Sweden

Välj din position

Svetskvalitet i ett nötskal
Svetskvalitet i ett nötskal
Svetsningsteknik

Svetskvalitet i ett nötskal

Under de senaste 60 åren har Bosch Rexroth drivit innovation inom den globala svetsindustrin och har upprepade gånger stått inför uppgiften att anpassa teknik till kraven i Framtidens fabrik. Och nu, återigen, har det uppnåtts en milstolpe inom punktsvetsning – med den nya svetsstyrningsgenerationen PRC7000. Bartosz Korajda, Vice President för motståndssvetsning hos Bosch Rexroth, förklarar i ett nötskal varför den är så oumbärlig och framtidssäker för olika industrier.

Bartosz, vilka utmaningar medför motståndssvetsning?

Motståndssvetsning är fortfarande lika populärt när det gäller reproducerbarhet och hög automatisering i bilindustrin, men också inom plåtbearbetningsindustrin. Det ger dessutom svetsskarvar av hög kvalitet. Ihållande trender som lättviktskonstruktion gör att processer kopplade till processtabilitet och produktivitet ständigt står inför nya utmaningar. Svetssystem måste också passa in i en värld av alltmer digitaliserade fabriker.

Vad är utmärkande med Bosch Rexroths produktutbud?

Eftersom vi konstant ifrågasätter status quo är vår portfölj för motståndssvetsning genomtänkt och framtidssäker. Vårt mål är att hjälpa våra kunder med att uppnå konkurrensfördelar, något de bara kan göra om de arbetar med effektiva och framtidssäkra lösningar. Vi gör detta med integrerade IoT-gränssnitt, AI-kompatibla maskinvarukomponenter och webbaserade styrningslösningar, med mera. Kunder kan sätta samman sina system antingen som en totallösning med maskinvara och programvara, eller bara köpa de enskilda komponenter som de behöver.

Våra mångsidiga lösningar täcker ett brett spektrum av applikationer, som sträcker sig från den enkla tryckluftspistolen med konstant strömkontroll till Integrated Servogun Control med aluminium- och stålstyrenheter 2.0. Och vi är också väl positionerade vad gäller expansioner. Förutom de senaste IoT-kraven, såsom MQTT och OPC UA, har vi ett brett urval av olika fältbussar och en mycket modern programvaruarkitektur som snabbt kan utvidgas för att möta individuella krav.

I vilken utsträckning är detta ett holistiskt, men ändå modulärt, tillvägagångssätt?

Våra lösningar följer ett strikt modulärt maskinvarukoncept. Detta gäller de olika effektklasserna, kylningssätten och inmatningsformerna med olika spänningar. Men vårt programvarukoncept är också modulärt så att vi kan svara snabbt på nya marknadskrav med expansioner. En stor fördel för våra kunder är ”betala bara för det du behöver”-metoden. Med vårt licensieringssystem kan våra kunder begränsa sina köp till den programvara som de verkligen behöver.

Svetsning spänner över ett så brett spektrum. Hur täcks alla krav?

Det är sant. Till exempel är det skillnad på svetsuppgifter för aluminium och för stål. Däremot kan transformatorer omvandla svetsstyrenhetens uteffekt med precision för att passa den aktuella svetsuppgiften. I vårt senaste expansionsskede erbjuder pistolens datamodul möjligheten att digitalisera processignalerna på pistolen. Till exempel kan manuella pistoler användas med alla tillgängliga styrningar utan att behöva parametrisera styrenheten. Data lagras direkt i pistolmodulen som en komplett svetsuppgift och kan sedan överföras till styrsystemet med minskade störningar. Detta gör flera nya tillämpningar tillgängliga för våra kunder, vilket leder till mer flexibilitet och kostnadsbesparingar.

Med PRC7000 har Bosch Rexroth lanserat en ny svetsstyrningsgeneration. I vilken utsträckning sätter den nya riktmärken?

Den kraftfulla nya generationen inom svetsstyrning är svaret på många frågor som industrin ställer sig just nu. Systemet erbjuder maximal kvalitet för svetsning av stål eller aluminium. Adaptiva styrningar och flexibel programmering gör det möjligt att enkelt bearbeta varierande kombinationer av plåttjocklekar och materialblandningar. Och perfekta svetspunkter är äntligen reproducerbara. Den integrerade IoT-kopplingen ger också strukturerad data för central behandling, kvalitetskontroll och teknikdatahantering, så att PRC7000 är idealiskt förberedd för Industri 4.0-behoven.

Men hur uppfyller denna lösning Framtidens fabriks krav, i detalj?

Vi är den första leverantören som erbjuder fullständig integrering av MQTT och OPC UA i vårt styrsystem. Detta är ett måste för att kartlägga möjliga nya tillämpningar. Ett annat stort tema är datatillgänglighet, som vi använder till våra kunders gagn. Vi har redan implementerat de första applikationerna, t.ex. Adaptive Spatter Control, i vårt styrsystem.

Förr fokuserade vi på bilindustrin. Nu tittar vi allt mer på andra marknader eftersom vår nya programvaruarkitektur gör att vi kan finnas med i klassiska applikationer på maskinteknikmarknaden också.

Vilka fördelar vinner kunder eller användare om de väljer ett svetssystem från Bosch Rexroth?

Vårt system är mycket skalbart. Det är en stor plusfaktor. Kunder kan välja mellan 15 licenser och kan konfigurera sina lösningar för att matcha sina behov med den framtidsinriktade ”betala bara för det du behöver”-metoden som jag nämnde tidigare.

En stor fördel är den besparingspotential som erbjuds av applikationer som Adaptive Spatter Reduction. Kunderna har nästan alltid en maximal stänkgrad, som de för närvarande tenderar att optimera manuellt. I framtiden kan detta göras med vår Adaptive Spatter Reduction-automatik. De nya inlärningsprocesserna som äger rum i labbet istället för på produktionslinjen hjälper dig också att spara in arbetskraft och kostnader.

Slutligen finns det också betydande kvalitetsfördelar. Med Integrated Servogun Control kan vi registrera såväl många mekaniska signaler som de klassiska elektroniska signalerna. Detta underlättar övervakning av härledningar, samt detektering och identifiering av störningsvariabler. Med det adaptiva styrsystemet kan svetsprocessen utformas specifikt för att övervinna alla förekommande störningsvariabler på bästa möjliga sätt. Vi kan inte bara framgångsrikt tygla dem, utan också lämna tydliga och korrekta övervakningsmeddelanden.

Vad är ditt svar på målindustriernas framtida krav?

Trenden går helt klart mot en ökning av sofistikerade svetsuppgifter på grund av blandade kombinationer och olika varianter. Den kompetens som behövs utvecklas samtidigt, men detta gäller inte för användare för både styrnings- och svetsprocesser. I bilindustrin produceras allt fler fordonstyper på samma produktionslinje. Allt detta påverkar direkt såväl driftsättningen som styrnings- och övervakningskraven.

För att lösa dessa alltmer komplexa uppgifter är vårt mål att kontinuerligt förenkla systemet. Vi integrerar alltmer automatik i vårt system med målet att det snart ska kunna agera helt självständigt. Vi integrerar också allt fler av Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION-plattformens komponenter i koncepten. Med alla dessa mekanismer och den kontinuerliga vidareutvecklingen anpassar vi svetstekniken till kraven i Framtidens fabrik och stärker våra kunder inför nya utmaningar -– det är det som svetsar oss samman.

Bartosz Korajda

Författare: Bartosz Korajda
Befattning: Vice President för motståndssvetsning hos Bosch Rexroth