Sweden

Välj din position

En man som håller Hägglunds direktdrivningssystem och en surfplatta, på vilken det visas en graf över drivsystemets data från tillståndsövervakningsservice.

Hägglunds Inside Intelligence – din smarta länk mellan drivenhet och prestanda

Hägglunds Inside Intelligence är en modern uppsättning produkter och tjänster som ansluter dig och din drivenhet till Bosch Rexroths expertkunskaper. Med hjälp av smart teknik i ditt drivsystem, kombinerad med mobilenheter och interaktiva lösningar, ger den dig tillgång till våra experters erfarenheter.

Det är inte själva tekniken som är viktigast – det är givetvis produktiviteten och förtroendet för lösningen du bryr dig om. Med snabbanalys, realtidsrådgivning och tillståndsövervakning – samt förutsägbart underhåll och andra typer av proaktiv support – kan vi hjälpa dig att öka användningen av din drivenhet och sänka din ägarkostnad.

Surfplatta med graf över drivsystemets data från tillståndsövervakning, med Hägglunds system med direktdrivning längst upp.

Hägglunds CM

Hägglunds CM – för övervakning och loggning på instegsnivå. På så sätt får du fjärråtkomst till viktiga prestandadata som kan förbättra användning av din drivenhet och ditt planerade underhåll. Med lösningen för tillståndsövervakning kan slutanvändare och lokala experter från Bosch Rexroth få samma tillgång till data.

Mer material
Mer material
Ett direktdrivningssystem från Hägglunds i bakgrunden och en surfplatta med en graf över drivsystemets data från tillståndsövervakning.

Hägglunds CMp

Hägglunds CMp visar skicket för dina Hägglunds-drivsystem och ansluten hydraulik. Genom att upprätta en länk mellan ditt drivsystem och Bosch Rexroths expertkunskaper medger den översikt över maskinsystemets beteende, inklusive historisk data, trender och djupare analys. Tack vare det senares säkra och krypterade datakommunikation kan vi – eller dina egna ingenjörer – få insyn i din drivenhet för att på så sätt kunna optimera prestanda och initiera prediktivt, tillståndsbaserat underhåll. På så sätt undviker du stilleståndskostnader och reducerar total ägandekostnad.