Sweden

Välj din position

Hydraulpress
Hydraulpress
Industrihydraulik

Snabbare och säkrare formning.

Snabbare och säkrare formning: hur certifierade pressmoduler förbättrar driftsäkerhet, ökar energieffektivitet och minskar kostnader.

Företag som tillverkar hydraulpressar eller gummi- och plastmaskiner måste säkerställa att dessa maskiner är driftsäkra. Hydraulsystem måste från början utformas för att minimera hälsorisker och andra kvarstående risker för operatören. Konstruktörer möter därmed en utmaning – de måste noggrant fastställa hur skyddssystem och kommandosystem ska fungera tillsammans med hydrauliska säkerhetsstyrsystem. Bästa sättet att göra detta är att använda ett allmänt säkerhetsstyrsystem som uppfyller vissa designvarianter. Om dessa möts kommer maskinens säkerhet inte att vara beroende av pressmodulens storlek eller pressens funktion.

Förutom funktionssäkerhet, är operatörer fokuserade på energieffektivitet och ökad energibalans för det övergripande systemet. Dessutom använder energioptimerade pressmoduler sig av speciella omkopplingsförhållanden som minskar pressens förlust mellan pumpen och ställdonet. Denna minskning här innebär att det finns en högre andel energi som är tillgänglig för pressens nettokraft. Tack vare detta kan hydraulsystem förminskas, vilket i sin tur leder till kostnadsfördelar.

Möjligheten att förminska med reducerade kostnader är större om pressmodulerna finns tillgängliga i flera fingraderade storlekar. Konstruktörerna kan välja bland tre olika typer (IH04C, IH04D och IH04E) från Bosch Rexroths aktuella IH04-utbud med ett standardiserat säkerhetskoncept. Båda modulära system innefattar minst en basmodul, en riktningsventil för styrning av flöde och funktionsberoende utbyggnadsmoduler. Det är viktigt att tillägga att dessa nedåtgående moduler har möjligheten att förminskas.

Pressmoduler med optimerad effektivitet och ett standardiserat säkerhetskoncept samt testcertifiering erbjuder i slutändan maskintillverkarna flera olika attraktiva kompetensfördelar. Dessa går från säker drift med minimala kvarstående risker och bättre energibalans vid pressning till varaktiga kostnadsminskningar tack vare förminskning och tidsbesparingar vid konstruktion, driftsättning och montering. De positiva effekterna av tillverkningskostnader och tid till marknaden blir ännu större ju mer omfattande användningen av moduler är. Urvalet av tillämpningar och optimeringspotentialen kommer att växa i takt med att Bosch Rexroth lägger till nya funktioner och typer av pressar.

För mer information, ladda ned hela faktabladet här.