Sweden

Välj din position

ctrlX AUTOMATION

Vad kan ctrlX AUTOMATION erbjuda?

En komplett automatiseringslösning för Industri 4.0

Med ctrlX AUTOMATION bryter vi de traditionella gränserna mellan maskinstyrningssystem, IT och Internet of Things.

Med hjälp av ett Linux realtidsoperativsystem, öppna standarder, app-programmeringsteknik, webbaserad teknik samt en omfattande IoT-anslutning, reducerar ctrlX AUTOMATION komponenter och teknikkostnader med 30 till 50%.

Fördelar med ctrlX AUTOMATION

KOMPLETT LÖSNING FÖR INDUSTRI 4.0

Hårdvara och programvara från en enda källa. ctrlX AUTOMATION tillhandahåller alla element som krävs för kompletta automatiseringslösningar. Systemet är extremt skalbart och täcker kraven för praktiskt taget alla applikationer.

LESS IS MORE

Mer kompakta maskiner och system, mindre hårdvara, snabbare installation och betydligt minskad programvaruinstallation - allt detta är möjligt med ctrlX AUTOMATION.

PRESTANDA PÅ HÖGSTA NIVÅ

ctrlX CORE är det kraftfulla hjärtat som slår inuti ctrlX AUTOMATION. En högpresterande 64-bitars flerkärnig CPU utgör grunden för alla automatiseringstopologier - oavsett om PC-baserad, som en inbäddad styrning eller integrerad i ett servo.

KOM IGÅNG PÅ ETT PAR MINUTER

Behovet av att installera programvara minimeras genom att konfigurering och drifttagning av automationskomponenterna är helt webbaserat. Inom bara några minuter efter att systemet har skapats kan applikationen börja programmeras.

ENHETLIG ARKITEKTUR

ctrlX AUTOMATION använder Linux, världens mest stabila och tillförlitliga operativsystem i realtid. ctrlX-datalagret är det centrala elementet i arkitekturen. Den implementerar enkel och central åtkomst till alla tillgängliga systemdata och parametrar inklusive behörighetshantering - i realtid. Med upp till 8 miljoner åtkomster per sekund garanteras maximal prestanda.

PROGRAMMERING UTAN HÅRDVARA MED ÖPPEN PLATTFORM

En helt virtuell ctrlX AUTOMATION-systemmiljö finns tillgänglig vilket möjliggör programmering utan hårdvara. Funktionalitet kan läggas till när som helst i form av användarens egna funktioner och färdiga appar.

OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

ctrlX AUTOMATION erbjuder användarna möjligheten att programmera i IEC 61131 med Codesys, PLCopen, G-kod eller med konventionella högnivåspråk. Detta innebär att maskintillverkarna inte längre behöver vara beroende av tillgängliga PLC-specialister eller leverantörsspecifika system.

ALL PRESTANDA DU BEHÖVER

ctrlX AUTOMATION är baserad på en ny generation flerkärniga processorer som ger tillräcklig prestanda för nästintill alla automationsuppgifter. Dessa högpresterande processorer kan integreras i inbyggda system, industridatorer eller direkt i servodrifter. Den helt nya hård- och mjukvaruarkitekturen täcker alla automationsuppgifter - från enkla logikapplikationer och IoT-lösningar till högpresterande synkroniserade applikationer.

Se våra ctrlX AUTOMATION-lösningar

Experterna går in på djupet!

Se videon om ctrlX AUTOMATION här.

ctrlX AUTOMATION

Vill du veta mer?

Vi finns här för att svara på dina frågor om ctrlX AUTOMATION.

Marco Parnola

Marco Parnola

Senior Technical Advisor
marco.parnola@boschrexroth.se
08 727 9135

Magnus Knopp Bosch Rexroth

Magnus Knopp

Senior Technical Advisor
magnus.knopp@boschrexroth.se
031-89 34 61

Kontakta oss

Kontakta oss!

Bosch Rexroth AB
Varuvägen 7
125 30 Älvsjö
info@boschrexroth.se