Sweden

Välj din position

HOLMER, telematik
HOLMER, telematik
Mobil Lösningar Off-Highway

Tillverka eller köpa? Gästartikel från HOLMER, om telematikstrategier för jordbruksmaskiner

Ska företag köpa telematiksystem eller utveckla dem själva? Den globala marknadsledaren inom sockerbetsskördare, HOLMER, har fattat ett tydligt beslut här. Produktchefen Sebastian Schleicher pratar om viktiga överväganden och resultatet från diskussionerna.

Tillverka eller köpa? HOLMER ställdes inför detta val när man började titta närmare på telematik. Å ena sidan ville vi vara ledande inom det här området också. Å andra sidan insåg vi snabbt att vi inte skulle kunna hantera en så tekniskt komplex uppgift utan att annan viktig utveckling skulle påverkas negativt. Hur skulle vi hantera det? Efter noga övervägande beslutade vi oss för att välja en ekonomiskt och funktionsmässigt säker lösning, samtidigt som vi säkerställde att vi fick maximalt manöverutrymme.
 

Hantera data och enheter

BODAS Connect All-in-one-Connectivity – en förkonfigurerad, modulär lösning från slutpunkt till slutpunkt från Bosch Rexroth – hade den perfekta blandningen av färdig lösning och konstruktionsrelaterad frihet. Med endast en liten ansträngning kan vi nu hantera alla processer längs informationskedjan – från tillförlitlig datainsamling och dataöverföring eller säker fjärrstyrning av fordonets maskinvara för telematik (så kallad TCU-enhet (Telematic Control Unit) till datahantering. De komponenter som arbetar utan att kunden är medveten om dem (dvs. Device Connectivity- och Device Management-moduler) var särskilt viktiga för oss. Det är ju faktiskt dessa som bestämmer hur effektiv och framtidssäkrad den övergripande lösningen blir. Och telematik är inte ett bara mål – det är en ett marknadskrav. Under den korta skördeperioden mellan september och november måste de noga planerade leveranserna anlända till sockerbruket i tid. Samtidigt måste våra kunder organisera allt större vagnparker på ett effektivt sätt och varje maskin måste vara tillgänglig dygnet runt. Detta betyder att telematiksystem måste utföra två uppgifter inom jordbrukssektorn: De måste avlasta chefer och möjliggöra för tillverkare att tillhandahålla effektiv support på distans.
 

BODAS CONNECT, SOFTWARE OCH HARDWARE

BODAS Connect Device Connectivity och All-in-one Connectivity

Flexibel telematik med kort tid till marknad: Se videon nu

Bild: Bosch Rexroth
Modulärt koncept: De sekventiella paketen BODAS Connect Device Connectivity och All-in-one Connectivity möjliggör snabb konfiguration av skalbara telematiklösningar för off-highway enligt kraven.

Skördning av betor non-stop

100% tillgänglighet ute på fältet

Bosch Rexroth har den tekniska stommen för detta med sin processorbaserade RCU – vilken ingår i paketet. Den robusta TCU-maskinvaran har utvecklats särskilt för off-highway-applikationer och möjliggör standardbaserad datainsamling i fordonet via CAN-buss eller Ethernet. Tack vare en arkitektur arrangerad i skikt kan vi också integrera kundspecifik programvara och vid behov byta till annan maskinvara. Enhetsprogramvaran från Bosch Rexroth möjliggör variabel samplingsfrekvens så att 300 olika poster med sensor- och statusinformation kan samplas på CAN-bussen vid lämplig frekvens innan dessa förfiltreras och överförs med optimerad bandbredd. Om ett fordon inte längre har åtkomst till LTE-nätverket upprätthåller en reservmekanism nödvändiga funktioner, även om endast 2G finns tillgängligt. Om en skördare befinner sig i ett område där det inte finns någon mobiltäckning registrerar RCU alla data tills täckningen är tillbaka. Ett hanterbart eSIM- och roamingavtal för alla länder säkerställer kostnadstransparens.

Bild: Bosch Rexroth
Skördning av betor non-stop: Världsrekordhållaren Terra Dos T4 lastar en Terra Variant 585 med MB 35 multibunker. I slutet av 2022 kommer samtliga HOLMER-fordon att vara anslutna.


 

Skalbar och säker – från marken och upp

Skalbar och säker
från marken och upp

När det gäller enhetshantering har vi nytta av den tillförlitliga och storskaliga plattformen Bosch IoT Suite, vilken enkelt kan skalas upp i takt med att vagnparken blir större. Via den associerade enhetsportalen kan vi övervaka och styra alla installerade RCU:er, inklusive dessas status och programvara, på ett rollbaserat sätt. På fabriken behöver vi endast installera maskinvaran. Den inbyggda programvaran och programvaran uppdateras trådlöst med alla kundspecifika inställningar (FOTA/SOTA) i ett senare skede.

Bosch Rexroth imponerar också inom det mycket viktiga området cybersäkerhet. Exempelvis skyddas CAN-gränssnitt och trådlöst RCU-gränssnitt av inbyggda brandväggar. Intrångsidentifieringssystem tillhandahåller information om viktiga siffror som processoranvändning, RAM-användning eller nätverksåtgärder. För administratörsåtkomst krävs placering på lista över tillåtna användare. Eftersom eSIM körs via en APN – vilken tillhandahålls av mobiloperatören som innehåller en brandvägg – skyddas RCU:er mot DDoS-angrepp (Distributed Denial of Service) och andra cyberangrepp.

Rexroth Connectivity Unit och trådlösa uppdateringar (OTA): Läs mer i denna bloggartikel

 

Nyckelfärdig datahantering

Nyckelfärdig datahantering

Med den förkonfigurerade datahanteringsmodulen som ingår i paketet klickar vi helt enkelt samman vår inbyggda serviceportal EasyHelp 4.0 från vårt mallproduktutbud med funktionsmoduler för att snabbt och enkelt anpassa till ditt företags design. Efter driftsättning av denna fungerar vår service mycket smidigare. För nu har vår kundtjänst mycket bra översikt från alla platser innan man börjar utreda situationen och rekommenderar åtgärder. Denna transparens minskar den administrativa belastningen avsevärt, både för oss och våra kunder.

För chefer och verkstadspersonal hos entreprenörer inom jordbrukssektorn tog vi fram det webbaserade informationssystemet myHOLMER. Systemet har åtkomst till registrerade drift- och maskindata via ett standardiserat datagränssnitt. Via kundportalen kan operatörer lokalisera fordon i realtid, se jobbstatus, planera tankning eller hjälpa förare med frågor rörande inställningar. På myHOLMER finns även en direktlänk till vår reservdelsbutik, vilket snabbar upp anskaffningsprocessen.

Bild: Bosch Rexroth
Den webbaserade kundportalen myHOLMER har åtkomst till datahanteringsmodulen i BODAS Connect All-in-one-Connectivity via ett standardgränssnitt.

Informationsfördel framgångsrikt utlagd på entreprenad

Sammanfattningsvis kan jag säga att lösningen BODAS Connect All-in-One-Connectivity från slutpunkt till slutpunkt var rätt val för HOLMER. Den har möjliggjort för oss att koncentrera oss på vårt verkliga expertområde – optimering av skördeprocessen – samtidigt som dess skräddarsydda telematiklösning har möjliggjort snabb lansering på marknaden. Samtidigt har vi den flexibilitet vi behöver för att göra våra jordbruksmaskiner ännu smartare och förbättra våra kunders fördelar med deras egna appar.

I två års tid har alla sockerbetsskördare i Terra Dos-sortimentet som standard utrustats med RCU från Bosch Rexroth. Systemet kan uppgraderas till tidigare modeller på begäran. Framåt slutet av 2022 hoppas vi att alla fordonstyper ska vara anslutna till sakernas internet (IOT). Vår målsättning att vara teknikledare gäller därför även för telematik och sakernas internet.

Står du också i valet och kvalet mellan att tillverka eller köpa? Då kan du få lite mer kött på benen genom att läsa vår whitepaper. Ladda ned den gratis nu!

BODAS CONNECT, SOFTWARE OCH HARDWARE

Sebastian Schleicher

Sebastian Schleicher

är produktchef på HOLMER Maschinenbau GmbH. HOLMER är världsledande inom segmentet självgående sockerbetsskördare. Terra Dos T4-30 med HR 12 12-raders lyftenhet innehar världsrekordet för skördning av sockerbetor och utnämndes till Machine of the Year 2016, av Deutscher Landwirtschaftsverlag. Företagets målsättning är att alltid vara steget före när det gäller teknik. Därför avsätter man 10 procent av sina personalresurser för utveckling av nya fordon samt vidareutveckling av befintliga fordon, vilket också omfattar renslastare för sockerbetor, självgående gödselspridare och fordon för fältlogistik.
 
 
 
« Tillbaka till översikt