Sweden

Välj din position

Siffror

Siffror

Vi erbjuder förstaklassig supportvar än i världen du befinner dig. Vi har anläggningar i fler än 80 länder, med cirka 31 000 kollegor som genererade försäljningsintäkter på cirka 6,2 miljarder euro 2021.

Kollegor per region 2021

Totalt antal kollegor och kollegor per region

Försäljning per region 2021

Total försäljning och försäljning per region

Forsknings- och utvecklingsutgifter som andel av försäljning

Forsknings- och utvecklingsutgifter

Våra siffror i korthet

Jämförande siffror 2020/2021