Sweden

Välj din position

Vätgas – hydrauliska lösningar för bättre hållbarhet

Vätgas

Hydrauliska lösningar för bättre hållbarhet

Våra lösningar för vätgasbranschen

Beprövade lösningar för industrihydraulik är mycket viktiga vid konstruktion av vätgasinfrastruktur. Med Bosch Rexroth som partner får du support anpassad efter dina behov, från robusta och säkra komponenter och konstruktionssupport till kompletta servohydrauliska lösningar.
I många år har Bosch Rexroth erbjudit kompakta och effektiva systemlösningar med litet underhållsbehov för drivning av kolvkompressorer. Dessa kompressorer är en mycket viktig komponent i tankstationer för vätgas samt vid upprättande av en vätgasinfrastruktur. För att snabbt och tillförlitligt kunna tanka fordon måste vätgasen komprimeras på plats till upp till 900 bar. För att kunna uppnå detta krävs en effektiv kompressionsprocess med mycket hög tillgänglighet.
De elektrohydrauliska drivenhetslösningarna från Bosch Rexroth har hög verkningsgrad och precis reglering. De har även hög effekttäthet och är mycket tåliga, tillförlitliga och kompakta. Detta är särskilt fördelaktigt för integrerade lösningar i behållare, där varje centimeter ska utnyttjas.

 

Tankstationer och testsystem för vätgas

Elektrohydrauliska drivsystem för kolvkompressorer och kryopumpar

Elektrohydrauliska drivsystem för kolvkompressorer och kryopumpar

System från cirka 10 kg vätgas/timma är baserade på en deplacementreglerad drivenhet med variabelt varvtal och/eller variabelt deplacement. På så sätt undviks förluster som kan inträffa när en styrventil används för att reglera drivenheten. Den elektrohydrauliska lösningen möjliggör användning av behovsbaserad effektreglering. Kraftelektronik och digitala styrsystem kommer också från Bosch Rexroth. De senare spelar en viktig roll i att säkerställa jämn drift och exakt processtyrning. På så sätt kan kolvens rörelse använda kompressionsutrymmet optimalt och uppnå högsta möjliga verkningsgrad på gassidan. En lämplig drivcylinder för kompressor kan levereras för varje elektrohydrauliskt system.

Kompakta drivenheter för små system

Kompakta drivenheter för små vätgassystem

För daglig produktion i intervallet upp till 10 kg vätgas/timma har Bosch Rexroth effektiva, kompletta drivenhetssystem i form av servohydrauliska axlar (SHA). Dessa mycket kompakta lösningar rymmer en drivenhet med varvtalsreglering som har servomotor, hydraulpump, styrblock, synkron cylinder och minimal oljevolym. Kundspecifika kompressorer monteras på cylindern.

SHA kan förutom vätgas också användas för anda gaser. SHA är väletablerade på marknaden. Tack vare deras extremt kompakta format är de särskilt lämpliga för uppgraderingar av modulära och mycket mobila system. Våra SHA har deplacementstyrning, vilket gör dem mycket energieffektiva. En annan fördel är den snabba installationen och driftsättningen. För det första kan de installeras utan behov av rördragning. För det andra är förkonfigurerade SHA en Plug & Produce-lösning, vilket betyder att det inte behövs någon programmering. De parameteriseras på plats och är redo att användas direkt.

Bosch Rexroth & Maximator Hydrogen: Innovativa lösningar för vätgastankstationer

Bosch Rexroth har tillsammans med företaget Maximator Hydrogen tagit fram en lösning för effektiv komprimering av vätgas i vätgastankstationer. Med energieffektiv drivenhet och automatiskt tätningsbyte har Maximator Hydrogen ökat verkningsgraden för sin innovativa kompressor Max Compression 2.0 till en helt ny nivå.

Snabba på konstruktion och driftsättning: Virtuell teknik från Bosch Rexroth

Nya maskinkoncept och kundspecifika lösningar måste komma ut på marknaden allt snabbare. Virtuell teknik är en avgörande faktor för att kunna uppnå kortare tid till marknad. Bosch Rexroth har samarbetat med maskin- och systemtillverkare inom virtuell teknik i mer än 30 år, både som tjänsteleverantör och som programvarupartner.

Kontakta oss

Vi har beprövad teknik och expertkunskaper som du kan lita på. Vi hittar snabbt rätt lösning för dina vätgasprojekt.

Kontakta våra vätgasexperter
Se hur teknik och service från Bosch kan användas inom vätgasproduktion och vätgas i flera olika branscher

Andra lösningar och tjänster inom vätgas från Bosch

Så här säkerställer vi ekonomi i värdekedjan för vätgas.

Mer om vätgaslösningar från Bosch