finns ännu en fördel: kostnaden för tätningssatserna är försumbar jämfört med totalkostnaden för byte (inklusive borttagning och återmontering) av komponenten.

Slutsats

Du som vill spara pengar kortsiktigt – genom att inte använda originalreservdelar – betalar mer i det långa loppet. För att minska den totala ägandekostnaden ska komponenter repareras yrkesmässigt, så att de får längsta möjliga livslängd. Den ursprungliga prestandan – och därmed funktion, produktivitet och effektivitet – kan nämligen bara upprätthållas om tillverkarens specifikationer följs.


Länk till eShop: www.boschrexroth.com/SpareParts