Sweden

Välj din position

Hydraulvätskor

Hydraulvätskor

Hydraulvätskan är det gemensamma elementet för alla hydraulkomponenter och måste väljas mycket noggrant. Hydraulvätskans kvalitet och renhet är avgörande för ett systems driftsäkerhet, effektivitet och livslängd.

Titta på videon på YouTube
Hydraulvätskor

Hydraulvätskor

Val och krav

Val och krav

Hydraulvätskan är det gemensamma elementet för alla hydraulkomponenter och måste väljas mycket noggrant. Hydraulvätskans kvalitet och renhet är avgörande för ett systems driftsäkerhet, effektivitet och livslängd.

Hydraulvätskor måste produceras, väljas och användas i enlighet med allmänt godkända regler för teknik och säkerhet. Se gällande nationella standarder och direktiv

Databladen som presenteras här innehåller instruktioner och regler för val, användning och kassering av hydraulvätskor.

A4VG-A6VM

Säker och pålitlig drift av industriell och mobil utrustning är endast möjlig om hydraulvätskan som används väljs med hänsyn till tillämpningen. Hydraulvätskans huvuduppgifter är bland annat kraftöverföring, komponentsmörjning, friktionsreducering, korrosionsskydd och värmeavledning.

Tyvärr ignoreras ofta det gemensamma elementet ”hydraulvätska” under den konceptuella designen. Ökade krav på maskiner och utrustning höjer ständigt kvalitetskraven på hydraulvätskan som används. För att välja en lämplig hydraulvätska krävs tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Därför erbjuder Bosch Rexroth klassificering av hydraulvätskor för Rexroth-hydraulkomponenter som en tjänst.

Klassificering av hydraulvätskor

Klassificering av hydraulvätskor