Sweden

Välj din position

Hitta den bästa elektromekaniska cylindern i 7 steg

Ta fram rätt elektromekanisk cylinder med 7 steg

Elektromekaniska cylindrar (EMC) erbjuder många fördelar jämfört med exempelvis en hydraulcylinder. Till exempel har en EMC högre dynamik och precision, förbättrad kontrollerbarhet och större mekanisk effektivitet.

För att få den bästa konfigurationen för din applikation måste de 6 ingångsparametrarna nedan vara kända. Om du lägger in dessa i vårt dimensioneringsprogram LinSelect kommer programmet att ge dig förslag på passande kombinationer. I steg 7 kan du med ett knapptryck komma vidare till vår produktkonfigurator där du enkelt får fram CAD-filer och beräkningsdokumentation för den valda EMC:n.


Steg 1; Lasten

Steg 1; Lasten

För att få en så bra selektering som möjligt är det viktigt att belastningarna (krafter, massor och hävarmar) är så rätt som möjligt. Då kan en EMC väljas som är både ekonomisk och tillförlitlig. Förutom den maximala kraften i applikationen är det viktigt att också ange förändrade krafter över slaget så att programmet kan beräkna medelbelastningen över hela körcykeln.

Steg 2; Den totala cykeltiden

Steg 2; Den totala cykeltiden

Den totala cykeltiden inkluderar både körcykeln och eventuella pauser. Programmet beräknar livslängden i meter rörelse men anger även hur lång livslängden blir teoretiskt i timmar om även pauserna lagts in. Pauserna är även viktiga för att kunna göra en termisk beräkning på cylinder och motor. Paustider bör alltid inkluderas i beräkningen.

Steg 3; Körcykeln

Steg 3; Körcykeln

Ju mer exakt acceleration, linjära hastigheter, önskad cykeltid och slaglängd som matas in i programmet, desto bättre resultat får du på en anpassad linjärstyrning för din applikation.

Steg 4; Integrationen i maskinen

Steg 4; Integrationen i maskinen

EMCn:s livslängd kan dramatiskt minskas om enheten monteras fel. Se till att cylindern är monterad utan spänningar och att större radiella belastningar på kolvstången tas upp av externa linjärstyrningar. Cylinder- och kolstångsfästen kan också påverka den maximalt tillåtna axiella belastningen.

Steg 5; Slaglängd och dimensioner

Steg 5; Slaglängd och dimensioner

Bestäm önskad slaglängd i applikation. Observera att EMC:n inte får köras till det mekaniska ändstoppet. Därför är det viktigt att lägga till ett överlöp (se) i båda ändarna av den effektiva slaglängden (seff). Den totala slaglängden (smax) är parametern som ska anges i programmet.

Motorn kan monteras direkt med fläns och koppling eller via en remväxel beroende på vilket alternativ som passar bäst i applikationen. Remväxeln kan dessutom fås med utväxling om så önskas.

Behöver du hjälp med steg 1 till 5?

Använd LinSelect, vårt eTool som leder dig genom hela processen.

Steg 6; Miljöförhållanden

Steg 6; Miljöförhållanden

Miljön i vilken en cylinder används kan ha en betydande inverkan på dess livslängd. Både mycket höga och mycket låga temperaturer kan påverka tätningar, smörjning och motorns prestanda. EMC:n är försedd med kraftig tätning för att minimera risken att smuts kan tränga in i enheten med förkortad livslängd som resultat.

Steg 7; Produktkonfiguratorn

Steg 7; Produktkonfiguratorn

Nu när du har valt vilken EMC du vill rita in så är det enkelt att konfigurera EMC:n i vår onlinekonfigurator. Med ett knapptryck öppnas konfiguratorn och dina val i LinSelect förs automatiskt över. Det enda du behöver komplettera med är optioner som inte tagits hänsyn till i dimensioneringen, tex antal givare.

I konfiguratorn får du hjälp av bilder på de olika valen och du leds fram enligt en logisk process. När du har knappat in de sista optionerna så kan du ladda ner en CAD-fil i valfritt format (2D och 3D). Du kan även ladda ner projektdokumentation som du tex kan spara i din projektmapp med beräkningsresultat och beställningskod. Så enkelt, så kraftfullt.

Gå till EMC-konfiguratorn

Direkt till EMC-konfiguratorn

 Börja konfigurera redan nu!

Till EMC-konfiguratorn
Ladda ner LinSelect

Ladda ner programmet LinSelect idag

Behöver du hjälp med steg 1 till 5? Använd LinSelect, vårt eTool som leder dig genom hela processen.

Ladda ner LinSelect

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.
Kontakt Carry Lindholm

Carry Lindholm

Senior Technical Advisor

Email

042-38 88 53