Sweden

Välj din position

Vanliga frågor

Har du några frågor om din ansökan eller ansökningsprocessen?
Se våra svar på vanliga frågor nedan.

 

Vilka dokument ska jag bifoga med min ansökan?

Till varje ansökan ska följande dokument bifogas:

  • Ansökningsbrev med information om vilken tjänst ansökan avser
  • CV
  • Kopior av utbildningsintyg/anställningsintyg

Kan jag söka en tjänst online?

Du kan skicka in din ansökan till vårt ansökningssystem eller via e-post.

Försäkra dig om att du har sparat alla textfiler i pdf-format innan du skickar in din ansökan via e-post. Spara grafik som gif.- eller jpeg-fil.

Vill ni ha min ansökan via e-post eller i pappersformat?

Du kan skicka din ansökan i vilket av dessa format som passar dig bäst – vilket format du väljer har ingen betydelse för urvalsprocessen. Försäkra dig om att din ansökan är så detaljerad som möjligt – på så sätt får vi en mer rättvisande bild av dig.

Till vem ska jag skicka min jobbansökan?

Vi har särskilda kontaktpersoner på varje kontor som du kan skicka din ansökan direkt till. Aktuella lediga tjänster som annonseras på våra jobb- och ansökningssidor indikerar den kontaktperson du ska skicka din ansökan till.

Kan jag söka en tjänst spontant?

På vårajobb- och ansökningssidor finns detaljerad information om aktuella lediga tjänster. Men du får gärna skicka in din ansökan även om det inte finns lediga tjänster för tillfället. Specificera en typ av jobb som passar din yrkesmässiga bakgrund och/eller utbildning på ditt personliga brev.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

Om din profil uppfyller kraven för en ledig befattning kommer du att få en inbjudan till ett personligt möte med någon av våra personalansvariga och en representant från avdelningen. Vi gör allt vi kan för att administrera din ansökan så snabbt som möjligt.

Jag är intresserad av flera olika platser och jobb. Räcker det med en ansökan?

Ja, det gör det (detta gäller för båda typerna av ansökan: pappersdokument och e-post). Det viktigaste är att du på ditt personliga brev anger vilken plats och befattning det gäller (ange tjänstens referensnummer). Därefter kommer dina dokument att skickas till specialister på de avdelningar/platser du är intresserad av. På så sätt kan vi administrera din ansökan så snabbt som möjligt.

Kan jag få en tjänst direkt på Bosch Rexroth?

Om du har relevant yrkeserfarenhet kan du börja din tjänst direkt. Mer information hittar du på sidan med våra lediga instegsjobb.

Vilka möjligheter till utveckling finns det på Bosch Rexroth?

Våra medarbetares kontinuerliga tekniska och personliga utveckling är något vi prioriterar. Förutom kurser ger vi våra medarbetare möjlighet att anta ansvarsuppgifter mycket tidigt i projekt. Efter en tid får du möjlighet att delta på internationella projekt eller byta till andra avdelningar på Bosch Rexroth.