Sweden

Välj din position

Telematik
Telematik
Mobil Lösningar Off-Highway

Telematik för jordbruksmaskiner: Vad betyder det och hur kan den framtidssäkras?

Telematik i anläggnings- och jordbruksmaskiner ger tydliga fördelar för vagnparkshantering och service. Vad behöver användare av off-highway-maskiner ha för några lösningar och hur framtidssäkra är de olika lösningarna?

Som vi alla vet har ingen som utrustar anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner eller mobila kommunala fordon med telematik råd att göra några misstag – särskilt när det kommer till säkerhet eller funktioner. Teknik och informationsströmmar måste vara konsekventa men också tillåta stor frihet och framtidssäkring vad gäller konstruktionen – från datainsamling i fordonet till enhetshantering och datahantering. Den idealiska lösningen ska medge snabb driftsättning och ha bra skalbarhet, så att stigande utgifter för hantering inte överstiger fördelarna med nya affärsmodeller. Här kommer några tips som användare av off-highway-maskiner bör lägga på minnet innan de väljer telematiklösning för off-highway-applikationer. 
          

BODAS CONNECT, SOFTWARE OCH HARDWARE

Hantera data och enheter

Hantera data och enheter

När det gäller telematik är det många som först och främst tänker på färgglada instrumentpaneler med alla typer av diagram och visualiseringar, som visar viktiga fordons- och driftdata för vagnparkshantering och prestandabaserad fakturering. Servicepersonal behöver också grafiska displayer. För med hjälp av dem kan de övervaka status för kritiska komponenter, analysera fel och tillhandahålla support på distans. Relaterade uppgifter – från analyser och visualisering till datautbyte med andra IT- och molnsystem – faller under rubriken datahantering. Men telematik-myntet har en annan sida. En sida som arbetar mer ”under huven” och i varje aspekt är lika kritisk för ett lyckat resultat: anslutbarhet och enhetshantering. Detta lägger grunden för allt annat. Och det avgör hur effektiv och framtidssäkrad den övergripande lösningen blir.

Bild: Bosch Rexroth
Modulär telematiklösning med systematiskt separerad data- och enhetshantering. Fler än 10 miljoner fordon är redan anslutna via den storskaliga plattformen Bosch IoT Suite.

Öppenhet och effektivitet är mycket viktiga för dess framgång

En telematiklösning kan vara effektiv och möjliggöra bra skalning endast om den omfattar hela livscykeln för anslutningsmaskinvaran – från förberedelser och driftsättning till driftfasen och kassering. Enhetshanteringssystemet måste ha optimalt stöd för varje individuell fas. Under drift håller enhetsövervakningssystemet också koll på stora vagnparker, samtidigt som masshanteringsfunktionen samt verktyg för uppdatering av programvara och inbyggd programvara minimerar de administrativa kostnaderna. Andra måsten innefattar fjärrkonfiguration och -diagnostik samt gränssnitt (API:er) för datautbyte.

Se mer om vår teknik ”under huven”
 
 

Tillverka eller köpa?

På grund av alla de funktioner som krävs för tillförlitlig, säker och effektiv drift finns det endast ett fåtal off-highway-tillverkare som faktiskt har en realistisk möjlighet att utveckla en sådan telematiklösning själva. Och att använda sig av ett smörgåsbord av allmänna IoT-moduler lär inte heller sluta så bra. Det är ju faktiskt så att telematiklösningen måste möjliggöra för administratörer och servicetekniker att utföra många olika diagnosförfaranden på distans, parameterisera domänstyrenheter andra enheter, överföra inbyggd programvara och programvara trådlöst (FOTA/SOTA) eller distribuera nya applikationer. Utan nödvändiga domänkunskaper inom elektronik och hydraulik är detta mer eller mindre omöjligt.

Transforming mobile machines – UPPTÄCK MER
 
 

Telematik utan risk att bli fastlåst vid en enda lösning

Vid val av anslutningsmaskinvara är det viktigt att undvika att låsa fast sig vid en egen telematikstyrenhet (TCU). Om maskinvaruenheten som används för insamling och överföring av fordonsdata är ”insvetsad” i operativsystem och applikationer, kan programvara för funktionsförbättringar inte migreras till ny maskinvara senare. Detta är det emellertid nödvändigt att göra några gånger under ett fordons livscykel, vilket skulle betyda att programvaran behöver programmeras om varje gång.

BODAS CONNECT, SOFTWARE OCH HARDWARE

Rexroths styrenhet (RCU)

För att undvika att låsa in sig på en teknisk lösning är det viktigt att ta med modularitet, standarder och sektorrelaterade expertkunskaper i beräkningen vid val av TCU. En processorbaserad enhet med Linux operativsystem – med öppen källkod och ett skikt för enhets- och applikationsprogramvara som körs på denna – har också fördelen att den möjliggör färdiga standardappar. Utvecklares egna programvarumoduler kan också integreras för att på så sätt skydda deras kunskaper.

Bild: Bosch Rexroth
Inbyggd framtidssäkring: I Rexroths processorbaserade styrenhet (RCU) med Linux med öppen källkod körs enhetens och applikationens programvara i skikt och kan expanderas flexibelt och porteras senare vid behov.

Forma framtiden steg för steg

Om enhets- eller datahantering finns i separata system eller inte är en annan indikation på om telematiklösningen är väl genomtänkt eller inte. Detta betalar sig av många anledningar – från användbarhet, säkerhet och datasäkerhet till lägre molnkostnader. Det ger också leverantören ett fantastiskt val: Antingen kan man basera sin egen produkt- och affärsstrategi på enhetsanslutbarhet och enhetshantering eller så kan båda tillsammans plus datahantering användas som en komplett lösning från en enda källa. Det andra av dessa alternativ har en uppenbar fördel, vilken är att service inklusive analys och visualisering kan göras tillgängliga på marknaden till och med snabbare. Bosch Rexroth har beviset på att båda alternativen kan kombineras i ett delat ekosystem med sina BODAS Connect-lösningar Device Connectivity och All-in-one Connectivity.

Video om BODAS Connect – All-In-One Connectivity

Skulle du vilja veta mer om hur terrängmaskiner effektivt kan anslutas på ett säkert sätt via sakernas internet (IOT) – utan risk att komma in på en teknisk återvändsgränd?

Ladda ned vår whitepaper nu!
  

BODAS CONNECT, SOFTWARE OCH HARDWARE

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe är Business Owner Digital Business för mobil hydraulik på Bosch Rexroth i Stuttgart. Christian har mer än 15 års erfarenhet utveckling av system för terrängmaskiner och inbäddad programvara. I sin befattning tar han fram nya affärskoncept och digitala produkter inom uppkopplade terrängmaskiner.