Datasäkerhetspolicy för Bosch Rexroth Teknik AB

Content

Datasäkerhetspolicy för Bosch Rexroth AB

Bosch Rexroth AB är glada att du besöker våra webbsidor och välkomnar ditt intresse i vårt företag och våra produkter.

Bosch Rexroth respekterar din integritet

Skyddet för din personliga integritet vid användningen av personuppgifter är en viktig angelägenhet som vi tar särskild hänsyn till i våra affärsprocesser. Personuppgifter som lämnats vid besök på vår webbplats behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. ”Personuppgiftslagen”.

Bosch Rexroth AB, Varuvägen 7, 125 30 Älvsjö är Personuppgiftsansvarig och därigenom ansvarig för hur personuppgifter behandlas.

Dataskydd och informationssäkerhet ingår i vårt företags policy. Webbplatser tillhörande Bosch Rexroth AB:s kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av vår integritetspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast när de frivilligt överlämnats av dig för ett bestämt ändamål, t.ex. i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller i utförandet av ett kontrakt.

Dessutom samlas följande uppgifter in när du besöker vår hemsida: IP-adresser, den webbplats från vilken du besöker oss (referent), besökta sidor, nedladdade filer, videor visade / ljudspår lyssnade till, enskilda länkar använda, sökord eller sökfraser (webbplatssökning), besökets längd, webbläsare som används, etc. Om besöket är ett resultat av online-reklam som banners, videoannonser sökmotor- reklam mm, registrerar vi också vilken banner, adword, etc. vilket motiverade besöket på Bosch Rexroths webbplatser.

Dessa insikter ger oss möjlighet att ytterligare optimera våra webbplatser och skräddarsy dem ännu bättre till våra besökares behov.

Användning av cookies

1) Cookies

Bosch Rexroth använder cookies och aktiva komponenter (t.ex. JavaScript) för att spåra besökarnas preferenser och anpassa webbsidans design.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vår webbsida. Om du vill kan du radera dina cookies. Detta kan dock resultera i att några funktioner inte längre är tillgängliga. För mer information om radering av cookies, se Hjälp-funktionen i din webbläsare.

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer gällande vår cookie-policy var vänlig kontakta

Bosch Rexroth AB

Varuvägen 7

125 30 Älvsjö

Bosch Rexroth gör det möjligt att kontrollera användningen av cookies. Klicka på "Cookieinställning" längst ner till vänster. Länken "Cookieinställningar" ger dig extra information om cookies som används. Dessutom kan du konfigurera vilka cookies som du vill använda.

Redan på nivå 1 (obligatoriskt) och nivå 2 (rekommenderas) utförs anonymiserade åtkomståtgärder med sk. session cookies. På nivå 3 (statistik) placeras en cookie på din dator i max 12 månader.

2) Cookies från tredje part

Några webbsidor från Bosch Rexroth innehåller information och tjänster från andra leverantörer (t.ex. YouTube, Facebook, Twitter) som i sin tur kan använda cookies och aktiva komponenter. Bosch Rexroth kan inte påverka hanteringen av personlig data för dessa leverantörer.

Observera att den möjlighet som ges av Bosch Rexroth att konfigurera inställningarna för cookies har ingen effekt på cookies och aktiva komponenter från andra leverantörer (t.ex. YouTube, Facebook, Twitter).

Se respektive leverantörs webbsidor för information om hur din data hanteras.

Användning av WebTrends webbanalysverktyg

Bosch använder WebTrends webbanalysverktyg för att utföra åtkomståtgärder.

Åtkomstdatan samlas in i anonymiserad form så att den inte kan spåras tillbaka till en användare. Detta utförs särskilt genom anonymisering av IP-adressen.

Cookies används för att analysera användning av webbsidan. Bosch Rexroth använder dem framför allt för att förbättra datakvaliteten. Informationen om användning av webbsidor överförs till statistikservern (wts.bosch.com) som drivs av Bosch i Tyskland.

Endast auktoriserad personal har tillgång till denna anonymiserade data. Den lämnas inte vidare till tredje part.

Opt-out-alternativet lagrar en cookie på din dator som förhindrar överföring av data.

Användning av plugins som en del av social media

1) Facebook

Bosch Rexroth webbsidor använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook.com, som drivs av Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). Dessa plugins är märkta med Facebook-logotypen eller suffixet "Facebook", "Gilla" eller "Dela".

Om du besöker en sida på våra webbsidor som innehåller sådana plugins kommer de initialt att vara inaktiverade. De aktiveras inte förrän du klickar på motsvarande knapp. Genom att aktivera plugins etablerar du anslutningen till Facebook och godkänner överföring av information till Facebook. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook associera besöket med ditt Facebook-konto. Om du aktiverar motsvarande knapp överförs informationen direkt till Facebook av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattning och syfte för datainsamling, Facebooks hantering av information och dina rättigheter, eller inställningar du kan göra för att skydda dina uppgifter, se Facebooks sekretessvillkor.

Om du inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbsida måste du logga ut ur Facebook innan du besöker vår webbsida.

2) Google+

Bosch Rexroths webbsidor använder sociala plugins ("plugins") som tillhör nätverket plus.google.com, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dessa plugins identifieras med Google+ -logotypen eller suffixet "Google+"´eller “Google plus”, eller "+1".

Om du besöker en sida på våra webbsidor som innehåller sådana plugins kommer de initialt att vara inaktiverade. De aktiveras inte förrän du klickar på motsvarande knapp. Genom att aktivera plugins etablerar du anslutningen till Google och godkänner överföring av information till Google. Om du är inloggad på Google kan Google associera besöket med ditt Google-konto. Om du aktiverar motsvarande knapp överförs informationen direkt till Google av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattning och syfte för datainsamling, Google+ hantering av information och dina rättigheter, eller inställningar du kan göra för att skydda dina uppgifter, se Googles sekretessvillkor.

3) YouTube

Bosch Rexroths webbsidor använder YouTube videoplattform som drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube är en plattform som spelar upp ljud- och videoklipp.

När du öppnar en av våra webbsidor ansluter den till YouTube för att spela upp ljud- eller videofiler. När anslutningen till YouTube har etablerats överförs data till YouTube.

För information om omfattning och syfte för datainsamling, YouTubes hantering av information och dina rättigheter, eller inställningar du kan göra för att skydda dina uppgifter, se YouTubes sekretessvillkor.

4) Twitter

Bosch Rexroths webbsidor använder sociala plugins ("plugins") som tillhör nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St. Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Dessa plugins identifieras med Twitter-logotypen eller suffixet "Tweet".

Om du besöker en sida på våra webbsidor som innehåller sådana plugins kommer de initialt att vara inaktiverade. De aktiveras inte förrän du klickar på motsvarande knapp. Genom att aktivera plugins etablerar du anslutningen till Twitter och godkänner överföring av information till Twitter. Om du är inloggad på Twitter kan Twitter associera besöket med ditt Twitter-konto. Om du aktiverar motsvarande knapp överförs informationen direkt till Twitter av din webbläsare och lagras där.

För information om omfattning och syfte för datainsamling, Twitters hantering av information och dina rättigheter, eller inställningar du kan göra för att skydda dina uppgifter, se Twitters sekretessvillkor.

Användning av externa länkar

Bosch Rexroths webbsidor kan innehålla länkar till webbsidor tillhörande tredje part och som inte tillhör oss. Efter att du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, lagring eller behandling av personlig data som överförts genom ett klick på länken (som IP-adress eller URL för sidan som innehåller länken), eftersom tredje parts agerande är utom vår kontroll. Av detta skäl kan vi inte ta ansvar för hantering av personuppgifter av tredje part.

Användning av personuppgifter och ändamålsspecifikation

Bosch Rexroth eller en tjänsteleverantör anlitad av Bosch Rexroth använder dina personuppgifter i syfte för teknisk administration av webbplatserna, kundadministration, produkt-enkäter, förfrågningar du skickar till Bosch Rexroth och endast i omfattning som behövs för detta ändamål eller enligt beskrivningen av ändamål givet på dessa motsvarande platser på våra webbplatser. Bosch Rexroth anställda och tjänsteleverantörer är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet och att följa bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen.

Dessutom kommer Bosch Rexroth även säkerställa att den uppfyller alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Säkerhet

Bosch Rexroth vidtar säkerhetsåtgärder för att säkerställa att den data vi har under vår kontroll skyddas mot manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga, eller obehörigt röjande. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med tillståndet för den tekniska utvecklingen.

Reklam

När du förser oss med personuppgifter, använder vi den för att informera dig om våra produkter och tjänster samt, i förekommande fall, för att inkludera dig i undersökningar om dem, förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga medgivande kring att få använda dina personuppgifter i reklamsyfte. Har du givit ditt samtycke för sådan användning, men inte längre vill ta emot reklam från Bosch Rexroth kan du återkalla ditt medgivande när som helst. Dina uppgifter raderas då, eller under förutsättning att det är nödvändigt för fakturering och redovisning ändamål, blockerade utifrån detta.

Återkallande av samtycke

Du kan också återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter för framtiden.

Personuppgifterna kommer att raderas om samtycke för lagring av dessa återkallas, om kunskapen om personuppgifter för utförandet av syftet inte längre är nödvändig eller om lagringen av personuppgifter skall avvisas på grund av andra juridiska skäl.

Uppgifter som är nödvändiga för fakturering och redovisning ändamål eller som är föremål för en rättslig skyldighet att bevara påverkas inte.´

Kontakt

För att få mer information eller för att lämna in förslag eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta Bosch Rexroth AB:s Personuppgiftsombud:

Om oriktiga uppgifter har lagrats trots våra ansträngningar att upprätthålla korrekt och uppdaterad information, kommer vi att rätta till detta på din begäran.