Integrerade mätsystem

Integrerade mätsystem

Styrning och mätning med maximal precision.

Produktkatalog och CAD-filer

Produktöversikt för integrerade mätsystem

Produktjämförelse

Produktjämförelse

Produkt Mätningsprincip Precision Robusthet Ekonomi Varianter Tillämpningar
Integrerade mätsystem IMS
induktiv +++++ +++++ ++ inkrementell, absolut Maskinverktyg, axlar med linjärmotor Konfigurator och CAD-filer
Integrerade mätsystem IMScompact magnetiskt +++ ++++ ++++ inkrementell, absolut (under beredning) Automatisk positionering, hantering, axlar med linjärmotor Konfigurator och CAD-filer