Virtuell teknik i digitaliseringens era

Virtuell teknik i digitaliseringens era

Dina tekniska problem har inte förändrats, men kraven, lösningsalternativen och metoderna ändras kontinuerligt.

Utvecklar du nya maskinserier eller moderniserar du dina maskiner? Borde de ha bättre prestanda, vara mer energieffektiva eller intelligentare? Självklart ska dina högautomatiserade maskiner ge både dig och din kund fler fördelar.

Med digitalisering och andra nya tekniker öppnas nya möjligheter till lösningar, men också för tjänster för nya kundbehov. Vill du förbättra företagets innovation, optimera era utvecklingsprocesser och tydligt utmärka er från era konkurrenter?

Vi hjälps åt att ta fram dessa nya lösningar!

 

Simuleringsmodeller med digitala tvillingar

Produkt- och konstruktionslösningar

Produkt- och konstruktionslösningar

Differentiering av jämförbara produkter samt utveckling av högnivålösningar på system- eller maskinnivå blir allt svårare.

Virtuella konstruktionsmetoder samt våra etablerade kunskaper inom branschen och dess applikationer gör att våra produkter når längre än datablad och 3D-modeller.

Vi erbjuder intelligenta konstruktionsverktyg, produktmodeller och funktioner som är särskilt framtagna för din lösning.

Komplexitetshantering

Komplexitetshantering: ”på ett enkelt, snabbt och professionellt sätt”

Produkter och tekniklösningar blir allt komplexare.

När du samarbetar med oss är din lösning enkel, trots problemens komplexitet. Dessutom möjliggör vi snabba och praktiska lösningar som reducerar komplexiteten för dina produkter.

Mycket stor minskning av din tid till marknad, från koncept upp till driftsättningen är färdig genom intelligent användning av virtuella metoder, vilket också minimerar de teknikrelaterade riskerna.

Din lösning

Din lösning blir smartare med System Engineering-support.

Vår verktygslåda med många olika metoder

 • Modellbaserad System Engineering
 • Virtuell driftsättning
 • Systemsimulering
 • Snabb prototypframtagning/snabb prototypframtagning av styrning
 • Kinematisk simulering

Hand i hand med dig, på din väg till digitalisering

Hand i hand med dig, på din väg till digitalisering

Med digitaliseringen suddas gränserna mellan dig och din kund ut, och det gör även gränserna mellan dig och oss. Något som också försvinner är gränserna mellan komponenter, system och maskiner.

Digitaliseringen leder till nya dataflöde, ny arkitektur och därför också nya möjligheter för lösningar.

Vi är alla inne på samma väg, oberoende av om det gäller digitala produkter eller lösningar och tjänster.

Vår virtuella teknik för dina produkter

Koncept/förutveckling

Vårt erbjudande/våra kompetenser

 • Konceptanalys och optimering
 • Förstudier
 • Verifiering
 • Bedömning

Vad får du?

 • Rapport inklusive konceptbedömning
 • Lösningsrekommendation
 • Rådgivning

Utveckling

Vårt erbjudande/våra kompetenser

 • Modellbyggande
 • Konstruktion, storleksuppskattning och simulering
 • Samsimulering
 • Parameterstudier
 • Snabb prototypframtagning och snabb prototypframtagning av styrning
 • CFD (beräkningsströmningsdynamik)
 • HIL/SIL-simulering
 • Kodgenerering

Vad får du?

 • Rapport
 • Simuleringsmodeller, digital tvilling och teknisk information
 • Kod
 • Parameteruppsättningar eller filer med standardinställningar

Driftsättning

Vårt erbjudande/våra kompetenser

 • Virtuell driftsättning
 • Realtidsmodeller
 • Kodgenerering
 • Offline- eller HIL/SIL-simulering

Vad får du?

 • Optimering av system, styrning eller maskininställningar
 • Parameterfiler
 • Rådgivning
 • Kinematiska modeller

Drift/service

Vårt erbjudande/våra kompetenser

 • Modellbaserad utveckling av algoritmer och smarta tjänster (till exempel tillståndsövervakning, prediktivt/förebyggande underhåll)
 • Modellbaserade IoT-applikationer
 • Kodgenerering

Vad får du?

 • Applikation och visualisering
 • Smart services-kod (tillståndsövervakning, prediktivt/förebyggande underhåll)
 • Rådgivning

Vårt team med experter finns här för dig

Team 1

 

Team 2

 

Team 3